Sunteți pe pagina 1din 40

Morfologia dinților si arcadelor

dentare

Curs 1:
1. Obiective generale ale disciplinei
2. Obiective specifice ale disciplinei
3. Terminologie dentară
4. Sisteme de notare a dinților
5. Erupția dinților
1. Obiectivele generale ale disciplinei

• Morfologia dinţilor permanenţi


• Realizarea replicii anatomice a dinţilor prin sculptare
în cuburi de ghips pentru fixarea noţiunilor de
morfologie.

Cunoaşterea morfologiei dentare şi capacitatea redării


prin sculptură este importantă pentru posibilitatea
refacerii ulterioare a coroanelor dentare prin tehnici
directe (obturaţii) sau indirecte (cu ajutorul
tehnicianului dentar) şi pentru comunicarea cu
laboratorul de tehnică dentară.
2. Obiectivele specifice ale disciplinei:
În urma parcurgerii şi promovării disciplinei va fi posibilă:
•Cunoaşterea anatomiei normale, fiziologiei şi relaţiilor biomecanice
dintre structurile dentare pentru diagnoza şi tratamentul afecţiunilor
orale ce implică dentiţia.
•Recunoaşterea formei şi conturului dinţilor permanenţi
•Identificarea, descrierea şi reproducerea prin sculptură a morfologiei
dinţilor permenţi din perspectivă externă şi pe secţiune.
•Evaluarea relaţiilor dintre dinţi şi structurile anatomice de suport
•Denumirea corectă a componentelor individuale ale dinţilor
permanenţi
3. Terminologie dentară
Noţiunile ce umează a fi învățate privesc două categorii de
termeni:
•Termeni în relaţie cu structurile anatomice şi de suport ale
dinţilor
•Termeni de orientare în spaţiu a dinților

După parcurgerea cursului veţi putea să:


•Înţelegeţi termeni de morfologie dentară utilizaţi în
comunicarea scrisă şi verbală
•Identificaţi structurile dentare de suport
•Identificaţi şi localizaţi dinţii după nume, număr, arcadă şi
cadran
•Identificaţi ariile indicate prin termeni de orientare
Denumirea dinţilor permanenţi Poziţia pe hemiarcadă
pornind de la linia mediană

Central 1
Frontali Incisivi
(anteriori) Lateral 2
Canin 3
Unu 4
Premolari
Doi 5
Laterali
(posteriori) Unu 6
Molari Doi 7
Trei 8
3. Terminologie dentară
• Alveola: porţiune din osul maxilar sau
mandibular care înconjoară şi susţine
rădăcinile dentare
• Parodonţiu: termen ce defineşte structurile
de suport ale dintelui; format din gingie, os
alveolar, cement şi ligamente parodontale
• Ligamente parodontale: complex de fibre
colagene care înconjoară rădăcinile dentare
şi realizează conexiunea dintre cement şi
osul alveolar
• Gingia: porţiunea de parodonţiu alcătuită
din ţesut mucozal ce înconjoară coletul
dintelui şi se extinde pentru a acoperi
procesul alveolar maxilar şi mandibular
3. Terminologie dentară
• Smalţ: ţesut dur, mineralizat (96%), ce
formează învelişul exterior ale coroanei
anatomice a dintelui şi acoperă dentina în
porţiunea coronară a dintelui
• Cement: ţesut dur, mineralizat (75%), ce
formează învelişul exterior al rădăcinilor
dentare şi înconjoară stratul de dentină aflat
de-a lungul porţiunii radiculare a dinţilor
• Dentină: țesut dentar mineralizat (74%),
aflat sub smalţ şi cement, care înconjoară
pulpa dentară
• Pulpa dentară: un ţesut conjunctiv inervat
ce are roluri formative, nutritive, senzitive şi
defensive esenţiale pentru nutriţia şi
vitalitatea dintelui
3. Terminologie dentară
• Coroana dentară: porţiunea dintelui cuprinsă
între joncţiunea smalţ-cement şi muchia
incizală (suprafaţa ocluzală), acoperită de
smalţ. Întreaga suprafaţă este denumită
coroană anatomică. Intr-o cavitate orală
sănătoasă, coroana anatomică nu este
complet vizibilă, fiind înconjurată de-a lungul
zonei cervicale ( zonei de colet) de gingie.
Porţiunea coroanei vizibilă în cavitatea orală
se numeşte coroană clinică.
• Rădăcină dentară: porţiunea dintelui
acoperită de cement şi protejată de alveola
dentară
• Coletul: zona ce delimitează coroana de
rădăcină
3. Terminologie dentară
• Cavitatea pulpară: spaţiul ce
adăposteşte întreaga pulpă dentară
• Camera pulpară: porţiunea din cavitatea
pulpară ce este adăpostită în porţiunea
coronară a dintelui
• Canalul radicular: porţiunea din
cavitatea pulpară ce se extinde de la
camera pulpară până la apex
• Apex dentar: porţiunea terminală a
rădăcinii dintelui
• Formen apical: deschidere situată la
nivelul apexului, prin care intră şi ies
ţesuturile pulpare
3. Terminologie dentară
• Joncţiunea smalţ-cement: zona de
delimitare dintre stratul de smalţ şi cel de
cement, aflată la limita dintre coroană şi
rădăcină (coletul dintelui)
Joncţiunea smalţ-cement poate fi :
– cap-la-cap (în 30% din cazuri)
– la distanţă (în 10% din cazuri)
– cementul acoperă o mică porţiune de
smalţ (în 60% din cazuri).
• Joncţiunea cemento-dentinară: zona de
delimitare dintre cement şi dentină
• Joncţiunea dentină-smalţ: zona de
delimitare dintre dentină şi smalţ
3. Terminologie dentară

