Sunteți pe pagina 1din 43

Morfologia incisivului lateral superior

permanent

Sistemul Sistemul Sistemul Sistemul


F.D.I. american Palmer aritmetic
Incisivul lateral 1.2 7 2⌋ 2+
superior drept
Incisivul lateral 2.2 10 ⌊2 +2
superior stâng
Evoluţia cronologică

Momentul debutului calcificării 10-12 luni după


naştere

Încheierea formării coroanei 4-5 ani

Momentul erupţiei 8-9 ani

Încheierea formării rădăcinii 11 ani


Dimensiunile medii ale incisivilor
centrali superiori
Lungime coronară 9 mm

Lungime radiculară 13 mm

Diametru M-D 6.5 mm

coronar V-P 6 mm

Diametru la M-D 5 mm

colet V-P 5 mm
• Incisivul lateral superior are formă similară cu incisivul central
superior, are dimeniuni coronare mai mici, lungime radiculară
egală cu a incisivului central superior, iar formaţiunile feţei
orale sunt mai accentuate.
• Prezintă un aspect coronar alungit în comparaţie cu incisivul
central superior, deoarece are o diferenţă mai mare între
înălţimea şi lăţimea coronară.
• Incisivul lateral superior poate prezenta numeroase variaţii şi
anomalii de formă sau poate fi absent (anodonţie).
Morfologia coronară
Faţa vestibulară
Marginea - Oblic ascendentă dinspre mezial
incizală spre distal
- Crenelată la dinţii recent erupţi şi
rectilinie în urma abraziunii
- Formează cu marginea mezială
un unghi rotunjit
- Formează un unghi mai
accentuat rotunjit cu marginea
distală

Marginea - Mai lungă şi mai dreaptă decât


mezială marginea distală

Marginea - Mai scurtă şi mai convexă decât


distală marginea mezială
- Uşor convergentă cu marginea
mezială spre colet
Faţa vestibulară
Marginea - Concavă spre incizal
de colet

Relief - Convexă în sens cervico-


incizal şi mezio-distal
- Convexitatea maximă a feţei
este situată în treimea
cervicală, spre mezial

Formaţiuni - 2 depresiuni verticale o


împart în trei lobuli inegali
(distal > mezial > central)
- Depresiunile pornesc de la
creasta incizală şi sunt mai
accentuate în cele 2/3 incizale
ale feţei
Faţa palatinală
Marginea - Oblic ascendentă dinspre mezial spre
incizală distal
- Crenelată la dinţii recent erupţi şi
rectilinie în urma abraziunii
- Formează cu marginea mezială un unghi
rotunjit
- Formează un unghi mai accentuat
rotunjit cu marginea distală

Marginea - Mai lungă şi mai dreaptă decât marginea


mezială distală
Marginea - Mai scurtă şi mai convexă decât marginea
distală mezială
- Uşor convergentă cu marginea mezială
spre colet
Faţa palatinală

