Sunteți pe pagina 1din 17

ECONOMIA DE PIAȚĂ

-AVANTAJE SI LIMITE-
STUDENT: Maniliuc Alexandra Cristina
SPECIALIZARE: Finante si bănci
ANUL: I
GRUPA: a II-a
SISTEMUL ECONOMIEI DE PIATA
Sistemul economic : reprezintă ansamblul relațiilor și instituțiilor care
caracterizează viața economică a unei societați determinate, localizată în timp și spatiu. El sintetizează o
modalitate specifică de luptă împotriva rarității, prin stabilirea unor opțiuni cu privire la problema
economică fundamentală și reglarea activității economice.
Pornind de la modul concret în care sunt fundamentate și adoptate deciziile în economia
contemporană, întâlnim două sisteme economice sau modele teoretice de organizare și funcționare a
economiei de schimb:
a. sistemul economiei de piață;
b. sistemul economiei de comandă (centralizate).
Departajarea între aceste două mari sisteme, se realizează luandu-se în considerare urmatoarele
criterii: gradul de libertate al agenților economici și caracteristicile mecanismului de reglare.
“Sistemul economiei de piață reprezintă acel tip de organizare a economiei în care raportul între
cerere și ofertă determină principiile prioritare de producere a bunurilor, metode de organizare și de
combinare a factorilor de producție, iar persoanele și categoriile de persoane care au acces la aceste
bunuri sunt stabilite de nivelul și dinamica prețurilor.”
Începuturile economiei de piață au fost marcate de apariția
capitalismului in Europa Occidentală. În prezent, doar un sfert din
populația globului trăieste în țări cu economie modernă de piață.
Economia de piață, de-a lungul evoluției societății, a dobandit
anumite caracteristici. Astfel, cele mai importante dintre acestea sunt
considerate a fi:
• Instituționalizarea juridică și economică a economiei de piață;
• Se intemeiază pe tehnologiile moderne de fabricație;
• Obținerea de către agenții economici a unor profituri tot mai ridicate;
• Apariția și creșterea rolului băncilor, instituțiilor financiare și de
asigurări în calitatea lor de agenți economici autonomi.
• economia funcționează pe bază conexiunii unui sistem
de piețe interdependente;
• proprietatea particulară și interesul personal sunt
ELEMENTELE hotărâtoare în funcționarea economiei și adoptarea
STRUCTURALE ALE deciziilor;
SISTEMULUI IDEAL • fiecare agent economic își asigură
AL ECONOMIEI DE autoreproductibilitatea ca rezultat al propriilor decizii;
aceasta nu exclude pluralismul formelor de
PIAȚĂ SUNT: proprietate;
• toți agenții economici și toate categoriile de piață se
află în raporturi de concurență loială;
• prețurile se formeaza liber;
• sunt excluse intervențiile administrative ale statului și
ale altor centre de forță (monopoluri, sindicate) în
activitatea și funcționarea economiei
1.1. TRĂSĂTURILE ECONOMIEI DE PIAȚĂ