• Fiecare coroană dentară prezintă patru feţe


laterale: vestibulară, orală (palatinală sau
linguală), mezială şi distală şi o muchie incizală la
dinţii frontali, respectiv o faţă ocluzală la dinţii
laterali.
3. Terminologie dentară

• Feţele vestibulare sunt orientate spre vestibulul


bucal.
• În cazul dinţilor frontali (incisivi şi canini) se mai
numesc şi feţe labiale, iar în cazul dinţilor laterali
(premolari şi molari) feţe jugale.
• Vestibulul bucal: porţiunea cavităţii orale mărginită
de dinţi, gingii, creste alveolare, buze şi obraji
3. Terminologie dentară

• Feţele orale sunt opuse feţelor vestibulare, privind


spre cavitatea bucală propriu-zisă. La dinţii arcadei
superioare se mai numesc şi feţe palatinale, iar la
dinţii arcadei inferioare, feţe linguale.
3. Terminologie dentară

• Feţele prin care doi dinţi vecini vin în contact se


numesc feţe proximale.
• Orice coroană dentară are două feţe proximale,
una mezială care priveşte spre linia mediană a
corpului şi una distală care priveşte opus feţei
meziale.
3. Terminologie dentară

• Feţele meziale sunt mai mari decât feţele distale, motiv


pentru care coroanele dentare au un volum mai mare în
treimea mezială.
• Feţele distale sunt mai reduse dimensional şi sunt mai
convexe comparativ cu cele meziale.
• Feţele proximale nu sunt paralele în toată porţiunea
coronară a dintelui, ci au o direcţie convergentă spre colet
şi spre oral, ceea ce determină şi dimensionarea mai redusă
a feţelor orale comparativ cu cele vestibulare.
3. Terminologie dentară

