Sunteți pe pagina 1din 13

Caractere de diferenţiere ale

dinţilor frontali permanenţi


Aspect coronar
Incisivii superiori Incisivii inferiori Caninii
Lopată Daltă Vârf de lance
Aspect radicular
Incisivul Incisivul lateral Incisivii Caninul Caninul
central superior inferiori superior inferior
superior
Conică, cu Efilată, cu apex Intens Conică, Conică,
apex rotunjit distalizat aplatizată Ovalară pe Ovalară pe
Triunghiulară Triunghiulară mezio-distal secţiune secţiune
pe secţiune pe secţiune Dreptunghiu-
lară pe
sectiune
Diferenţierea incisivului
central superior de incisivul
lateral superior
Diferențe dimensionale
Incisivul central superior este mai mare decât incisivul lateral superior
Diferențe coronare
1. De nuanță coloristică
Incisivul central Incisivul lateral
Galben la colet Predomină nuanţa gri-transparent ȋn
Alb ȋn 1/3 medie zona incizală
Transparent incizal
2. Rapoarte coronare
Incisivul central Incisivul lateral
Dimensiunea cervico-incizală / Dimensiunea cervico-incizală /
dimensiunea mezio-distală ≈ 1 dimensiunea mezio-distală >1
Diferenţierea incisivului central
superior de incisivul lateral superior
3. Fața vestibulară
Incisivul central Incisivul lateral
Mai plană ȋn cele 2/3 incizale Ȋn totalitate mai convexă
Marginea de colet mai puțin curbată
Marginea incizală prezintă o foarte ușoară Marginea incizală este mai oblică
oblicitate dinspre mezial spre distal și dinspre mezial spre distal și dinspre
dinspre incizal spre colet incizal spre colet
4. Faţa palatinală
Incisivul central prezintă formațiuni mai puțin evidente decȃt
incisivul lateral
5. Fața mezială
La incisivul central este mai puțin divergentă spre incizal
decȃt la incisivul lateral
6. Fața distală
La incisivul central este mai puțin convexă și mai puțin
convergentă spre colet decȃt la incisivul lateral
7. Unghiuri proximo-incizale
Unghiul mezio-incizal al incisivului central ≈ 80-90° și are vȃrful mai ascuțit decȃt la
incisivul lateral
Unghiul disto-incizal al incisivului lateral este mai obtuz și are vȃrful mai rotunjit decȃt
cel al incisivului central
8. Abraziunea
Incisivul central Incisivul lateral
2 fațete de abraziune: 2 fațete de abraziune:
-Fațeta mezială este mai extinsă (contact -Fațeta mezială este mai mică (contact cu
cu incisivul central inferior) incisivul lateral inferior)
-Fațeta distală este mai mică (contact cu -Fațeta distală este mai extinsă (contact cu
incisivul lateral inferior) caninul inferior)
Diferențe radiculare
1. Dimensiunea rădăcinii
Incisivul central are o rădăcină mai voluminoasă, cu dimensiuni mai mari
ȋn special ȋn sens transversal, deși lungimea este aproape egală cu cea a
rădăcinii incisivului lateral.
2. Forma rădăcinii
Incisivul central Incisivul lateral
Conică şi mai puțin divergentă spre Mai efilată
distal decȃt la incisivul lateral

3. Secțiune transversală la nivelul coletului


Incisivul central Incisivul lateral
Triunghi cu vȃrfuri rotunjite
4. Apexul
La incisivul lateral este mai distalizat decȃt la incisivul central
Diferenţierea incisivului central
inferior permanent de incisivul lateral
inferior permanent
Diferențe de volum
Volumul incisivului central inferior este mai mic decât cel al
incisivului lateral inferior
Dimensiuni coronare
Coroana incisivului central inferior este mai scurtă decȃt
cea a incisivului lateral inferior
Fața linguală
La incisivul central inferior formațiunile de pe această faţă
au relief mai puțin accentuat
Fețele proximale
Incisivul central Incisivul lateral
Paralele ȋn 2/3 incizale Ușor divergente spre
incizal
Diferenţierea incisivului central
inferior permanent de incisivul lateral
inferior permanent
Unghiurile proximo-incizale
Incisivul central Incisivul lateral
Egale ȋntre ele, de aproximativ 90° Unghiul disto-incizal este mai
rotunjit decȃt unghiul mezio-
incizal

Abraziunea muchiei incizale


Incisivul central Incisivul lateral
O singură fațetă de abraziune 2 fațete de abraziune, separate
de o creastă de smalț cu
dispoziție vestibulo-linguală

Diferențe radiculare
Depresiunile longitudinale de dezvoltare de pe fețele meziale şi distale ale
rădăcinii incisivului lateral inferior sunt mai bine reprezentate
Diferenţierea incisivilor inferiori de
incisivii superiori

Volumul
Incisivii superiori au volum mai mare decât cei inferiori
Diferenţe coronare
Incisivii superiori Incisivii inferiori
Formă de lopată Formă de daltă
galben la colet, nuanţe de alb-gălbui
alb în treimea medie, aproape uniforme
transparent în zona incizală
Diferenţe radiculare
Rădăcina incisivilor inferiori este mai scurtă şi accentuat
aplatizată în sens mezio-distal comparativ cu rădăcinile
incisivilor superiori.
Diferenţierea caninului superior
de incisivii superiori
Diferențe de volum
Caninul este mai voluminos
Diferențe coronare
1. Lobulii de dezvoltare ai feței vestibulare
Canin Incisivi
central>distal>mezial distal>mezial>central
2. Cingulum
Mult mai proeminent la canin
3. Creastele mediane de smalț
Canin Incisivi
Cea de pe faţa orală o desparte în două depresiuni inegale, distală Nu există
mai mare decât mezială
Cea de pe faţa vestibulară porneşte din vârful cuspidului caninului şi
se termină în 1/3 cervicală a feţei
Diferențe radiculare
Canini Incisivi
Rădăcina este mai lungă, mai voluminoasă, Rădăcina este conică şi mai scurtă
conică
Secţiunea transversală la nivelul coletului
Canin Incisiv central Incisiv lateral
Ovalară Triunghiulară Triunghiulară
Diferenţierea caninului superior de
caninul inferior
Volumul
Caninul superior este mai mare din punct de vedere volumetric decât cel
inferior
Forma coronară
Caninul superior Caninul inferior
globuloasă lungimea este mai mare decât lățimea
Creasta incizală
mai asimetrică la canininii inferiori, versantul mezial este mult mai scurt decât
cel distal, vârful cuspidului caninului inferior fiind poziţionat mult spre mezial
Culoarea
Caninul superior Caninul inferior
galben alb-gri
Fața orală
caninul inferior prezintă formaţiuni mai puţin pronunţate
niciodată nu vom găsi foramen caecum la caninii inferiori
Feţele proximale
caninul inferior prezintă relief mai şters şi mai plat comparativ cu caninul
superior
Diferenţierea caninului inferior de
incisivii inferiori

Volumul
Caninii sunt mai voluminoşi decât cei incisivii

Forma feţei vestibulare


Caninii inferiori Incisivii inferiori
pentagonală Dreptunghiulară

Lobii feţei vestibulare


Caninii inferiori Incisivii inferiori
central>distal>mezial egali

Cingulum
la caninul inferior este mult mai proeminent decât
la incisivi