Sunteți pe pagina 1din 22

SOCIETATEA CIVILĂ

 definirea societății civile (O1)


 menționarea rolului societății civile (O2)
 precizarea scopului diverselor organizații ale societății
civile(03)
 explicarea conceptului de inițiativă legislativă din
partea cetățenilor (O4)
 enumerarea principalelor forme de asociere din cadrul
societății civile(O5)
 Termenul de societate civilă a intrat în circulație în
sec. al XV-lea pentru a desemna acele societăți care
aveau atributele civilizației, legalității și urbanității
(cum erau comunitățile orășenești din Germania,
Italia). În sec.al XIX-lea, termenul capătă înțelesul de
parte a societății; astfel înțeleasă, societatea civilă
cuprindea formele de asociere spontană ce nu
depindeau de puterea politică.

 Regimul totalitar a văzut o amenințare în existența
societății civile pentru că, din perspectivă totalitară
numai statul, ca putere concentrată în mâinile unui
individ sau grup, avea dreptul să decidă care este
rolul cetățenilor.
 Organizațiile și inițiativele cetățenești cu
caracter economic, social, cultural, religios,
educativ sau umanitar, diferite de structurile
și de mecanismele puterii statale, reprezintă
societatea civilă.

 Societatea civilă, prin inițiativele ei, se


pronunță împotriva oricăror tentative
dictatoriale, militează pentru deschidere,
dialog, toleranță.
 Societatea civilă are un rol foarte important
deoarece apără indivizii și grupurile umane
de controlul abuziv al organelor statului și
furnizează mijloace de influențare a deciziilor
politice.
 Scopul diverselor organizații existente în
aceste societăți este:

 a. exprimarea permanentă a opiniilor;


 b. implicarea în viața cotidiană a societății;
 c. influențarea deciziilor guvernamentale.
 Conform articolului 40 din Constituţia României,
(1) Cetăţenii se pot asocia liber în partide
politice, în sindicate, în patronate şi în alte forme
de asociere.

 Principalele forme de asociere prin intermediul


cărora oamenii își manifestă libertatea de
exprimare sunt:

 organizațiile nonguvernamentale
 partidele
 sindicatele
 ONG – organizație independentă de putere și
nonprofit

 veniturile obținute trebuie folosite integral


pentru atingerea scopurilor declarate în
statutul organizației.
 1. Apararea drepturilor şi promovarea intereselor
cetăţenesti – O.N.U.

 (O.N.U. este cea mai importantă organizație internațională


din lume. Fondată în 1945, după al Doilea Război Mondial,
are astăzi 193 de state membre.

 ONU are misiunea de a asigura „pacea mondială”,


„respectarea drepturilor omului”, „cooperarea
internațională” și „respectarea dreptului internațional”.

 Sediul central al organizației este la New York.)


 2. Cultură, artă, recreere - U.N.E.S.C.O

 U.N.E.S.C.O. Organizația Națiunilor Unite pentru


Educație, Știință și Cultură a propus un plan de
protejare a bunurilor culturale și naturale din lume,
prin Convenția privind Protecția Patrimoniului Mondial
Cultural și Natural, aprobată în 1972.

 Patrimoniul Mondial UNESCO include în prezent pe


lista sa 7 monumente sau locuri din România: Delta
Dunării, așezările săsești cu biserici fortificate din
Transilvania, Mănăstirea Horezu, bisericile pictate din
nordul Moldovei,Cetatea Sighișoara, bisericile de
lemn din Maramureș și fortărețele dacice din Munții
Orăștiei.
Mănăstirea Horezu este cea mai vestită ctitorie a
domnitorului Constantin Brâncoveanu și unul dintre cele mai
mari așezăminte monahale din țară. Elementul său central,
Biserica Sf. Împăraţi Constantin și Elena, a fost construită în
perioada 1690-1693, fiind sfințită la 8 septembrie 1693.
 3. Sănătate - Crucea Roşie Romană

 Crucea Roşie Romană asistă persoanele


vulnerabile in situaţii de dezastre şi de criză.

 Prin programele şi activitaţile sale în beneficiul


societaţii, contribuie la prevenirea si alinarea
suferinţei sub toate formele, protejează
sănătatea si viaţa, promovează respectul fată de
demnitatea umană, fară nicio discriminare bazata
pe naţionalitate, rasă, sex, religie, varstă,
apartenenţă socială sau politică.
 4. Protecţia mediului – Greenpeace

 Greenpeace este o organizație non-


guvernamentală, care militează pentru protecția
mediului, cu sediul central laAmsterdam.

 În România, sediul Greenpeace se află în București.


Sediul din România activează în lupta contra
poluării aerului și oceanelor, face campanii contra
substanțelor toxice cât și eforturi în domeniul
energiei regenerabile.
 Partidele sunt grupuri de oameni constituite
în vederea exercitării puterii.

 Rolul partidelor:

 participă la alegeri,
 propun candidați pentru funcții publice,
 asigură conducerea societății,
 contribuie la formarea unor cetățeni activi și
responsabili.
 Sindicatele – organizații profesionale care au
interese economice și sociale.

 Greva-principala formă de protest a


sindicatelor-este recunoscută oficial prin
lege.
 Potrivit articolului 74 din Constituție:

 “inițiativa legislativă aparține (…) unui număr


de cel puțin 100.000 de cetățeni cu drept de
vot” iar “cetățenii care își manifestă dreptul la
initiativa legislativă trebuie să provină din cel
puțin un sfert din județele țării, iar în fiecare
din aceste județe, respectiv în municipiul
București, trebuie să fie înregistrate cel puțin
5.000 de semnături în sprijinul acestei
inițiative”.
trei concepte pe care două idei pe care o capacitate, o
le-ați învăţat în lecția dorești să le dezvolți pricepere sau o
de astăzi sau să le completezi abilitate pe care ți-ai
cu noi informaţii format-o în cadrul
activităţii de predare-
învăţare.

1. 1. 1.
2. 2.
3.
 Manualul de « Cultură civică », clasa a VII-a,
Editura Univers

 Manualul de « Cultură civică », clasa a VII-a,


Editura Humanitas

 Manualul de « Cultură civică », clasa a VII-a,


Editura All

 Constituția României

S-ar putea să vă placă și