Muchia
incizală Faţa
ocluzală

• Coroanele dinţilor frontali (incisivi şi canini) prezintă o


margine liberă, numită creastă incizală, care în urma
fenomenului de abraziune se transformă în muchie
incizală
• Feţele ocluzale (triturante) sunt reprezentate de
extremitatea liberă a coroanelor premolarilor şi
molarilor. Sunt porţiunile active (masticatorii) prin
care se realizează triturarea (fragmentarea)
alimentelor.
Grupa Feţele Margini
dentară dentare
Denumire Orientare
Incizală Spre muchia incizală
Mezială Spre faţa mezială
Vestibulară
Distală Spre faţa distală
De colet (cervicală) Spre coletul dentar
Incizală Spre muchia incizală
Mezială Spre faţa mezială
Orală
Distală Spre faţa distală
Dinţii
frontali De colet (cervicală) Spre coletul dentar
Vestibulară Spre faţa vestibulară
Mezială Orală Spre faţa orală
De colet (cervicală) Spre coletul dentar
Vestibulară Spre faţa vestibulară
Distală Orală Spre faţa orală
De colet (cervicală) Spre coletul dentar
Grupa Feţele Margini
dentară dentare
Denumire Orientare
Incizală Spre muchia incizală
Mezială Spre faţa mezială
Vestibulară
Distală Spre faţa distală
De colet (cervicală) Spre coletul dentar
Incizală Spre muchia incizală
Mezială Spre faţa mezială
Orală
Distală Spre faţa distală
Dinţii
frontali De colet (cervicală) Spre coletul dentar
Vestibulară Spre faţa vestibulară
Mezială Orală Spre faţa orală
De colet (cervicală) Spre coletul dentar
Vestibulară Spre faţa vestibulară
Distală Orală Spre faţa orală
De colet (cervicală) Spre coletul dentar
Grupa Feţele Margini
dentară dentare
Denumire Orientare
Incizală Spre muchia incizală
Mezială Spre faţa mezială
Vestibulară
Distală Spre faţa distală
De colet (cervicală) Spre coletul dentar
Incizală Spre muchia incizală
Mezială Spre faţa mezială
Orală
Distală Spre faţa distală
Dinţii
frontali De colet (cervicală) Spre coletul dentar
Vestibulară Spre faţa vestibulară
Mezială Orală Spre faţa orală
De colet (cervicală) Spre coletul dentar
Vestibulară Spre faţa vestibulară
Distală Orală Spre faţa orală
De colet (cervicală) Spre coletul dentar
Grupa Feţele Margini
dentară dentare
Denumire Orientare
Incizală Spre muchia incizală
Mezială Spre faţa mezială
Vestibulară
Distală Spre faţa distală
De colet (cervicală) Spre coletul dentar
Incizală Spre muchia incizală
Mezială Spre faţa mezială
Orală
Distală Spre faţa distală
Dinţii
frontali De colet (cervicală) Spre coletul dentar
Vestibulară Spre faţa vestibulară
Mezială Orală Spre faţa orală
De colet (cervicală) Spre coletul dentar
Vestibulară Spre faţa vestibulară
Distală Orală Spre faţa orală
De colet (cervicală) Spre coletul dentar
Margini
Grupa Feţele Denumire Orientare
dentară dentare
Ocluzală Spre faţa ocluzală
Mezială Spre faţa mezială
Vestibulară
Distală Spre faţa distală
De colet (cervicală) Spre coletul dentar
Ocluzală Spre faţa ocluzală
Mezială Spre faţa mezială
Orală
Distală Spre faţa distală
De colet (cervicală) Spre coletul dentar
Ocluzală Spre faţa ocluzală
Dinţii Vestibulară Spre faţa vestibulară
Mezială
laterali Orală Spre faţa orală
De colet (cervicală) Spre coletul dentar
Ocluzală Spre faţa ocluzală
Vestibulară Spre faţa vestibulară
Distală
Orală Spre faţa orală
De colet (cervicală) Spre coletul dentar
Vestibulară Spre faţa vestibulară
Orală Spre faţa orală
Ocluzală
Mezială Spre faţa mezială
Distală Spre faţa distală
Margini
Grupa Feţele Denumire Orientare
dentară dentare
Ocluzală Spre faţa ocluzală
Mezială Spre faţa mezială
Vestibulară
Distală Spre faţa distală
De colet (cervicală) Spre coletul dentar
Ocluzală Spre faţa ocluzală
Mezială Spre faţa mezială
Orală
Distală Spre faţa distală
De colet (cervicală) Spre coletul dentar
Ocluzală Spre faţa ocluzală
Dinţii Vestibulară Spre faţa vestibulară
Mezială
laterali Orală Spre faţa orală
De colet (cervicală) Spre coletul dentar
Ocluzală Spre faţa ocluzală
Vestibulară Spre faţa vestibulară
Distală
Orală Spre faţa orală
De colet (cervicală) Spre coletul dentar
Vestibulară Spre faţa vestibulară
Orală Spre faţa orală
Ocluzală
Mezială Spre faţa mezială
Distală Spre faţa distală
Margini
Grupa Feţele Denumire Orientare
dentară dentare
Ocluzală Spre faţa ocluzală
Mezială Spre faţa mezială
Vestibulară
Distală Spre faţa distală
De colet (cervicală) Spre coletul dentar
Ocluzală Spre faţa ocluzală
Mezială Spre faţa mezială
Orală
Distală Spre faţa distală
De colet (cervicală) Spre coletul dentar
Ocluzală Spre faţa ocluzală
Dinţii Vestibulară Spre faţa vestibulară
Mezială
laterali Orală Spre faţa orală
De colet (cervicală) Spre coletul dentar
Ocluzală Spre faţa ocluzală
Vestibulară Spre faţa vestibulară
Distală
Orală Spre faţa orală
De colet (cervicală) Spre coletul dentar
Vestibulară Spre faţa vestibulară
Orală Spre faţa orală
Ocluzală
Mezială Spre faţa mezială
Distală Spre faţa distală
Margini
Grupa Feţele Denumire Orientare
dentară dentare
Ocluzală Spre faţa ocluzală
Mezială Spre faţa mezială
Vestibulară
Distală Spre faţa distală
De colet (cervicală) Spre coletul dentar
Ocluzală Spre faţa ocluzală
Mezială Spre faţa mezială
Orală
Distală Spre faţa distală
De colet (cervicală) Spre coletul dentar
Ocluzală Spre faţa ocluzală
Dinţii Vestibulară Spre faţa vestibulară
Mezială
laterali Orală Spre faţa orală
De colet (cervicală) Spre coletul dentar
Ocluzală Spre faţa ocluzală
Vestibulară Spre faţa vestibulară
Distală
Orală Spre faţa orală
De colet (cervicală) Spre coletul dentar
Vestibulară Spre faţa vestibulară
Orală Spre faţa orală
Ocluzală
Mezială Spre faţa mezială
Distală Spre faţa distală
Margini
Grupa Feţele Denumire Orientare
dentară dentare
Ocluzală Spre faţa ocluzală
Mezială Spre faţa mezială
Vestibulară
Distală Spre faţa distală
De colet (cervicală) Spre coletul dentar
Ocluzală Spre faţa ocluzală
Mezială Spre faţa mezială
Orală
Distală Spre faţa distală
De colet (cervicală) Spre coletul dentar
Ocluzală Spre faţa ocluzală
Dinţii Vestibulară Spre faţa vestibulară
Mezială
laterali Orală Spre faţa orală
De colet (cervicală) Spre coletul dentar
Ocluzală Spre faţa ocluzală
Vestibulară Spre faţa vestibulară
Distală
Orală Spre faţa orală
De colet (cervicală) Spre coletul dentar
Vestibulară Spre faţa vestibulară
Orală Spre faţa orală
Ocluzală
Mezială Spre faţa mezială
Distală Spre faţa distală
3. Terminologie dentară

