Sunteți pe pagina 1din 27

Universitatea „Dunărea de Jos” Galați

Facultatea de Medicină și Farmacie

MANAGEMENTUL DEȘEURILOR DIN CADRUL


SPITALULUI DE PSIHIATRIE „ELISABETA DOAMNA”
DIN GALAȚI

Coordonator Științific: Studenți:


Prof. Conf. Dr. Maftei Nicoleta Savin Denisa,
Petrescu Andra-Cristiana

GALAȚI
2017
CUPRINS
Introducere

Capitolul 1. Deșeurile generate din activitatea medicală.

1.1 Noțiuni generale despre deșeuri. Clasificarea deșeurilor

1.2 Clasificarea deşeurilor generate din activitatea medicală

1.3 Riscuri și pericole ale gestionării incorecte a deşeurilor medicale

1.4 Importanța selectării deșeurilor medicale asupra sănătăţii publice

1.5 Legislația deșeurilor medicale

1.6 Managementul gestionării deşeurilor rezultate din activitatea


medicală
CUPRINS
Capitolul 2. Studiu de caz – Managementul deşeurilor în cadrul
Spitalului de Psihiatrie ”Elisabeta Doamna” din Galaţi

2.1 Prezentarea Spitalului de Psihiatrie "Elisabeta Doamna" din


Galați

2.2 Tipuri de deșeuri medicale generate în cadrul Spitalului de


psihiatrie „Elisabeta Doamna din Galați

2.3 Prelucrarea statistică a datelor privind managementul


deșeurilor medicale generate din activitatea medicală a Spitalului de
psihiatrie „Elisabeta Doamna” din Galați

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
Capitolul I. Deșeurile generate din
activitatea medicală

I.1.Definiția deșeurilor

-orice substanţă sau obiect pe care deţinătorul îl aruncă ori are


intenţia să îl arunce;
-sunt: deșeuri municipale și asimilabile, deșeuri de producție și
deșeuri generate din activități medicale.
I.2.Gestionarea deșeurilor

Mai este cunoscută și ca managementul deșeurilor.

Aceasta cuprinde:
-colectarea;
-transportul;
-tratarea;
-reciclarea;
-depozitarea deșeurilor.
I.3.Deșeurile generate din activitatea medicală

Definiție:
-toate deșeurile, periculoase sau nepericuloase, care se
produc în unitățile sanitare.
Clasificare:
-Deşeuri nepericuloase
-Deşeuri periculoase
I.3.1.Deșeuri nepericuloase

-Aceste deşeuri se colectează şi se îndepărtează la fel ca


deşeurile menajere.

-Deşeurile asimilabile celor menajere încetează să mai fie


nepericuloase când sunt amestecate cu o cantitate oarecare de
deşeuri periculoase.
I.3.2.Deșeuri periculoase

- Deşeurile anatomo-patologice şi părţi anatomice


- Deşeurile infecţioase
- Deşeurile chimice şi farmaceutice
- Deşeurile înţepătoare-tăietoare
- Deşeurile radioactive
Capitolul 2.Studiu de caz: Managementul
deșeurilor din cadrul Spitalului de Psihiatrie
„Elisabeta Doamna” din Galați

Spitalul este trecut în lista ansamblelor de patrimoniu prin


arhitectura şi vechimea sa şi prezintă o importanţă culturală
deosebită pentru municipiul Galați.
Unitatea medicală asigură prestaţii aparţinând
specialităţilor de psihiatrie adulţi şi copii, tot aici funcţionând şi
Centrul de Sănătate Mentală nr. 1.
II.1.Deșeuri periculoase generate de principalele
activități medicale din cadrul spitalului, în
perioada 2012 - 2014

Tip deșeu 2012, kg 2013, kg 2014, kg


An

Deșeuri infecțioase 12100 13800 11800

Deșeuri înțepătore - tăietoare 7900 8500 13500

Părți anatomice 10560 11060 10000

Deșeuri chimice și farmaceutice 1200 1170 2290

Medicamente expirate 1530 1460 1400

Deșeuri lichide periculoase 5710 5010 6010

Total deșeuri periculose 39000 41000 45000


II.1.1.Procente deșeuri periculoase generate

raportate la cantitatea totală pe anul 2012


II.2.Deșeuri nepericuloase generate in
cadrul spitalului, în perioada 2012 - 2014

Tip deșeu 2012, kg 2013, kg 2014, kg


An

Deșeuri menajere 20000 18000 18200

Deșeuri hârtie și carton 9350 8700 8800

Deșeuri metalice 1544 1390 1250


II.3.Ambalajele folosite şi rezultate

Tipuri şi cantităţi (într-un an):


• pentru deşeurile medicale
-4500 cutii incinerare deşeuri spitaliceşti cu sac galben 7,5 litri ;
-840 cutii incinerare deşeuri înţepătoare tăietoare 1,5 litri;
-saci menajeri galbeni – 10200 buc;
• pentru deşeurile menajere
- 44941 buc saci menajeri negri.
II.4.Colectarea deșeurilor

• Colectarea şi separarea deşeurilor pe categorii sunt primele


etape în gestionarea deşeurilor periculoase rezultate din
activitatea medicală.

