Sunteți pe pagina 1din 5

Osea Cap.

3
1. ¶ Domnul mi-a zis:
,,Du-te iarăş, şi iubeşte
o femeie iubită de un
ibovnic,
şi preacurvă; iubeşte-o
cum iubeşte Domnul pe
copiii
lui Israel, cari se îndreaptă
Osea Cap. 3

2. Mi-am cumpărat-o
cu cincisprezece sicli de
argint,
un omer de orz şi un letec
de orz.
Osea Cap. 3

3. Şi i-am zis: ,,Rămîi


multă vreme numai a mea,
nu te deda la curvie,
nu mai fi a nici unui alt
bărbat,
şi voi fi şi eu la fel cu tine!”
Osea Cap. 3

4. Căci copiii lui Israel


vor rămînea multă vreme
fără împărat, fără
căpetenie,
fără jertfă, fără chip de idol,
fără efod, şi fără terafimi.
Osea Cap. 3
5. După aceea,
copiii lui Israel se vor
întoarce,
şi vor căuta pe Domnul,
Dumnezeul lor,
şi pe împăratul lor David;
şi vor tresări
la vederea Domnului
şi a bunătăţii Lui,