• Ecuatorul anatomic este linia care uneşte punctele de


maximă convexitate ale feţelor laterale ale unui dinte aflat
în poziţie verticală.
• Ecuatorul clinic este linia care uneşte punctele de maximă
convexitate ale feţelor laterale ale unui dinte corect
implantat (= ecuatorul de implantare).
• Ecuatorul de malpoziţie este linia care uneşte punctele de
maximă convexitate ale feţelor laterale ale unui dinte aflat
în malpoziţie (incorect implantat), care şi-a schimbat poziţia
de implantare în maxilare consecutiv edentaţiilor din
vecinătate.
• Traiectul ecuatorului este specific fiecărei coroane dentare.
Ecuatorul anatomic, de implantare şi de malpoziţie nu se
suprapun.
Grupa dentară Feţele dentare Relief

- Convex.
Vestibulare - Convexitatea maximă este situată în
treimea cervicală, spre mezial.
- Convexe în treimea de colet.
Dinţii frontali Orale
- Concave în 2/3 incizale.

Meziale - Mai drept în comparaţie cu faţa distală.

- Mai convex în comparaţie cu faţa


Distale
mezială.
Grupa dentară Feţele dentare Relief
- Convex.
Vestibulare - Convexitatea maximă este situată în treimea
cervicală, spre mezial.
- Convex.
Dinţii laterali Orale - Convexitatea maximă este situată în treimea
medie în ambele sensuri.
Meziale - Mai drept în comparaţie cu faţa distală.
Distale - Mai convex în comparaţie cu faţa mezială.
Ocluzale - Multicuspidat.
Cuspidul reprezintă o porţiune proeminentă de smalţ a unui dinte
lateral, situată pe faţa ocluzală.

Tuberculul este o mică proeminenţă de smalţ situată pe o zonă a


coroanei dentare, ce reprezintă o abatere de la forma tipică a unui
dinte.