• Dacă nu se realizează separarea deşeurilor pe categorii,


întreaga cantitate de deşeuri se tratează ca deşeuri periculoase.
II.5.Ambalarea deșeurilor

Codurile de culori ale ambalajelor în care se colectează deşeurile

-Galben: pentru deseurile periculoase (infectioase,


intepatoare-taietoare, chimice si farmaceutice)
-Negru: pentru deseurile nepericuloase (deseurile asimilabile
cu cele menajere)
Pentru deşeuri infecţioase şi tăietoare-înţepătoare se foloseşte
pictograma:
"Pericol biologic"
Pentru deşeuri chimice şi farmaceutice se folosesc pictogramele
adecvate pericolului:
"Inflamabil", "Corosiv", "Toxic"
Pentru deşeuri nepericuloase asimilabile celor menajere se
colectează în saci din polietilenă de culoare neagră:

"Deşeuri nepericuloase".
II.6.Depozitarea temporară

-Depozitarea temporară trebuie realizată în funcţie de categoriile de


deşeuri colectate la locul de producere.

-Durata depozitării temporare va fi cât mai scurtă posibil, iar condiţiile


de depozitare vor respecta normele de igienă în vigoare.
Spaţiul de depozitare temporară trebuie să aibă două
compartimente:
-un compartiment pentru deşeurile periculoase, prevăzut cu
dispozitiv de închidere care să permită numai accesul persoanelor
autorizate;
-un compartiment pentru deşeurile asimilabile celor menajere,
amenajat conform cu normele de igienă în vigoare, privind
mediul de viaţă a populaţiei.
II.7.Trasportul

-Deşeurile menajere sunt transportate de către S.C. ECOSAL S.A.


Galaţi la platforma de depozitare autorizată.
-Deșeurile medicale periculoase sunt transportate de S.C. ECO FIRE
SISTEMS SRL.
-Transportul deşeurilor periculoase până la locul de eliminare finală
se face cu respectarea strictă a normelor de igiena şi securitate în
scopul protejării personalului şi populaţiei generale.
II.8.Eliminarea finală a deșeurilor medicale
periculoase

Metodele acceptate pentru eliminarea finală a deşeurilor


periculoase sunt:
-Incinerarea (în incineratoare zonale, de capacitate mare, care să
deservească mai multe unităţi medicale);
-Depozitarea în depozitul de deşeuri.
Deşeurile care nu trebuie incinerate sunt:
- recipiente ce conţin gaz sub presiune;
- reactivi chimici în cantităţi mari;
- deşeuri radioactive;
- săruri ce conţin argint sau deşeuri ce provin de la radiografii;
- deşeuri din material plastic halogenat (PVC);
- recipiente ce conţin metale grele.
II.9.Responsabilităţile personalului privind
gestionarea deşeurilor

Pentru a preveni contaminarea mediului şi afectarea stării de


sănătate a personalului şi pacienţilor din cadrul Spitalului de
psihiatrie „Eisabeta Doamna” din Galați, toate deşeurile generate
în timpul activităţilor medicale trebuie colectate selectiv,
ambalate şi transportate în spaţii special amenajate pentru
depozitarea temporară şi eliminarea finală a deşeurilor.
CONCLUZII

• Deoarece costurile pentru eliminarea deşeurilor periculoase


medicale sunt ridicate, unitătea sanitară va trebui să întreprindă
măsuri pentru minimizarea cantităţilor totale de deşeuri
periculoase generate, printr-o sortare riguroasă la sursa de
producere.

• Colectarea şi separarea deşeurilor pe categorii sunt primele


etape în gestionarea deşeurilor generate de activitatea
medicală. În situaţia în care nu se realizează separarea
deşeurilor pe categorii, întreaga cantitate de deşeuri se tratează
ca deşeuri periculoase.
BIBLIOGRAFIE
1. Legea 95/14 aprilie 2006;
2. Legea nr. 147/2005 privind aprobarea Ordonanţei nr. 18/2005 pentru modificarea Legii nr. 98/1994
privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sanatate publică;
3. Metode de Minimizare şi eliminare a deşeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea
unităţilor sanitare, Asociaţia Experţilor de Mediu:, Bucureşti, 2006;
4. Mateescu C., Baran G., Constantinescu I. – “Noi tendinţe în tratarea şi valorificarea energetică a
deşeurilor municipale biodegradabile”, Bucureşti, 2008;
5. Hotărârea de Guvern nr. 856/2002 (MO 659/05.09.2002);
6. Strategia Națională de Gestionare a Deseurilor și Planul de Implementare a Directivei 76/2000 privind
incinerarea deșeurilor;
7. Ordinul MS nr. 994/2004 privind aprobarea Normelor de supraveghere si control a infectiilor
nosocomiale in unitatile sanitare;
8. http://www.spitalpsihiatrie-galati.ro/;
9. www.deseurilemedicale.ro/ ;
VĂ MULȚUMESC
PENTRU ATENȚIE!

S-ar putea să vă placă și