Sunteți pe pagina 1din 13

STATICA FLUIDELOR

4. STAREA DE TENSIUNE LA
FLUIDELE ÎN ECHILIBRU
Interacţiunea dintre particulele unui fluid
se exprimă prin forţe de legătură interioare
care se manifestă atât în repaus cât şi în
mişcare.
Aceste forţe de legătură determină în
fiecare punct din fluid o stare de solicitare
interioară numită STARE DE TENSIUNE
Starea de tensiune pe feţele unei
particule

Efortul unitar într-un punct M


 F
P  lim AM
A
1 p
f  0
zxy  zy

ECHILIBRUL STATIC AL FLUIDELOR

Ecuaţiile diferenţiale ale echilibrului static - Euler

1 p
f z   z  0
1 p
f y   y  0
1 p
f x   z  0
5. LEGEA HIDROSTATICII

p
U  const.

Expresia legii hidrostaticii în câmp gravitaţional

p
z  const.

PRESIUNEA EXERCITATĂ DE UN
FLUID PE FUNDUL UNUI VAS

G  V  Ah
G
P   h
A
APLICAREA LEGII HIDROSTATICII ÎNTRE DOUĂ PUNCTE DIN MASA UNUI
FLUID


p 1
 z2 
p 2
z1  
p 2
 p   z  z 
1 1 2
SCHEMA ECHILIBRULUI UNUI ELEMENT DE FLUID

p  p  h
M atm
PRESIUNEA ABSOLUTĂ ŞI RELATIVĂ
UNITĂŢI DE MĂSURĂ PENTRU PRESIUNE

 În sistemul SI presiune se măsoară în Pa (Pascal)


1Pa = 1N/m2
 În sistemul MKfS presiunea se măsoară în kgf/m2
 În practică se mai folosesc şi următoarele unităţi:
 atmosfera tehnică, 1at = 1kgf/cm2 = 10m coloană de
apă la 40C = 9,81.104 N/m2>
 bar , 1bar = 105 Pa = 1,02 at
 milimetru coloană de mercur (torr), 1mmHg = 1/735,6
at = 133,3 N/m2
6. FORŢE DE PRESIUNE PE
SUPRAFEŢE PLANE ŞI CURBE
FORŢE DE PRESIUNE PE SUPRAFEŢE PLANE