Sunteți pe pagina 1din 13

Amos

Cap. 4
1. ¶ ,,Ascultaţi cuvîntul acesta,
juncane din Basan,
de pe muntele Samariei,
voi cari asupriţi pe cei sărmani,
zdrobiţi pe cei lipsiţi,
şi ziceţi bărbaţilor voştri:
,Daţi-ne să bem!”
Amos Cap. 4

2. Domnul Dumnezeu a jurat


pe sfinţenia Lui, şi a zis:
,,Iată, vin zile pentru voi,
cînd vă vor prinde cu cîrligele,
şi rămăşiţa voastră
cu undiţi de pescari;
Amos Cap. 4

3. ,veţi ieşi prin spărturi,


fiecare drept înainte,
şi veţi fi lepădate
în Harmon, zice Domnul.”
Amos Cap. 4

4. Duceţi-vă numai la Betel,


şi păcătuiţi! Duceţi-vă la Ghilgal,
şi păcătuiţi şi mai mult!
Aduceţi-vă jertfele
în fiecare dimineaţă,
şi zeciuielile la fiecare trei zile!
Amos Cap. 4

5. Faceţi să fumege
jertfe de mulţămire
făcute cu aluat! Trîmbiţaţi-vă,
vestiţi-vă darurile de mîncare
de bună voie! Căci aşa vă place,
copii ai lui Israel,
zice Domnul Dumnezeu.”
Amos Cap. 4

6. ¶ Şi Eu, de partea Mea,


v'am trimes foametea
în toate cetăţile voastre,
şi lipsa de pîne
în toate locuinţele voastre.
Cu toate acestea
tot nu v'aţi întors la Mine,
zice Domnul.”
Amos Cap. 4
7. ,,N'am vrut să vă dau
nici ploaie, cînd mai erau
încă trei luni pînă la secerat;
am dat ploaie peste o cetate,
dar n'am dat ploaie
peste o altă cetate;
într'un ogor a plouat,
şi altul, în care n'a plouat,
s'a uscat.
Amos Cap. 4

8. Două, trei cetăţi


s'au dus la alta ca să bea apă,
şi tot nu şi-au potolit setea.
Cu toate acestea,
tot nu v'aţi întors la Mine,
zice Domnul.”
Amos Cap. 4

9. V'am lovit cu rugină în grîu


şi cu tăciune; grădinile voastre
cele multe, viile, smochinii
şi măslinii voştri
i-au mîncat deseori lăcustele.
Cu toate acestea,
tot nu v'aţi întors la Mine,
zice Domnul.”
Amos Cap. 4

10. Am trimes în voi ciuma,


ca în Egipt; v'am ucis tinerii
cu sabia, şi am lăsat
să vi se ia caii, am făcut
să vi se suie în nări
duhoarea taberii voastre.
Şi cu toate acestea,
tot nu v'aţi întors la Mine,
zice Domnul.”
Amos Cap. 4

11. ,,V'am nimicit


ca pe Sodoma şi Gomora,
pe cari le-a nimicit Dumnezeu;
şi aţi fost ca un tăciune
scos din foc.
Cu toate acestea,
tot nu v'aţi întors la Mine,
zice Domnul.
Amos Cap. 4

12. ,,De aceea îţi voi face astfel,


Israele, -şi fiindcă
îţi voi face astfel,
pregăteşte-te să întîlneşti
pe Dumnezeul tău, Israele!
Amos Cap. 4

13. Căci iată că El


a întocmit munţii,
a făcut vîntul, şi spune omului
pînă şi gîndurile lui.
El preface zorile în întunerec,
şi umblă pe înălţimile pămîntului:
Domnul, Dumnezeul oştirilor,
este Numele Lui.