Sunteți pe pagina 1din 16

Relatiile diplomatice intre Republica Moldova si Romania au fost stabilite la 29 august 1991.

Tratate in cele mai diverse domenii semnate pina in prezent – 163.


Acorduri aflate in proces de negociere – 13.

Reuniunile Comisiei mixte interguvernamentale moldo-române:

 Şedinţa I a Comisiei mixte a avut loc la 8 noiembrie 2004 la Chişinău.


 Şedinţa II a Comisiei mixte a avut loc la 1 noiembrie 2005 la Bucureşti.
 Şedinţa III-a a Comisiei mixte a avut loc la 2 noiembrie 2006 la Chişinău.
 Şedinţa IV-a a Comisiei mixte a avut loc la 23 octombrie 2008 la Bucureşti.
 Şedinţa V-a a Comisiei mixte a avut loc la 24 mai 2010 la Chişinău
 Şedinţa VI-a a Comisiei mixte a avut loc la 26 aprilie 2012 la Bucureşti
 Şedinţa VII-a a Comisiei mixte a avut loc la 3 octombrie 2013 la Chişinău.
 Şedinţa VIII-a a Comisiei mixte a avut loc la 14 octombrie 2015 la Bucureşti.
La 14 octombrie 2015, la Bucuresti, a avut loc sesiunea a VIII-a a Comisiei mixte interguvernamentaie de
colaborare economica intre Republica Moldova si Romania.

Perspectivele cooperarii bilaterale intre Republica Moldova si Romania in urmatoarele domenii:

 Comert
 Industrie
 Energie
 IMM-uri si mediu de afaceri
 Agricultura
 Vamal
 Transporturi
 Dezvoltare
 regionala si infrastructura..etc
In vederea dezvoltarii colaborarii pe linia Camerelor de Comert, Partile au
convenit:

 desfasurarea urmatoarei reuniuni a Consiliului de Afaceri Romania –


Republica Moldova la Bucuresti, in primavara anului 2016, cu ocazia
organizarii unui Forum de afaceri bilateral;

 promovarea produselor din Republica Moldova, in cadrul unui spatiu de 205


metri patrati, oferit cu titlu de gratuitate de catre central expozitional SC
Romexpo SA, in perioada 14-17 octombrie 2015;

 promovarea oportunitatilor de afaceri prin includerea unor materiale


promotionale in cadrul standului permanent BSEC - BC, pe parcursul
evenimentelor expozitionale Romexpo desfasurate in 2015;

 incurajarea firmelor din Republica Moldova si Romania sa participe la


targurile si expozitiile internationale specializate care se desfasoara atat in
Republica Moldova, cat si in Romania
Pentru dezvoltarea schimburilor comerciale si a cooperarii in domeniul industrial, Partiie
au convenit:
 promovarea reciproca de produse si servicii ale agentilor economici din industrie in
cadrul unor misiuni economice si targuri specializate;

 asistenta pentru armonizarea legislatiei Republicii Moldova cu acquis-ul comunitar si


implementarea noilor concepte de politics industrials (clustere inovative/poli de
cornpetitivitate), networking etc.;

 colaborarea in proiecte transfrontaliere si transnational;

 infsintarea grupului de lucru mixt in domeniul industrial pentru identificarea oportuni


tailor de investipi §i cooperare economica cu participarea sectorului neguvernamental
de profil;

 acordarea sprijinului tehnic in vederea atragerii agenjilor economici din Uniunea


Europeana in calitate de investitori/rezidenti ai parcurilor industriale din Republica
Moldova si Romania;
Conform datelor statistice ale BNS în perioada ianuarie - iunie a anului
2015, nivelul comerţului bilateral a înregistrat valoarea de 501.2 mil. dolari SUA.

produselor din România este


moldoveneşti a crescut cu 10,4% de 279.2 mil. dolari SUA, în diminuare cu
faţă de perioada similară din 2014 şi 22.5% (poziţia II din totalul importurilor
a fost de 222 mil. dolari SUA moldoveneşti după Federaţia Rusă).
Relatiile diplomatice intre Republica Moldova si Republica Populara
Chineza au fost stabilite la 30 ianuarie 1992.

Principalele Acorduri cu caracter economic


Locul şi data Intrarea in
Nr. Denumirea Acordurilor
semnarii vigoare
1. Acord comercial-economic dintre Guvernul
Chişinău,
Republicii Moldova si Guvernul Republicii 18.01.92
18.01.92
Populare Chineze
2 Acord între Guvernul Republicii Moldova si
Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la Beijing, 06.11.92 01.03.95
stimularea si protejarea reciprocă a investiţiilor
3. Acord intre Guvernul Republicii Moldova si
Guvernul Republicii Populare Chineze pentru
Beijing, 07.06.00 26.05.01
evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii
fiscale cu privire la impozitele pe venit
mil. USD
Dinamica
2012 2013
2012/2013
Total 424,03 485,41 114,47%
Export 8,29 6,53 78,76%
Import 415,74 478,88 115,18%
Sold -407,45 -472,35

Pondere în
2012 2013 Dinamica
total export
- produse alimentare, bauturi, alcoolice, fara
alcool si otet; tutun 5,75 3,83 66,60% 58,65%

-produse ale regnului vegetal


1,95 2,11 108,20% 32,31%

- vehicule, aeronave, vase si echipamente


- 0,29 - 4,44%
auxiliare de transport
1. Cooperarea in domeniul privatizarii, asigurarea transparentei in mod prioritar pentru investitorii
chinezi, reiesind din domenii de interes: sectorul economic sau energetic;

2. Continuarea stabila a promovarii exportului produselor moldovenesti pe piata chineza, in special


dezvoltarea retelei de desfacere si asigurarea pietei cu productia vinicola calitativa.