a) Economia de piață are la bază proprietatea privată. Acordarea prin lege a dreptului
tuturor persoanelor de a fi proprietar, precum și apărarea și garantarea acestuia de către
stat, constituie principii esențiale în țările cu economie de piață.
b) În economia de piață, întreprinderea privată individuală sau asociativă, constituie
entitatea economică principală.
c) Mobilul principal al activității agenților economici îl constituie profitul
d) Reglarea activității economice, echilibrul dintre producție și nevoile existente se
realizează, în general, prin mecanismele pieței, ținându-se seama de raportul dintre cerere
și ofertă, de prețurile care se formează liber și care îndeplinesc un rol esențial în orientarea
agenților economici.
e) Pe baza proprietății private, deciziile agenților economici sunt autonome, nedictate și
neimpuse, pornind de la interesele și calculele fiecăruia (este o economie descentralizată)
1.3. MODELE DE ECONOMII DE
PIATA:
Analiza comparativă a economiilor reale de piață
1.2. AVANTAJE ALE permite identificarea câtorva modele de economii, care
au fost capabile să genereze, dupa cel de-al doilea
SISTEMULUI DE război mondial, îmbunătățiri substanțiale și susținute ale
PIAȚĂ: standardului de viață și să realizeze o eficiență ridicată.
- asigură gradul de satisfacție cel Cea mai mare parte a acestor economii sunt membre ale
mai înalt posibil pentru cei care vând Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
și cumpară; (OCDE); ele includ, însă, și unele dintre țările
industrializate din Asia de Sud-Est.
- este mobil și dinamic, adaptabil la
noile favorabilități evidențiate de Schematic, se poate vorbi de trei modele
raportul dintre cerere și ofertă; principale, și anume: economiile sociale de piață (din
- pe fondul unei dinamici specifice Europa de Vest), economiile de piață direcționate de
a prețurilor, el permite stimularea consum (SUA) si economiile de piață ghidate
creativității și inițiativei, asigurând cea administrativ (Japonia).
mai inaltă eficiență economică
a. Economia sociala de piață, întâlnită în țările nordice și în mai multe țări ale Europei
occidentale, în special în Germania, se caracterizează prin faptul că statul se implică și este responsabil nu
numai în promovarea unei politici monetare și fiscale corespunzatoare, care să stimuleze cresterea
economică, dar și în realizarea unei infrastructuri eficiente.
b. Economia de piață direcționata de consum, care poate fi considerată modelul
Statelor Unite ale Americii, acordă un rol foarte mare forțelor pieței și un rol minim statului. La baza
creșterii economice stau promovarea spiritului întreprinzator și o mare mobilitate a prețurilor de producție.
c. Economia de piață ghidata administrativ (modelul economiei japoneze) reprezintă
o îmbinare particulară reușită de trăsături inrădăcinate în tradițiile și specificul acestei țări. Este
considerată o economie de piață ghidată (condusă administrativ), întrucât a pus și pune accentul nu atât pe
obținerea unor profituri imediate,

