Sunteți pe pagina 1din 22

Proiect

Managementul
SUA

Echipa 10:
Sandul Lucica
Ţaranu Nadejda
Diaconu Ionela
Andon Mădălina
Conţinut
 Scurt istoric al Statului American
 Geografia
 Obiective turistice
 Personalități
 Cultura și Religia
 Economia- Statistici
 Lucruri inedite
 Managementul american
 Cum funcționează o firmă
 Simbolul Americii
SCURT ISTORIC AL STATULUI
AMERICAN

• Colonizarea Britanică(sec.
al XVII-lea)
• Revoluția Americană(1775-
1783)
• Semnarea Declarației de
Independență (1776)
• Abolirea sclaviei
• Creșterea economică
•Turbine à vapeur

Geografia
 Poziția geografică
 Potențialul geo-
demografic
 Agricultura
 Resurse naturale

Suprafata: 9.826675 kmp


Populatia: 308.752 000
Obiective turistice

 Marele Canion Parcul National


Yellowstone
 Cascada Niagara Kilauea

Cheile Floridei Rezervatia Nationala Denali


Personalități

Jeff Bezos, CEO Amazon Larry Page, CEO Google Bill Gates, Microsoft

Howard Schultz, Tim Cook, CEO Apple Mark Zuckerberg


CEO Starbucks Facebook
Cultura și Religia
Limbi vorbite pe teritoriul SUA:
• 97% de americani vorbesc fluent engleza
• pentru 81% dintre ei, engleza este unica limbă
vorbită acasă

Educația:
• aproximativ 1700 de universități de stat
• în jur de 2500 de universități private
Știința și Tehnologia
America – lider modial în domeniul științei și tehnologiei
SUA sunt responsabile pentru:
• 40% din fondurile destinate cercetării științifice și dezvoltării
• dețin 70% dintre câștigătorii Premiului Nobel
• găzduiesc trei sferturi din primele 40 de universități de top din
întreaga lume
Probleme majore:
1. Imigrarea în SUA
2. Ședere permanentă pentru oameni de știință străini
3. Contracte de studii foarte costisitoare
Mass-media americană
Televiziune
• CBC
• CBS
• ABC
• Fox

Presa
• The New York Times
• The Wall Street Journal
• USA Today

Internet
Religie

Conform Anuarului Bisericilor Americane și Canadiene


pentru 2012:
• Biserica romano-catolică, 68.202.492 de membri
• Convenția Baptistă Sudică, 16.136.044 de membri
• Biserica Metodistă Unită (engleză), 7,679,850 de membri
• Biserica mormonilor, 6.157.238 de membri
• Biserica lui Hristos, 5 499 875 de membri
•Cea mai puternică economie din lume este cea a Statelor
Unite ale Americii.
•Sistemul economic american are un caracter
descentralizat, capitalist, bazat pe proprietatea privată și
libera inițiativă.
Statisticile cu privire la economia Statelor
Unite ale Americii pentru anul 2017

 PIB-ul pe cap de locuitor: 59.500 USD;


 Forța de muncă: 160,4 milioane (include șomerii);
 Rata șomajului: 4,4% ;
 Populație sub limita sărăciei: 15,1%;
 Rata inflației: 2,1%.
Lucruri inedite despre Statele Unite ale Americii

1. Unul din șapte americani are


cel puțin 10 carduri de credit.
2. America este singura țară din
lume care nu are o limbă
oficială.
3. O gospodărie americană
deține în medie datorii de
aproximativ 75.600 USD.
Evenimente majore din istoria Statelor Unite
ale Americii
1. Asasinarea lui Abraham Lincoln
2. Abolirea sclaviei
3. Semnarea Declaraţiei de Independenţă
4. Apollo 11, aselenizarea
5. Atentatele de la 11 septembrie
Managementul american
 Eficiență
 Model pentru Occident
 Stabilitate economică
 Diversitate
 Inițiative
 Individualism pronunțat
 Minimizare riscuri
 Profit
 Motivare bazată pe câștiguri
Managerul american
 Elaborează strategii
 Roluri în conducere, în domeniul interpersonal,
informațional și decizional
 Calități și aptitudini de comnicare, ascultare, stăpânirea de
sine în condiții stresante
 Pregătire
 Experiență
 Cele mai mari venituri din lume
Politica de resurse umane
 Fluctuația personalului
 Investirea în pregătirea angajaților
 Domeniul selecției și al recrutării
 Scop general: motivarea
 Promovare
 Oportunități
Etica în afaceri
 O trasatura de bază a culturii manageriale americane o
reprezintă, în prezent, obținerea consensului asupra a ceea
ce este bun și drept, asupra a ceea ce este cinstit,
corect și responsabil.
 În ultimul timp se pune un accent tot mai mare pe
elaborarea și adoptarea codurilor de etică, având ca
obiectiv principal păstrarea consumatorilor,
protejarea acestora și chiar a colectivității.
Cum funcționează o firmă
 Firma proprietate personală - are un unic proprietar, care
răspunde pentru toate obligaţiile contractuale ale firmei şi care asigură
managementul acesteia.

 Firma societară – coproprietarii participă în proporţii egale sau


diferite atât la obţinerea resurselor necesare, cât şi la repartizarea
rezultatelor financiare. Răspunderea în faţa legii este comună, inclusiv
cu averea personală.

 Corporaţia- managementul este asigurat de o echipă de management -


Comitetul director – aflată sub conducerea unui manager general, pe baza
unui contract semnat între cele două părţi.

 Comitetul director este alcătuit din persoane angajate cu program complet pentru această
activitate, dar şi din persoane cu program parţial, care asigură activităţi de consultanţă
managerială, juridică şi financiar-contabilă pentru corporaţie
Bibliografie
 https://ro.wikipedia.org/wiki/Declara%C8%9Bia_de_i
ndependen%C8%9B%C4%83_a_Statelor_Unite_ale_A
mericii
 http://www.rasfoiesc.com/business/management/
 https://www.rd.com/culture/america-fascinating-
facts/
 https://www.slideshare.net/carrinekezia/american-
management-style
 https://ro.wikipedia.org/wiki/Haliaeetus_leucocephal
us