Sunteți pe pagina 1din 6

Modalități de organizare

a procesului de
învățământ
ALTE FORME DE ORGANIZARE A
PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Szekely-Varga Andrea
De ce alte forme de învățământ?
• Complexitatea procesului de invatamant, multitudinea
obiectivelor educationale, marea varietate a intereselor si
aptitudinilor elevilor au condus la necesitatea promovarii
si a altor forme de organizare a activitatii instructiv -
educative. Ele sunt:

- activitatile de desfasurare a activitatii instructiv - educative in afara


clasei;
- activitatile extrascolare.
Forme de activități organizate în afara
clasei
• Meditațiile reprezinta activitati organizate in afara orelor
de clasa, sub conducerea cadrului didactic, cu scopul de
a oferi elevilor care intampina dificultati in activitatea de
invatare sprijin pentru depasirea acestora.
• Consultatiile se organizeaza cu scopul de a oferi elevilor
informatii suplimentare asupra unor probleme abordate
in cadrul lectiilor sau asupra unor teme care ii
intereseaza in mod deosebit.
• Cercurile de elevi vizeaza aprofundarea pregatirii intr-
un anumit domeniu, dezvoltarea aptitudinilor, stimularea
creativitatii. Se constituie pe baza optiunii elevilor la
nivelul clasei, pe grupe de clase sau la nivelul scolii. Dupa
continutul activitatii pot fi cercuri cultural - artistice,
stiintifice, tehnico – aplicative cercuri de informatica,
cercuri sportive organizate pe ramuri de sport, etc.
• Excursiile si vizitele, altele decat cele didactice,
urmaresc largirea orizontului de cunoastere al elevilor,
familiarizarea cu frumusetile naturii, asigurarea
conditiilor de recreere si distractie.
• Activitatile cultural - artistice si sportive includ
intalniri cu personalitati ale vietii cultural - stiintifice,
sportive, serbari scolare, carnavaluri, vizionari de filme si
spectacole, concursuri artistice si sportive etc.
• Activitatile extrascolare se pot clasifica in functie de
mediul in care se desfasoara in:

- activitati parascolare, organizate in mediul socio-


profesional;
- activitati periscolare, organizate in mediul socio-
cultural.
Instruirea asistată de calculator (IAC)
• Reprezinta o noua forma de realizare a invatarii care s-a impus pe
masura ce progresele in domeniul informaticii si ordinatoarelor au
devenit tot mai pregnante si s-au implementat in aproape toate
domeniile de activitate. Are avantajul ca ofera posibilitati autentice
de individualizare a instruirii si prin acestea creeaza premisele ca
marea majoritate a elevilor sa faca fata cerintelor de instruire.

• Calculatorul indeplineste o serie de activitati didactice care vin in


sprijinul invatarii eficiente:
- ofera informatii organizate si sistematizate;
- formuleaza sarcini de lucru;
- stimuleaza creativitatea.

S-ar putea să vă placă și