Sunteți pe pagina 1din 11

MAREA UNIRE DE LA 1918

MATERIAL REALIZAT DE ELEVII


CLASEI A XI-A F

PROFESOR COORDONATOR
OVIDIU TĂNASE

COLEGIUL ECONOMIC RM VALCEA


2007
….FRAŢII ÎN VECI VOR FI FRAŢI…

 Marea Unire din 1918


a fost şi rămâne pagina
cea mai sublimă a istoriei
româneşti. Măreţia ei stă
în faptul că desăvârşirea
unităţii naţionale nu este
opera nici unui om politic,
a nici unui guvern, a nici
unui partid; este fapta
istorică a întregii naţiuni
române
ARDEALUL, ARDEALUL, ARDEALUL NE CHEAMĂ……..

OBIECTIVELE
TERITORIALE ASA CUM
AU FOST STABILITE DE
REGELE FERDINAND I
(1914-1927):

 BASARABIA
 BUCOVINA
 TRANSILVANIA
TABERE MILITARE
ANTANTA PUTERILE
CENTRALE
 FRANŢA
 MAREA BRITANIE GERMANIA
 IMPERIUL RUS AUSTRO-UNGARIA
 SERBIA BULGARIA
 ITALIA TURCIA
 ROMANIA
…TRECEŢI BATALIOANE ROMÂNE
CARPAŢII….!
CAMPANIA DIN 1917
Marile victorii ale
anului1917 pe
frontul din Moldova

 MĂRĂŞTI
 MĂRĂŞEŞTI
 OITUZ
Actul Unirii cu Basarabia
Votat de Sfatul Ţării
la 27 martie St. V. 1918
În numele poporului Basarabiei, Sfatul
Ţării declară: Republica Democratica
Moldovenească (Basarabia) în hotarele ei
dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea Neagră
şi vechile graniţe cu Austria, ruptă de
Rusia acum o sută şi mai bine de ani, din
trupul vechii Moldove. În puterea
dreptului istoric şi dreptului de neam, pe
baza principiului ca noroadele singure să-
şi hotărască soarta lor de azi înainte şi
pentru totdeauna se uneşte cu mama ei
România.
Trăiască unirea Basarabiei cu
România de-a pururi şi totdeauna!
 Preşedintele Sfatului Ţării, Ion Inculeţ;
Vice-preşedinte, Pantelimon Halippa;
Secretarul Sfatului Ţării I. Buzdugan
DEZMEMBRAREA IMPERIULUI
AUSTRO-UNGAR
REZOLUŢIUNEA ADUNĂRII NAŢIONALE DE LA ALBA IULIA
1 DECEMBRIE 1918

 Rezoluţiunea Adunării Naţionale de la Alba Iulia din 1


Decembrie 1918
 REZOLUŢIA MARII ADUNĂRI NAŢIONALE A
TUTUROR ROMÂNILOR DIN TRANSILVANIA PRIN
CARE SE HOTĂRĂŞTE UNIREA "TERITORIILOR
LOCUITE DE DÂNŞII CU ROMÂNIA". REZOLUŢIA
PROCLAMĂ PRINCIPIILE FUNDAMENTALE MENITE
A PROPĂŞI STATUL NAŢIONAL UNITAR ROMÂN.

 Rezoluţiunea Adunării Naţionale de la Alba Iulia


din 18 Noiembrie/1 Decembrie 1918


I. Adunarea Naţională a tuturor Românilor din
Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească, adunaţi prin
reprezentanţii lor îndreptăţiţi la Alba-Iulia în ziua de 18
Noiembrie/1 Decembrie 1918, decretează unirea acelor
români şi a tuturor teritoriilor locuite de dânşii cu
România. Adunarea Naţională proclamă îndeosebi
dreptul inalienabil al naţiunii române la întreg Banatul
cuprins între râurile Mureş, Tisa şi Dunăre.
II. Adunarea Naţională rezervă teritoriilor sus indicate
autonomie provizorie până la întrunirea Constituantei
aleasă pe baza votului universal.
ROMÂNIA DUPĂ MAREA UNIRE
LEGE asupra UNIREI TRANSILVANIEI, BANATULUI,
CRIŞANEI, SĂTMARULUI ŞI MARAMUREŞULUI CU
VECHIUL REGAT AL ROMÂNIEI.

 Lege asupra unirii Transilvaniei cu România, Bucureşti 11 decembrie


1918
 LEGE
asupra
UNIREI TRANSILVANIEI, BANATULUI, CRIŞANEI, SĂTMARULUI ŞI
MARAMUREŞULUI CU VECHIUL REGAT AL ROMÂNIEI.


ART.UNIC.) Se ratifică, investindu-se cu putere de lege, Decretul-Lege No. 3631
din 11 Decembrie 1918, publicat în Monitorul Oficial No.212 din 13 Decembrie
1918, privitor la unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei, Sătmarului şi
Maramureşului cu vechiul Regat al României, în cuprinderea următoare:

 FERDINAND I
 PRIN GRAŢIA LUI DUMNEZEU ŞI VOINŢA NAŢIONALĂ
REGE AL ROMÂNIEI
LA TOŢI DE FAŢĂ ŞI VIITORI SĂNĂTATE.

Asupra raportului Preşedintelui Consiliului Nostru de Miniştri sub No.


2171 din 1918, - Luând act de hotărârea unanimă a Adunarei Naţionale
din Alba-Iulia,
AM DECRETAT ŞI DECRETĂM:

ART.I) Ţinuturile cuprinse în hotărârea Adunarei Naţionale din Alba-
Iulia Dela 18 Noiembrie 1918, sunt şi rămân de-a pururea unite cu
Regatul României.
ART.II) Preşedintele Consiliului Nostru de Miniştri, este însărcinat cu
aducerea la îndeplinire a Decretului-Lege de faţă.
Dat în Bucureşti la 11 Decembrie 1918.

 FERDINAND I