Marginea - Concavă spre incizal, dar arcul de


de colet cerc în care se înscrie respectiva
concavitate este mai mic decât arcul
de cerc similar al feţei vestibulare
Relief - Convex în 1/3 cervicală datorită
prezenţei cingulumului
- Mai convex decât incisivul central
superior
- Concav în 2/3 incizale datorită
concavităţii fosei palatinale
Faţa palatinală
Formaţiuni - Două creste marginale de smalţ orientate
mezial şi distal, care converg spre cingulum
- Cingulumul este mai proeminent şi uneori
poate fi străbătut de un şanţ de dezvoltare
adânc, localizat mai frecvent spre distal, ce se
continuă la nivelul rădăcinii
- Foramen caecum mai bine exprimat decât la
incisivul central superior
- Fosa palatină = depresiune delimitată de
marginea incizală, cingulum şi cele două creste
marginale de smalţ; prezintă adesea şanţuri de
dezvoltare ce pornesc de la cingulum şi se
termină spre marginea incizală.
Faţa mezială
Marginea - Plană în 2/3 incizale
vestibulară - Convexă în 1/3 de colet
Marginea - Concavă în 2/3 incizale
palatinală - Convexă în 1/3 de colet
Marginea - Concavă spre apical
de colet
Relief - Plan-convex în sens incizo-
cervical
Formaţiuni - Nu prezintă
Faţa distală
Marginea - Plană în 2/3 incizale
vestibulară - Convexă în 1/3 de colet
Marginea - Concavă în 2/3 incizale
palatinală - Convexă în 1/3 de colet
Marginea - Concavă spre apical
de colet
Relief - Plan-convex în sens
incizo-cervical
Formaţiuni - Nu prezintă
Creasta incizală
• Privind dintele dinspre planul
de ocluzie, creasta incizală este
asemănătoare cu cea a
incisivului central superior, dar
mai redusă dimensional.
• Dimensiunea vestibulo-orală a
coroanei privită dinspre incizal
poate fi mai mare decât
dimensiunea mezio-distală,
datorită proeminenţei
cingulumului.
Morfologia radiculară
Număr - Una
Formă - Efilată şi mai subţire decât cea
a incisivului central superior
Orientare - Strict apical se angulează spre
distal
Secţiune - Triunghiulară, cu vârfurile
transversală rotunjite
la nivelul
coletului
Feţele - Vestibulară > Mezio-palatinală
rădăcinii > Disto-palatinală
- Pe feţele proximale ale
rădăcinii pot să apară şanţuri
logitudinale, mai evidente în
treimea mijlocie
Canalul radicular
Număr - Unu
Formă - Efilat
Aspect - Are forma rădăcinii în
miniatură
Dimensiuni - Mai greu abordabil
datorită dimensiunilor mai
reduse şi angulaţiei apicale
spre distal
Canale - DA – laterale (10%) sau
accesorii apicale (12%)
Camera pulpară
Aspect - Are forma în miniatură a
coroanei dentare
- Prezintă trei coarne
pulpare corespunzător
celor trei proemineţe de pe
creasta incizală
Morfologia incisivului central inferior
permanent

Sistemul Sistemul Sistemul Sistemul


F.D.I. american Palmer aritmetic

Incisivul 4.1 25 1⌉ 1-
central
inferior
drept
Incisivul 3.1 24 ⌈1 -1
central
inferior
stâng
Evoluţia cronologică

Momentul debutului 3-4 luni după


calcificării naştere
Încheierea formării coroanei 4-5 ani
Momentul erupţiei 6-7 ani
Încheierea formării rădăcinii 9 ani
Dimensiunile medii ale incisivilor
centrali inferiori

Lungime coronară 9.5 mm


Lungime radiculară 12.5 mm
Diametru M-D 5 mm
coronar V-L 6 mm
Diametru M-D 3.5 mm
la colet V-L 5.3 mm
Morfologia coronară
Faţa vestibulară
Marginea - Trilobată în momentul erupţiei, cu lobuli
incizală egali
- Devine rectilinie prin abraziune
- Formează unghiuri aproape drepte atât
cu marginea mezială cât şi cu marginea
distală

Marginea - Aproape egală cu marginea distală şi


mezială paralelă cu aceasta în 2/3 incizale
Marginea - Uşor convergentă cu marginea mezială în
distală 1/3 de colet
Marginea - Concavă spre incizal
de colet
Faţa vestibulară
Relief - Plan în 2/3 incizale şi convex în 1/3
de colet
- Convexitatea maximă a feţei este
situată în treimea cervicală, spre
mezial
Formaţiuni - 2 depresiuni verticale o împart în trei
lobuli egali
- Lobulii sunt mai evidenţi în primii ani
după erupţie şi se estompează prin
abraziunea dintelui
- Depresiunile pornesc de la creasta
incizală şi se termină pierdut la
jumătatea înălţimii feţei vestibulare
Faţa linguală
Marginea - Trilobată în momentul erupţiei, cu lobuli
incizală egali
- Devine rectilinie prin abraziune
- Formează unghiuri aproape drepte atât
cu marginea mezială cât şi cu marginea
distală

