Sunteți pe pagina 1din 18

STUDII DE CERCETARE ÎN

MEDICINĂ
STUDII DE OBSERVATIE ÎN
MEDICINĂ
STUDII CAZ-MARTOR


Se selecţionează două loturi, unul de pacienţi
(bolnavi, cazuri) , iar celălalt de indivizi
sănătoşi (martori)


Se urmăreşte, de obicei retrospectiv, la
fiecare lot, prezenţa sau absenţa unui factor
de risc


Se evaluează la fiecare lot prezenţa factorului
de risc
Definiţie
Un studiu Caz – Martor, este un studiu în care
indivizii cu o boală (CAZURILE), şi indivizii fără
boală (MARTORII) sunt comparaţi din punctul
de vedere al expunerii la un factor de risc.

IDEEA: Dacă printre cazuri şi respectiv, martori,


frecvenţa factorului de risc diferă, atunci între
boală şi factorul de risc exisstă probabil o
legătură de corelaţie.
Exemplu de studiu caz-martor

Riscul de cancer pulmonar asociat cu insecticidele

Se compară frecvenţa expunerii la insecticide în


cursul vieţii profesionale la un grup de bolnavi cu
cancer pulmonar (cazuri) cu frecvenţa expunerii
la insecticide într-un grup de indivizi sănătoşi
aleşi aleator (martori).
SURSE DE PACIENŢI


Clinici sau spitale – de obicei din mai multe
spitale

Populaţii, comunităţi

Cazuri noi, raportate departamentelor de
sănătate, registre naţionale, departamentele
de înregistrare din spitale, etc.

Cazurile nu pot fi selectate pe baza unei asocieri
(cunoscute sau nu) cu expunerea de interes.
SELECTIA MARTORILOR

– Grup martor de spitalPacienţi spitalizaţi, cel mai bine din acelaşi spital ca şi
cazurile ceea ce previne biasul datorat unei proaste
definiţii a populaţiei.

Pacienţi spitalizaţi, în general, nu neapărat din acelaşi
spital

Martori cu o anumită patologie, sau cu patologii diverse
– Martori din comunitate – mai bine, dar nu totdeauna posibil

Companii de asigurare, cărţi de telefon, instituţii de
învăţământ, etc.

Vecini ai cazurilor
Martorii nu pot fi selectaţi pe baza unei asocieri
cunoscute sau nu cu expunerea/factorul/factorii de
risc ce ne interesează.


Martori multipli - Loturi martor multiple
– Martori multipli de acelaşi tip

Fiecare caz, are mai mulţi martori, ceea ce poate
îmbunătăţi precizia

Precizia, rar mai creşte dincolo de 5 martori
pentru un caz
– Martori de tipuri diferite

Grup martor de spital şi grup martor din
comunitate

Expuşi - a
Cazuri
Neexpuşi - c
Populaţia
cu risc
Expuşi - b
Martori
Neexpuşi - d
Cazuri Martori
OR =
Expuşi a b a+b
a
c
Neexpuşi c d c+d b
d
a+c b+d N
INTERPRETAREA REZULTATULUI
OR<1

Raportul cotelor cazuri/martori : Cota expunerii la cazuri mai mică decât cota
expunerii la martori

Expunerea ca factor de risc - Expunerea reduce riscul de boală (factor protector)

OR=1

Raportul cotelor cazuri/martori - Cotele expunerilor egale la cazuri şi martori

Expunerea ca factor de risc - Expunerea respectivă nu este un factor de risc

OR>1

Raportul cotelor cazuri/martori - Cota expunerii la cazuri mai mare decât cota
expunerii la martori

Expunerea ca factor de risc – Expunerea creste riscul de boală ( expunerea este


considerată factor de risc)
COHORTE


Se selecţionează două loturi, unul de subiecţi
expuşi la un factor de risc, iar celălalt, de subiecţi
neexpuşi

Se urmăresc în timp, ambele loturi de subiecţi, în
ce priveşte apariţia unei afecţiuni presupuse a fi
cauzată de factorul de risc

Dacă nivelul îmbolnăvirilor diferă, la cele două
loturi, aceasta este o posibilă dovadă că factorul de
risc este o cauză a afecţiunii
CONSTITUIREA COHORTEI – CRITERII DE
EXCLUDERE
Se vor exclude subiecţii ce ar putea să interfereze negativ cu
calitatea datelor sau interpretarea rezultatelor :
Alcoolici
Bolnavi psihic
Subiecţi susceptibili de noncomplianţă
Subiecti susceptibili de a migra şi a fi pierduţi din urmărire
Dorinţa subiectului de a nu participa
Alte condiţii impuse de etica cercetării medicale
Subiecţi care prin caracteristicile clinice pot distorsiona
rezultatul
COHORTE
COHORTĂ PROSPECTIVĂ - EXEMPLU


Întrebare: Sunt medicamentele anti-
inflamatoare nesteroidiene un factor de risc
pentru aparitia gastritei?

Exemplu de cohortă: Un lot de pacienţi diagnosticaţi
recent cu poliartrită reumatoidă

Determinarea statusului expoziţional: Se identifică
pacienţii ce primesc AINS şi aceia care nu primesc

Determinarea evenimentelor: Urmărirea pacienţilor
timp de un an şi determinarea numărului de gastrite
apărute la ambele subgrupe ale cohortei
COHORTA RETROSPECTIVĂ- EXEMPLU

Ipoteză/ Întrebare: Sunt medicamentele
antiinflamatorii nesteroidiene un factor de
risc pentru aparitia gastritei?


Constituirea cohortei: Persoane diagnosticate cu
poliartrită reumatoidă între ianuarie şi decembrie 2010
(bază de date provincială)

Determinarea expunerii: La care din aceşti pacienţi li s-a
prescris AINS?

Stabilirea evenimentelor: Dacă pacientul a dezvoltat o
gastrită pe perioada de 5 ani după intrarea în cohorta de
studiu (studiul este făcut în decembrie 2015)
MĂSURAREA RISCULUI ÎN STUDIILE DE
COHORTĂ
Rata de
Dezvoltă Nu dezvoltă
Totaluri imbolnaviri-
boala boala
riscul

Expuşi a b a+b a/a+b

Neexpuşi c d c+d c/c+d

RR = r expuşi/r neexpuşi
Interpretarea rezultatelor

RR = valori mult mai mari ca 1 - indică că între factorul de


risc şi boală este o legătură de corelaţie care, de obicei
este interpretată ca fiind CAUZALĂ, deşi nu este
obligatoriu ca factorul de risc să fie cauza pentru
apariţia bolii.
RR = valori apropiate de 1 - arată aproximativ aceeaşi
probabilitate de a face boala, atât la expuşi, cât şi la
neexpuşi, şi trebuie considerat că factorul de risc
respectiv nu are o influenţă reală asupra apariţiei bolii.
RR = valori subunitare (mai mici ca 1) – factorul de risc
este considerat factor PROTECTOR, deoarece în aceste
cazuri riscul de a face boala este mai mic la cei expuşi,
decat la cei neexpuşi.