Sunteți pe pagina 1din 20

Prof.

Raducan Sorin
Liceul “Mihai Viteazul” Ineu
Agricultura = cultivare a pământului; ramură a
producţiei materiale care are ca obiect
cultura plantelor şi creşterea animalelor în
vederea obţinerii unor produse alimentare şi
a unor materii prime; totalitatea lucrărilor şi
a metodelor întrebuinţate în acest scop.
Geografia agriculturii studiază componentele
agriculturii, fiind o ramură de bază a
economiei fiecărui stat al lumii, cu scopul
asigurării hranei populaţiei globului.
 furnizează asistenţă tehnică statelor lumii în
domeniile securităţii alimentare, dezvoltării
agricole şi rurale în vederea combaterii
foametei şi sărăciei;
 încearcă introducerea în circuit a noi terenuri
agricole din zona pădurilor, savanelor
tropicale, fie prin defrişarea controlată a
pădurilor, fie prin introducerea în circuitul
agricol a terenurilor abandonate şi a spaţiilor
neexploatate.
Factori naturali:
• Relieful
• Clima
• Hidrografia
• Solurile
Harta lumii cu procentele de teren arabil pentru fiecare
ţară

Terenuri agricole (cca. 4,5 mld. ha.) –


terenuri arabile (1,4 mld. ha.) şi păşuni,
fâneţe (3,1 mld. ha.)
Factori social-economici şi tehnici
• Nivelul de dezvoltare economică
• Numărul şi densitatea populaţiei
• Gradul de dezvoltare tehnică
• Consumul de îngrăşăminte
 Limite latitudinale şi altitudinale
◦ variază în funcţie de tipul de plantă
 Limite de ariditate/umiditate excesivă
◦ deşertificare
◦ înmlăştinire/inundaţii
 Limite economice şi tehnologice
◦ sunt în funcţie de gradul de dezvoltare
economico-socială a statelor şi de înzestrare
cu maşini şi utilaje agricole complexe, care
să permită creşterea randamentului în
agricultură
1. Agricultura de subzistenţă (tradiţională)
2. Agricultura intensivă destinată schimbului
(comercială)
 Regiunile ecuatoriale
◦ Fertilitate redusă a solurilor
◦ Agricultură itinerantă
◦ Nivel redus al înzestrării tehnice
 Regiunile musonice
◦ Predomină rizicultura (cultura orezului)
◦ Agricultură intensivă de subzistenţă bazată pe
irigaţii
◦ Nivel redus al înzestrării tehnice (activitate exclusiv
manuală)
 Regiunile tropicale uscate
◦ Agricultura este practicată pe suprafeţe mici,
asociind cultura plantelor cu creşterea animalelor
◦ Agicultură de subzistenţă – Africa; agricultură
intensivă, mecanizată – Asia de SV (ţările arabe)
 Regiunile mediteraneene
◦ Sisteme de producţie extensivă (interiorul Spaniei,
Sicilia şi Sardinia, Corsica şi Grecia)
◦ Sisteme productiviste (cereale şi trilogia
mediteraneană - Andaluzia, Catalonia, Toscana;
creşterea animalelor - Lombardia, Cantabria)
 Regiunile temperate
◦ Agricultura extensivă – pe suprafeţe mari
◦ Agricultura intensivă – pe suprafeţe mici, dar intens
utilizate, beneficiind de tehnologii moderne şi
îngrăşăminte chimice
 De ce este importantă studierea
geografiei agriculturii?
 Care sunt cei mai importanţi factori
naturali şi antropici care influenţează
agricultura?
 Care sunt factorii limitativi ai agriculturii?
 Unde a apărut agricultura?
 Ce este agricultura de subzistenţă /
comerciala?
 În ce regiune se practică agricultura
itinerantă şi ce reprezintă aceasta?
 Care sunt ţările unde sunt cele mai mari
probleme legate de distribuţia hranei?
 Bran, F., Istrate, I., Roşu, A.G. (1996),
“Geografie economică mondială”
 Creţan, R. (2010), “Geografie economică
mondială”, Editura Mirton, Timişoara
 Negoescu, B., Vlăsceanu, G. (1998), “Terra
geografie economică”, Editura Teora,
Bucureşti
 Truţi, S., Popa, N., Creţan, R. (1996),
“Geografie economică mondială”, Tipografia
Universităţii de Vest, Timişoara
 Velcea, I., Ungureanu, A. (1993), “Geografia
economică a lumii contemporane”, Casa de
editură şi presă “Şansa”, Bucureşti
 http://www.nature.com/nature/journal/v41
8/n6898/full/nature01019.html