Sunteți pe pagina 1din 7

Mississippi (Mississippi River) este un fluviu din America de Nord SUA cu o lungime de 3.778 km.

Mississippi izvoreşte din Lacul Itasca în partea de nord a statului Minnesota. Se uneşte cu afluenţii săi
principali Missouri şi Meramac lângă oraşul St. Louis, Missouri, iar cu Ohio în statul Illinois. În afară de
regiunea Marilor Lacuri fluviul asigură cu apă întregul ţinut dintre Munţii Stâncoşi în vest şi Munţii
Apalaşi în est.
Fluviul Mississippi curge prin zece state nord americane Minnesota, Wisconsin, Iowa, Illinois,
Missouri, Kentucky, Arkansas, Tennessee, Mississippi şi Louisiana, înainte de vărsarea sa printr-o deltă
largă, la circa 160 km în sudul oraşului New Orleans în Golful Mexic.
Cercetări mai recente, din anul 2005, au stabilit că fluviul de fapt nu s-ar termina în deltă ci şi-
ar continua cursul încă 2000 de km sub forma unui curent submarin până la coastele Cubei.
Raul Mississippi Delta Raului Mississippi (Imagine Nasa)
Spre deosebire de alte
fluvii mari Mississippi
nu are mai multe
izvoare. El izvorăşte
din lacul Itasca ca un
pârâu cu o lăţime de 5
m. Coordonatele
lacului fiind 47° 15'
latitudine nordică şi
95° 12' longitudine
vestică, la o altitudine
de 512 m.

Lacul Itasca
Numele fluviului Raul Mississippi in Minnesota
provine din limba
indienilor Algonkin, din
combinaţia cuvintelor
messe = mare şi sepe =
apă. Fiind frecvent tradus
din această limbă ca
„Tatăl apelor”. O altă
posibilitate ar fi
provenienţa numelui din
limba indienilor
Anishinabe şi anume
Messipi = „Marele Râu”.
Podul peste Mississippi
din Greenvole
Mississippi se varsă sub forma unei delte cu o suprafaţă de 28.600 km², cea mai
mare gură de vărsare din lume. Fluviul la vărsare este compus din cinci braţe principale
pe teritoriul statelor Louisiana, Arkansas şi Tennessee. Cantitatea zilnică de sediment
adus de fluviu fiind de 1,5 milioane de tone. Inundaţiile periodice cu depuneri de mâl,
face ca aceste regiuni să fie deosebit de fertile, regiunea este bogată în peşte (1 miliard
de kg de peşte anual) Cultivarea în regiunea deltei fiind favorabilă culturii de: orez,
bimbac, trestie de zahăr şi soia. O problemă a acestei regiuni este scufundarea treptată
a uscatului care duce la urcarea nivelului marin cu apă sărată eutrofie.
Delta Mississippi
Afluentul Wisconsin Afluentul Ohio Afluentul Minnesota

Afluentul Des Moines Afluentul Arkansas Afluentul Iowa


Înainte de sosirea primilor colonişti spanioli, între anii 700 şi 1600 a existat pe
cursul fuviului o cultură dezvoltată. Hernando de Soto la 8 mai 1541 a fost primul
eropean, care descoperă si numeşte fluviul Rio de Espiritu Santo. In anul 1673 pornesc
o expediţie Louis Joliet şi Jacques Marquette de cercetare a regiunii, una dintre cele mai
mari expediţii de cercetare de pe Mississippi. Primul european care ajunge în delta
fluviului a fost René-Robert Cavelier, Sieur de La Salle în 1683. O lungă perioadă de
timp, fluviul a format graniţa între regiunile colonizate de europeni şi teritoriul indian
Cherokee prevăzut ca rezervaţie indiană. Fluviul are şi o mare importanţă comercială cu
privire la transportul pe apă, având un rol important în războiul civil american.
Din anul 1812 circulă pe fluviu vaporul cu roată de propulsie a lui Robert Fulton
făcând ruta între New Orleans şi Natchez. Până în 1817 erau deja pe fluviu 17 vapoare
cu abur, în anul următor deja 31, în 1820 erau 69, ca în anul 1850 să se atingă cifra de
740 de vapoare cu aburi. Rutele mai frecvente erau între New Orleans şi Louisville, sau
între New Orleans şi Natchez. În afară de călători se transportau mari cantităţi de
bumbac. Traficul fluvial scade după apariţia căii ferate, în 1838 fiind constrută prima
linie de cale ferată între Vicksburg-Jackson. Fluviul devine mai cunoscut prin povestirile
romancierului american Mark Twain.
► Elev:Hortopan Emil,cls.9A,CCVM,Tg Jiu
► Coord.prof Aurora Dumitrescu