Marginea - Aproape egală cu marginea distală şi


mezială paralelă cu aceasta în 2/3 incizale
Marginea - Uşor convergentă cu marginea mezială în
distală 1/3 de colet
Marginea - Concavă spre incizal
de colet
Faţa linguală
Relief - convex în 1/3 cervicală datorită
prezenţei cingulumului
- concav în 2/3 incizale datorită
concavităţii fosei linguale
Formaţiuni - Două creste marginale de smalţ
orientate mezial şi distal, greu
decelabile (uneori sunt evidente doar
în apropierea marginii incizale)
- Cingulumul este mai puţin
voluminos decât la dinţii frontali
superiori.
- Fosa linguală este mai puţin
pronunţată decât fosa palatinală a
incisivilor superiori.
- NU prezintă niciodată foramen
caecum
Faţa mezială
Marginea - Plană în 2/3 incizale
vestibulară - Convexă în 1/3 de colet
Marginea - Concavă în 2/3 incizale
linguală - Convexă în 1/3 de colet
Marginea - Concavă spre apical
de colet
Relief - Plan-convex în sens incizo-cervical
- În sens vestibulo-oral este uşor
convex la nivel cervical, apoi devine
plană
- Punctul de contact este localizat în
cele 2/3 incizale
Formaţiuni - Poate prezenta o depresiune de
dezvoltare în regiunea cervicală
Faţa distală
Marginea - Plană în 2/3 incizale
vestibulară - Convexă în 1/3 de colet
Marginea - Concavă în 2/3 incizale
linguală - Convexă în 1/3 de colet
Marginea - Mai puţin concavă spre apical decât
de colet aceeaşi margine a feţei meziale
Relief - Plan-convex în sens incizo-cervical
- Punctul de contact este situat mai
aproape de 1/3 mijlocie a dintelui spre
deosebire de punctul de contact de la
nivelul feţei meziale
Formaţiuni - Depresiunea de dezvoltare apare mai
frecvent şi este mai profundă decât cea
de pe faţa mezială
Creasta incizală
• este caracterizată de simetrie
între cele două jumătăţi ale
sale, jumătatea mezială fiind
aproape identică cu jumătatea
sa distală.
• Privind coroana dinspre incizal,
dimensiunea coronară
vestibulo-orală este
întotdeauna mai mare decât
dimensiunea mezio-distală.
Morfologia radiculară
Număr - Una
Formă - Mult aplatizată mezio-
distal, cu apexul rotunjit şi
distalizat
Orientare - Dreaptă (60% din cazuri)
- Poate prezenta curburi
spre distal (24%) sau
vestibular (16%)
Secţiune - Dreptunghiulară
transversală la
nivelul
coletului
Morfologia radiculară

Feţele - Mezială > Distală > Vestibulară >


rădăcinii Linguală
- Feţele mezială şi distală sunt aproape
paralele în 2/3 de colet şi prezintă
şanţuri de dezvoltare mai bine
reprezentate în 1/3 medie a rădăcinii şi
cu orientare dispre colet spre apical.
Şanţul de pe faţa distală a rădăcinii este
mai profund.
- Pe secţiune transversală, feţele
vestibulară şi linguală au formă de
semicerc
Canalul radicular
Număr - Poate fi unic cu un singur foramen apical
(70.1%)
- Poate fi unic în 1/3 de colet şi să se bifurce
ulterior
- Poate fi unic în 2/3 de colet şi să se bifurce
ulterior
Formă - Aplatizată mult în sens mezio-distal
Aspect - Are forma rădăcinii în miniatură
Dimensiuni - Dimetrul scade pe măsura avansării de la colet
spre apex şi pe măsura înaintării în vârstă (odată
cu vârsta, se depune pe pereţii canalului
radicular dentină secundară ce îngustează
lumenul)
Camera pulpară
Aspect - Are forma în miniatură a coroanei dentare
- Prezintă trei coarne pulpare corespunzător
celor trei proemineţe de pe creasta incizală
Morfologia incisivului lateral inferior
permanent

Sistemul Sistemul Sistemul Sistemul


F.D.I. american Palmer aritmetic

Incisivul 4.2 26 2⌉ 2-
lateral inferior
drept
Incisivul 3.2 23 ⌈2 -2
lateral inferior
stâng
Evoluţia cronologică

Momentul debutului 3-4 luni după


calcificării naştere
Încheierea formării 4-5 ani
coroanei
Momentul erupţiei 7-8 ani
Încheierea formării 10 ani
rădăcinii
Dimensiunile medii ale incisivilor
laterali inferiori