În practică, economia de piață se manifestă în forme specifice din fiecare țară. Ea nu apare,
în cea mai mare măsură, în determinările sale ideale.
METODE ȘI TIPURI DE ECONOMIE DE
PIAȚĂ
Există două mari I. . Modelul neoclasic, II. Modelul Keynesian,
modele ale presupune ca sistemul presupune că sistemul
economic se economic nu poate fi în
economiei de piață: autoregleaza, statul echilibru la ocupare
I. modelul neoclasic trebuie să aibă o deplină, ci poate exista un
II. modelul Keynesian. intervenție minimă în punct de echilibru la o
economie. Forțele pieței anumită rată a șomajului.
asigură corecția De aceea, statul trebuie să
necesară sistemului aibă un rol activ în
economic. administrarea echilibrului.
STUDIU DE CAZ
ECONOMIA DE PIATA A CAFELEI
• Pe piata mondiala cafeaua se situeaza, alaturi de ulei, otel si cereale, printre materiile prime de
export de inalta valoare, situatia economica a multor tari prim-producatoare de cafea depinzand
aproape in intregime de exportul cafelei, pentru bunastarea lor nationala. Cele mai importante piete
ale cafelei se afla la New York si Londra, unde se negociaza varietati de cafea din speciile Arabica si
respectiv Robusta.
• Pretul cafelei difera mult, in functie de cerere si oferta si el este in mod continuu influentat de
factori cum ar fi: modificarile de clima, miscarile politice si calitatea, precum si volumul productiei de
cafea.
• In Romania, consumul de cafea solubila este de cinci ori mai mic decat cel mondial. 4% din venitul
lunar al unui roman se duce pentru cafea, ceea ce este destul de mult. Acest segment de piata este in
crestere, principalii jucatori fiind "Elite Romania","Nestlé Romania" si "Panfoods Romania". Cafeaua
solubila este preferata de consumatorii intre 18 si 25 de ani. Pe termen scurt si mediu, piata de cafea
solubila, ca si cea de cafea in general, va evolua foarte bine
STRUCTURA PIETEI
ARIA PIETEI In urma unui studiu realizat in luna mai 2003, rezulta ca doar 9% din oraseni nu
consuma cafea. Studiul s-a axat asupra consumului de cafea, ness si cappuccino; a
In urma unor studii efectuate s-a fost realizat in mediul urban, pe un esantion reprezentativ la nivel national,
constatat ca piata mondiala a cafelei constituit din 1200 de persoane avand varsta peste 15 ani. Rezultatele
este intr-o continua crestere, studiului arata ca 76% din cei chestionati consuma cafea, 21% cappuccino si
17% ness. Conform studiului femeile beau cafea intr-o proportie mai mare decat
observandu-se ca in tarile cu nivel barbatii
de dezvoltare ridicat consumul de
Mai
cafea este mult mai mare decat in De
De 5- De 3- O De 2- O putin
tarile in curs de dezvoltare. mai
O data 6 ori 4 ori data 3 ori data de o Nu Nu
Varsta multe
Persoane pe zi pe pe pe pe pe data stiu consuma
ani ori
In Romania consumul de cafea a pe zi
% sapt. sapt. sapt. luna luna pe % %
inceput sa ia proportii dupa 1990, % % % % % luna
%
%
ajungand ca in prezent sa fie 15-19 139 11 15 0 9 4 3 1 1 1 55
consumata zilnic de mai mult de 20-24 127 33 17 2 6 4 2 - 1 2 35
jumatate din populatia matura a 25-29 121 42 31 - 7 2 1 1 2 - 14
30-34 95 49 28 1 2 2 1 - - - 16
tarii. Cafeaua este comercializata la 35-39 118 47 31 2 4 2 2 - - - 13
nivelul intregii tari dar cele mai mari 40-44 111 44 32 - 5 1 - 2 - 1 14
vanzari se inregistreaza in mediu 45-49 88 44 32 - 1 - - - - - 23
urban. 50-54 80 30 41 3 1 1 5 - 1 1 16
55-59 89 26 40 2 9 3 1 1 - - 17
48
60-64 80 13 3 11 - 3 - 3 1 20
KKKKK
65-69 66 15 45 2 9 2 5 - 3 - 20
>70 86 10 38 3 8 5 3 1 - 1 29
Total, % 1200 31 31 1 6 2 2 1 1 1 24
CERERA SI OFERTA
CAPACITATEA PIETEI
Din punctul de vedere al calitatii si pretului, se
poate realiza o impartire pe cinci segmente a pietei Cererea si oferta reprezinta, bineinteles
cafelei comercializate in Romania. si in cazul cafelei principalii indicatorii dupa
Este vorba de vrac (cafeaua varsata), care poata fi analizata activiatea unei firme ca
de segmentul economic, in care intra cafeaua de marca fiind profitabila sau neprofitabila. Comerciantii
ambalata, cum ar fi Fort si Nova Brasilia, de de cafea au un avantaj spre deosebire de alte
categoria medium ,cu branduri ca Elita, Jacobs si categorii de produse, cafeua, se adreseaza unui
Aroma, de premium - cu Selected si Jacobs Kronung - segment mult mai larg de consumatori
si superpremium, cu Lavazza, etc. ‘
Cu siguranta, cel mai mare consum se inregistreaza
in segmentele de cafea vrac si economy, in principal
din cauza puterii scazute de cumparare a romanilor.
Pe piata cafelei ambalate de marca, se constata o
segmentare din punctul de vedere calitate/pret, dupa
cum urmeaza: economy – 19 ,premium - 45% si
superpremium – 25%.
Principalii 'jucatori' pe piata cafelei sunt:
ELITE ROMANIA SRL
KRAFT FOODS ROMANIA SA
PANFOOD ROMANIA SA.
Elite Romania si-a inceput activitatea in 1995 cand fabrica care produce cafea prajita si
macinata a fost construita.
1. La sfarsitul anului 1996 Elite Romania avea o cota de piata de 5% si o situatie financiara
precara.
2. In noiembrie 1997, bazandu-se pe cresterea cotei de piata in domeniul cafelei parajite si
macinate pana in jurul valorii de 9.3%, Elite Romania a intrat si pe piata cafelei solubile
atingand o cota de piata de 4.7%/
3. In1999, firma detine 37% din piata cafelei macinate si 17.2% pentru cafeaua instant.
4. In 2000 firma devine lider pe piata cafelei macinate atingand o cota de piata de 45% si 35% pe
piata cafelei instant.
5. In prezent, Elite Romania are in plan extinderea pe piata romaneasca, insa nu in conditiile
actuale,dupa cum afirma directorul general al companiei, Eli Rachmut.
KRAFT FOOD ROMANIA
A intrat pe piata romaneasca in 1994, odata cu achizitionarea pachetul majoritar de actiuni
al Fabricii de Produse Zaharoase Poiana din Brasov. Kraft Foods Romania este producator si
distribuitor al marcilor de cafea Jacobs si Nova Brasilia si una din companiile de top de pe
piata produselor zaharoase. Compania vinde in lume aproximativ 94 de miliarde de cesti cu
cafea anual, echivalentul a 257 milioane cesti cu cafea in fiecare zi.

