Sunteți pe pagina 1din 15

Amos Cap.

1
1. ¶ Cuvintele lui Amos,
unul din păstorii din Tecoa,
vedeniile pe cari le-a avut el
despre Israel, pe vremea lui Ozia,
împăratul lui Iuda, şi pe vremea
lui Ieroboam, fiul lui Ioas,
împăratul lui Israel, cu doi ani
înaintea cutremurului de pămînt.
Amos Cap. 1

2. El a zis: ,,Domnul răcneşte


din Sion, glasul Lui răsună
din Ierusalim. Păşunele păstorilor
jălesc, şi vîrful Carmelului
este uscat.
Amos Cap. 1

3. ¶ Aşa vorbeşte Domnul:


,,Pentru trei nelegiuiri
ale Damascului, ba pentru patru,
nu-Mi schimb hotărîrea,
pentru că au treierat Galaadul
cu treierătoarea de fer.
Amos Cap. 1

4. De aceea voi trimete foc


în casa lui Hazael,
care va mistui
palatele lui Ben-Hadad.
Amos Cap. 1

5. Voi sfărîma zăvoarele


Damascului, şi voi nimici
cu desăvîrşire pe locuitorii
din Bicat-Aven, împreună cu cel
ce ţine toiagul de cîrmuire
în Bet-Eden; şi poporul Siriei
va fi dus rob la Chir,
zice Domnul.”
Amos Cap. 1

6. Aşa vorbeşte Domnul:


,,Pentru trei nelegiuiri ale Gazei,
ba pentru patru, nu-Mi schimb
hotărîrea, pentru că au luat
pe toţi oamenii
prinşi de război
şi i-au dat Edomului:
Amos Cap. 1

7. de aceea, voi trimete


foc în zidurile Gazei,
şi-i va mistui palatele.
Amos Cap. 1

8. Voi nimici cu desăvîrşire


pe locuitorii din Asdod,
şi pe cel ce ţine toiagul
împărătesc în Ascalon;
Îmi voi întoarce mîna
împotriva Ecronului,
şi ce va mai rămînea din Filisteni
va pieri,
zice Domnul Dumnezeu.”
Amos Cap. 1

9. Aşa vorbeşte Domnul:


,,Pentru trei nelegiuiri ale Tirului,
ba pentru patru,
nu-Mi schimb hotărîrea,
pentrucă au luat pe toţi oamenii
prinşi de război,
şi i-au dat Edomului,
şi nu s'au gîndit
la legămîntul frăţesc.
Amos Cap. 1

10. De aceea,
voi trimete foc în zidurile Tirului,
şi-i va mistui palatele.”
Amos Cap. 1

11. Aşa vorbeşte Domnul:


,,Pentru trei nelegiuiri
ale Edomului, ba pentru patru,
nu-Mi schimb hotărîrea,
pentrucă a urmărit pe fraţii săi
cu sabia, înăduşindu-şi mila,
a dat drumul mîniei,
şi îşi ţinea într'una urgia.
Amos Cap. 1

12. De aceea, voi trimete foc


peste Teman, şi va mistui
palatele Boţrei.”
Amos Cap. 1

13. Aşa vorbeşte Domnul:


,,Pentru trei nelegiuiri
ale copiilor lui Amon,
ba pentru patru, nu-Mi schimb
hotărîrea, pentrucă au spintecat
pîntecele femeilor însărcinate
ale Galaadului,
ca să-şi mărească ţinutul:
Amos Cap. 1

14. de aceea, voi aprinde focul


în zidurile Rabei,
şi-i va mistui palatele,
în mijlocul strigătelor de război
în ziua luptei, şi în mijlocul
vijeliei în ziua furtunii.
Amos Cap. 1

15. Şi împăratul lor


va merge în robie, el,
şi căpeteniile lui împreună cu el,
zice Domnul.”