3. Posibilitatea organizarii asamblarii sau/si producerii echipamentului specializat intro ulterioara


realizare/export .

4. Oferirea granturilor pentru modernizarea infrastructurii, drumurile, dezvoltarea regionala, energia


inovationala, mediul inconjurator etc.
Relaţiile diplomatice între Republica Moldova şi Statele Unite ale Americii
au fost stabilite la 28 februarie 1992.

Pina la momentul actual intre Republica Moldova si


Statele Unite ale Americii au fost semnate 48 de tratate.

Principalele Acorduri cu caracter economic


Locul si data Intrarea in
Nr. Denumirea Acordurilor
semnarii vigoare
1. Acord intre Republica Moldova si Statele Unite ale Washington, HG RM nr. 457,
Americii privind relatiile comerciale 19.06.92 29.06.92
2 Tratat intre Republica Moldova si Statele Unite ale
Washington,
Americii privind promovarea si protejarea reciproca a 02.12.92
19.06.92
investiţiilor
Dinamica
2012 2013
2012/2013
Total 109,10 98,84 90,59%
Export 30,00 25,27 84,23%
Import 79,10 73,57 93,01%
Sold -49,10 -48,30

Conform informaţiei oficiale la ziua de 01.01.2014, prezentate de Camera Inregistrarii de Stat, in


Republica Moldova functioneaza 383 intreprinderi cu capital american, capitalul investit fiind de 554,3
mil. lei. Astfel conform sortarii dupa numarul intreprinderilor, Statele Unite ale Americii detin locul 7 in
topul investitorilor straini.
Din 1992, Statele Unite ale Americii au acordat Republicii Moldova
asistenţă financiară în valoare de aproape 1,2 miliarde dolari
SUA, inclusiv 20.66 milioane dolari SUA în anul fiscal 2014 oferite de
Guvernul american prin intermediul programelor USAID.

In baza Programul Compact, semnat de Guvernul Republicii Moldova


cu Corporația Provocările Mileniului (MCC) la 22 ianuarie 2010, RM
a beneficiat de asistenţă financiară în valoare de 262 milioane dolari
SUA, oferit pe parcursul unei perioadă de 5 ani, în scopul
implementării proiectelor “Tranziţia la o agricultură performantă şi
Reabilitarea reţelei de drumuri”

Propuneri de dezvoltare a relaţiilor bilaterale

1. Facilitarea schimbului de informatii, experienta si bune practici in domeniul legislatiei,


politicilor si strategiilor de sustinere a sectorului intreprinderilor mici si mijlocii.
2. Organizarea schimburilor de vizite ale oamenilor de afaceri, precum si a expozitiilor in
cele mai diverse domenii in ambele tari;
3. Cooperarea in domeniul perfectionarii cadrelor, schimb de experienta si informatii.
Republica Moldova si Republica Polona au
stabilit relatii diplomatice la 14 iulie 1992.
Cadrul juridic al relatiilor bilaterale este destul de avansat, intre
RM si Polonia, fiind semnate 39 de acorduri

Principalele Acorduri cu caracter economic


Locul si data Intrarea in
Nr. Denumirea acordurilor
semnarii vigoare
1. Acord intre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Republicii Varsovia,
18.11.97
Polonia cu privire la comert si colaborare economica 10.02.92
2 Conventie intre Republica Moldova si Republica Polonia privind
Varsovia,
evitarea dublei impuneri pe venit si proprietate si prevenirea 27.10.95
15.11.94
evaziunii fiscale
3. Acord intre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Republicii Varsovia,
27.07.95
Polonia privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor 15.11.94
2011 2012 2013 Dinamica
2013/2012 %

Total 220,51 226,29 228,07 100,78%


Export 85,92 74,17 85,34 115,05%
Import 134,59 152,12 142,73 93,82%
Sold -48,67 -77,95 -57,39

Dinamica Ponderea în
2011 2012 2013
2013/2012 % total export
-Produse alimentare, bauturi, alcoolice, fara alcool si 24,07 28,25 25,85 91,50% 30,29%
otet; tutun
-Instrumente si aparate optice, fotografice sau 1,97 7,00 19,81 283,00% 23,21%
cinematografice, de masura, de control sau de
precizie; instrumente si aparate medico-chirurgicale;
ceasornicarie; instrumente muzicale; parti si
accesorii ale acestora
-Materiale textile si articole din aceste materiale 16,66 15,92 17,10 107,41% 20,03%
-Produse ale regnului vegetal 12,88 4,33 8,88 205,08% 10,40%
- Marfuri si produse diverse 20,49 12,20 8,34 68,36% 9,77%
Relaţiile diplomatice între Republica Moldova şi Republica
Federală Germania au fost stabilite la 30 aprilie 1992.

Pînă în prezent au fost semnate - 57, în vigoare - 54 de acorduri şi


documente adiţionale, care reglementează practic toate domeniile
de cooperare: politic, comercial-economic, juridic, financiar,
transport, promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor,
cooperare tehnică, cultură şi ştiinţă, etc.

În 2013 Germania a fost al 6-lea partener în comerţul extern al RM:


comerţul extern al RM cu Germania a crescut cu 27,55% în 2013
(comparativ cu 2012), schimbul comercial de mărfuri RM-RFG a
atins 490 mln euro în 2013, o creştere de 6 %. În anul 2013 RFG se
situează pe locul 5 dintre principalii parteneri de import ai RM , şi
pe locul 6 în topul principalilor parteneri de export ai RM (în 2012
–locul 8).