Cingulumul este un lob situat pe faţa orală a unui dinte anterior,


care datorită formei sale asigură profilul convex al dinţilor frontali
în trimea de colet.
3. Terminologie dentară

• Creasta de smalţ este o proeminenţă liniară şi îngroşată


de smalţ care măreşte rezistenţa coroanei dentare.
• Şanţurile sunt zone cu relief negativ, ce se află la limita
dintre doi cuspizi.
3. Terminologie dentară

• Fosetele sunt mici depresiuni de pe suprafeţele coroanei dentare,


localizate la unirea şanţurilor, precum şi la extremitatea unui şanţ
(cele vestibulare şi orale). După localizarea lor, există fosete
marginale (mezială şi distală) de formă triunghiulară, fosete
centrale de formă romboidală şi fosete vestibulare sau orale de
formă circulară.
• Foseta situată la baza cingulumului dinţilor frontali se numeşte
foramen caecum.
3. Terminologie dentară
• Punctul de contact. Este zona situată pe feţele proximale unde doi dinţi
au raport de contact.
Punctul de contact, de-a lungul vieţii, se modifică datorită mobilităţii
dinţilor în alveole. Se produce tocirea ţesuturilor la acest nivel, ceea ce
are ca urmare mărirea zonei de contact, luând aspectul de suprafaţă de
contact.

• Zona de contact are următoarele funcţii:


– forţele orizontale, ce rezultă din descompunerea presiunilor ocluzale, sunt
dispersate pe un grup de dinţi (se menajează parodonţiul de menţinere al
dinţilor),
– reprezintă un obstacol în calea traumatismelor care ar leza papila
interdentară.

Puncte de contact Arii de contact


Nişa masticatorie (ambrazura)
este spaţiul triunghiular situat
între punctul de contact şi planul
de ocluzie.

Nişa papilei
gingivale(ambrazura) este
spaţiul triunghiular, între
punctul de contact şi papila
interdentară .

La pacienţii tineri, nişa este Ambrazura papilei gingivale


ocupată total de papilă. (spaţiul interdentar)
Progresiv, prin atrofia acesteia,
spatiul ramâne liber, ceea ce
favorizează retenţia alimentelor.
4. Sisteme de notare a dinților

Notarea dinţilor, indiferent de sistemul de notare, se face utilizând o


schemă ce împarte cele două arcade în 4 sectoare sau hemiarcade:
dreaptă superioară, stângă superioară, stângă inferioară, dreaptă
inferioară.
Schema este imaginea arcadelor dentare atunci când pacientul este
aşezat în faţa examinatorului.
Această împărţire este făcută de două drepte perpendiculare. Cea cu
direcţie verticală trece prin planul medio-sagital, iar cea cu direcţie
orizontală semnifică planul de ocluzie.
4. Sisteme de notare a dinților
4.1 Sistemul Palmer
• Acest sistem, mai greu de exprimat în vorbirea directă, presupune notarea
hemiarcadelor printr-un unghi drept, în care latura verticală semnifică planul
mezio-sagital, iar latura orizontală semnifică planul de ocluzie.
• Fiecare dinte permanent este notat de la 1 la 8, conform poziţiei pe hemiarcadă,
pornind de la linia mediană.
• Pentru hemiarcadele drepte unghiul succede cifra, iar pentru hemiarcadele
stângi unghiul precede cifra.

8┘7┘6┘5┘4┘3┘2┘1┘ └1└2└3└4└5└6└7└8
8┐7┐6┐5┐4┐3┐2┐1┐ ┌1┌2┌3┌4┌5┌6┌7┌8
4. Sisteme de notare a dinților
4.2 Sistemul şcolii americane
• În acest sistem, dinţii arcadei maxilare
sunt notaţi cu cifre arabe de la 1 la 16,
pornind de la molarul trei de pe
hemiarcada superioară dreaptă, iar
dinţii arcadei mandibulare sunt notaţi
cu cifre arabe de la 17 la 32, pornind de
la molarul trei de pe hemiarcada
inferioară stângă.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17
4. Sisteme de notare a dinților
4.3. Sistemul aritmetic
• În acest sistem, hemiarcadele maxilare sunt notate cu „+”, iar
cele mandibulare sunt notate cu „-”.
• Dinţii sunt notaţi cu cifre arabe de la 1 la 8, conform poziţiei
de la linia mediană.
• Pentru hemiarcadele drepte semnul succede cifra, iar pentru
hemiarcadele stângi semnul precede cifra.
8+ 7+ 6+ 5+ 4+ 3+ 2+ 1+ +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8
8- 7- 6- 5- 4- 3- 2- 1- -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8
4. Sisteme de notare a dinților
4.5 Sistemul Federaţiei Dentare Internaţionale (F.D.I.)
• În acest sistem de notare a dinţilor, denumirea hemiarcadelor
se face cu cifre de la 1 la 4, pornind din cadranul superior drept,
în sensul acelor de ceasornic. Dinţii sunt notaţi cu cifre arabe de
la 1 la 8, conform poziţiei de la linia mediană. Cifra care
desemnează dintele este pusă după cifra care desemnează
hemiarcada.
18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28
48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38