Lungime coronară 9.5 mm


Lungime radiculară 14 mm
Diametru M-D 5.5 mm
coronar V-L 6.5 mm
Diametru la M-D 4 mm
colet V-L 5.8 mm
Morfologia coronară
Faţa vestibulară
Marginea - Uşor descendentă spre distal
incizală - Trilobată în momentul erupţiei
- Devine rectilinie prin abraziune
- Formează un unghi drept cu marginea
mezială şi un unghi rotunjit cu marginea
distală
Marginea - Mai lungă şi mai dreaptă decât
mezială marginea distală
Marginea - Uşor convergentă cu marginea mezială
distală în 1/3 de colet
Marginea - Concavă spre incizal
de colet
Faţa vestibulară
Relief - Plan în 2/3 incizale şi convex în 1/3 de
colet
- Convexitatea maximă a feţei este situată
în treimea cervicală, spre mezial
Formaţiuni - Sunt mai bine reprezentate decât în cazul
incisivului central inferior
- 2 depresiuni verticale o împart în trei
lobuli
- Lobulii sunt mai evidenţi în primii ani după
erupţie şi se estompează prin abraziunea
dintelui
- Depresiunile pornesc de la creasta incizală
şi se termină pierdut la jumătatea înălţimii
feţei vestibulare
Faţa linguală
Marginea - Uşor descendentă spre distal
incizală - Trilobată în momentul erupţiei
- Devine rectilinie prin abraziune
- Formează un unghi drept cu marginea
mezială şi un unghi rotunjit cu marginea
distală
Marginea - Mai lungă şi mai dreaptă decât
mezială marginea distală
Marginea - Uşor convergentă cu marginea mezială
distală în 1/3 de colet
Marginea - Concavă spre incizal
de colet
Faţa linguală
Relief - convex în 1/3 cervicală datorită prezenţei
cingulumului
- concav în 2/3 incizale datorită concavităţii
fosei linguale
Formaţiuni - Sunt mai bine reprezentate decât în cazul
incisivului central inferior
- Două creste marginale de smalţ orientate
mezial şi distal
- Cingulumul este mai puţin voluminos decât la
dinţii frontali superiori.
- Fosa linguală este mai puţin pronunţată decât
fosa palatinală a incisivilor superiori.
- NU prezintă niciodată foramen caecum
Faţa mezială
Marginea - Plană în 2/3 incizale
vestibulară - Convexă în 1/3 de colet
Marginea - Concavă în 2/3 incizale
linguală - Convexă în 1/3 de colet
Marginea - Concavă spre apical
de colet
Relief - Plan-convex în sens incizo-cervical
- În sens vestibulo-oral este uşor
convex la nivel cervical, apoi devine
plană
- Punctul de contact este localizat în
cele 2/3 incizale
Formaţiuni - Prezintă o depresiune de dezvoltare
în regiunea cervicală
Faţa distală
Marginea - Plană în 2/3 incizale
vestibulară - Convexă în 1/3 de colet
Marginea - Concavă în 2/3 incizale
palatinală - Convexă în 1/3 de colet
Marginea - Mai puţin concavă spre apical
de colet decât aceeaşi margine a feţei
meziale
Relief - Plan-convex în sens incizo-cervical
- Punctul de contact este situat mai
aproape de 1/3 mijlocie a dintelui
spre deosebire de punctul de
contact de la nivelul feţei meziale
Formaţiuni - Depresiunea de dezvoltare apare
mai frecvent şi este mai profundă
decât cea de pe faţa mezială
Creasta incizală
• Privind coroana dinspre incizal, diametrul
coronar vestibulo-oral este întotdeauna mai
mare decât diametrul mezio-distal.
Morfologia radiculară
Număr - Una ce se poate bifurca în rare
cazuri în 1/3 apicală
Formă - Aplatizată mezio-distal, cu
apexul rotunjit şi distalizat
Orientare - Dreaptă în marea majoritate a
cazurilor
Secţiune - Dreptunghiulară
transversală la
nivelul coletului
Morfologia radiculară
Feţele rădăcinii - Mezială > Distală > Vestibulară >
Linguală
- Feţele mezială şi distală prezintă
şanţuri de dezvoltare mai bine
reprezentate decât în cazul incisivului
central inferior în 1/3 medie a
rădăcinii, cu orientare dispre colet spre
apical. Şanţul de pe faţa distală a
rădăcinii este mai profund.
- Pe secţiune transversală, feţele
vestibulară şi linguală au formă de
semicerc
Canalul radicular
Număr - Poate fi unic sau pot fi două canale
radiculare
Formă - Aplatizată mult în sens mezio-distal
Aspect - Are forma rădăcinii în miniatură
Dimensiuni - Dimetrul scade pe măsura avansării de
la colet spre apex şi pe măsura
înaintării în vârstă (odată cu vârsta, se
depune pe pereţii canalului radicular
dentină secundară ce îngustează
lumenul)
Camera pulpară
Aspect - Are forma în miniatură a coroanei
dentare
- Prezintă trei coarne pulpare
corespunzător celor trei proemineţe de
pe creasta incizală