PANFOODS ROMANIA
A avut vanzari de aproximativ 1,7 milioane de dolari anul trecut. Fabrica are o
capacitate de 200 de tone pe luna. Fabrica Panfoods din judetul Dambovita a fost prima
investitie a grupului Iguacu in afara Braziliei. Compania tocmai a lansat marca Amigo Premio,
destinat segmentului superpremium.
IMPORTURI SI EXPORTURI
Datorita climei temperat-continentale in Romania este imposibil de cultivat cafea,
deci in acest domeniu nu existaExporturi.
Cea mai mare cantitate a revenit pentru cafeaua verde, importata din Indonezia
si Vietnam, precum si din Brazilia,Columbia, Rwanda, Uganda, India, Burundi, Etiopia.
Importurile de cafea prajita au provenit in cea mai mare parte din Ungaria si Germania,
precum si din Cehia, Italia, Austria.
Cele mai mici cantitati au revenit cafelei solubile, pentru care principalele tari de
import au fost Israel, Brazilia si Franta. Pe primele trei trimestre din anul
trecut, importurile s-au prezentat astfel: cafea verde: 25.174 tone, cafea prajita macinata
3.565 tone, cafea solubila: 1.354 tone.
Desi exportul de cafea lipseste datorita cauzelor naturale, din pacate exporturile
Romaniei sunt "timide" in domenii de referinta pentru tara noastra, majoritatea produselor
existente pe piata la ora actuala provenind din Importuri
CONCLUZII

Desi in Romania consumul de cafea este printre cele


mai scazute din Europa, este evidenta evolutia,
dezvoltarea si extinderea pe piata romaneasca a acestei
pietei in ultimul deceniu. Totusi nu pot trece neremarcate
problemele si dificultatile cu care se confrunta firmele
distribuitoare de cafea, dificultati in general generate de
mediul economic ,politic si juridic in care-si desfasoara
activitatea.
BIBLIOGRAFIE
• http://www.ziare.com/internet-si-tehnologie/smartphone/china-a-depasit-sua-la-
vanzarea-de-smartphone-uri-1135546
• https://www.scribd.com/doc/2904110/Economia-pe-piata-capitalista
• http://www.scritub.com/management/PIATA-CAFELEI-IN-ROMANIA93324.php
• https://www.academia.edu/keypass/UGhwUXhjWWxRMmlnenJmSEJUckFoS0NFeHNxUE
Z3aUttTXJQL3lyTHhucz0tLXFnSzRyd2xoUlpJV3VGZlpvZDB0L3c9PQ==--
0207fab183ab0decbc2e57d074570a0e05c1c184/t/f6SsQ-L03Mcmu-
4kBnu/8573193/Sistemul_economiei_de_piață_limite_și_avantaje
• https://biblioteca.regielive.ro/referate/economie/avantajele-si-dezavantajele-
economiei-de-piata-36321.html
• Revista de comert - nr. 7 (43), Anul IV, iulie 2003.
• Adevarul economic - nr. 19 (629) 12 - 18 mai 2004
• www.consodata.ro
• www.daedalus.ro
• www.elite.ro
• www.AdMaker.ro
• www.cafea.home.ro
• Cate modele de economie de piata exista?
• Care sunt principalii “jucatori” pe piata cafelei?
• In ce an a aparut pe piata KRAFT FOOD ROMANIA?