Sunteți pe pagina 1din 16

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ – BUCUREŞTI

FACULTATEA DE BIOTEHNOLOGII

Prof. coordonator
DRĂGHICI MIHAELA STUDENŢI
BOLDEIU ANDREEA
BUMBĂCEA DENISE
MATEESCU DAN
Nr. crt. Număr de identificare Termenul Exemplificări Corelări şi conexiuni cu Observaţii
(conceptul) alţi termeni (concepte)
din cadrul grupei

 SRL
 SA
1. 3.1. Organizație  SNC 3.1. – 3.2. Relație asociativă
 SCS 3.1. – 3.3.
 SCA
 SE 3.1. – 3.7.

 Posturile
2. 3.2. Structură  Compartimentele 3.2. – 3.1. Relație asociativă
organizatorică  Nivelurile ierarhice
 Delegarea de autoritate
 Relațiile organizatorice
 Aria de control

 Gravimetru
 Curățitor
3. 3.3. Infrastructură  Pasteurizator 3.3. – 3.1. Relație asociativă
 Vane 3.3. – 3.4.
 Maşină de ambalat
 Sticlărie laborator
Nr. crt. Număr de identificare Termenul (conceptul) Exemplificări Corelări şi conexiuni cu Observaţii
alţi termeni (concepte)
din cadrul grupei
 Temperatura
 Umiditatea
4. 3.4. Mediu de lucru  Igiena 3.4. – 3.3. Relație asociativă
personalului
 Lumina
 Igiena utilajelor

5. 3.5. Client 3.5. – 3.7. Relație partitivă

6. 3.6. Furnizor 3.6. – 3.7. Relație partitivă


 Supermarket
 Fermier
7. 3.7. Parte interesată  Alte fabrici 3.7. – 3.5. Relație partitivă
 Automate de 3.7. – 3.6.
lapte
 Furnizor
echipamente
 Societatea comercială T&T Milk, are capital integral privat românesc şi a fost înființată în anul
2001. Sediul firmei este în Bucureşti
 Compania are în prezent un număr de aproximativ 34 de angajați
 Obiectul de activitate al societății îl constituie colectarea, transportul, prelucrarea, depozitarea şi
comercializarea laptelui şi a produselor lactate
 Gama de produse se adresează segmentului de piață « tradițional » şi acoperă majoritatea
grupelor principale de produse lactate:

LAPTE DE CONSUM :
cu 0.1% grăsime
cu 1,8% grăsime
cu 3% grăsime,

LACTO ACIDE :
IAURTURI – natural, dietetic, de băut, cu calciu, cu bifidus cu gramaje diversificate ;
SANA 3% grăsime, cu gramaje diversificate ;
LAPTE BĂTUT 2% grăsime, cu gramaje diversificate ;
SMÂNTÂNĂ fermentată cu 12% şi 22% grăsime, cu gramaje diversificate.
1. Director general
- Stabileşte obiectivele de dezvoltare ale firmei
- Identifică oportunități de afaceri
- Asigură managementul firmei
- Asigură rețeaua de relații necesară dezvoltării activității firmei
2. Responsabil calitate
- Asigură conducerea operativă, planificarea şi execuția întregii activități de
managementul calității în cadrul societății şi duce la îndeplinire toate deciziile
Directorului General
-Analizează şi avizează din punct de vedere a cerințelor de asigurare a calității,
conform standardelor ISO
-Coordonează şi urmăreşte întocmirea programului de audit anual, chestionare de
audit, rapoarte de audit/rapoartelor de neconformitate audit

3. Contabil
- Asigură evidența contabilă a stocurilor, a relațiilor cu terții, a trezoreriei și
evidența veniturilor și cheltuielilor
- Întocmește situații și rapoarte financiar-contabile și verifică corelarea acestora

4. Responsabil resurse umane


- Evidența prezenței la lucru a personalului de la sediul societății și intocmiea
formelor necesare pentru salarizare
- Calculul salariilor și editarea lor pentru toată societatea până la nivelul de
salariu brut
5. Responsabil marketing
-Implementează planurile de marketing pentru produsele alocate
- Administrează eficient relația cu furnizorii
- Asigură suport informațional pentru echipa de vânzări
- Menține stocul de marfă în optimul stabilit

6. Şef aprovizionare
- Răspunde pentru calitatea negocierii contractelor/actelor adiţionale cu furnizorii
- Răspunde pentru calitatea, cantitatea şi ritmicitatea produselor achiziţionate
- Planifică şi coordonează activitatea de aprovizionare cu materiale (folosite
în producţie)

7. Şofer achiziții
- Preia dimineața materia primă pregătită la depozit în navete (separat pentru
fiecare client), conform facturilor sau avizelor, semnând de primire pe
documentele respective.
- Ia în primire documentele de livrare (facturi, avize, documente de livrare
ambalaje), împreună cu declarațiile de conformitate, certificatele sanitar
veterinare de transport, pentru fiecare client din ruta zilei respective
- Verifică atent aciditatea laptelui (verifică dacă laptele coaguleaza în prezența
alcoolului etilic)
8. Responsabil vânzări
- Administrarea și dezvoltarea portofoliului de clienți și de furnizori autohtoni și
străini
- Prezentarea, promovarea și vânzarea produselor în conformitate cu standardele
și politicile comerciale ale companiei
- Urmărirea realizării planului de vânzări lunar, trimestrial, anual

9. Şef producție
- Planifică activitatea de producție în secțiile de fabricație în funcție de planul de
producție stabilit, pentru a asigura realizarea integrală a indicatorilor cantitativi și
calitativi stabiliți
- Elaborează și supune spre aprobare politicile firmei în ceea ce privește
producția
- Organizează și coordonează introducerea în fabricație a produselor noi și
răspunde de asigurarea parametrilor prevăzuți în documentație
10. Recepție materie primă
a) Laborant fizico-chimic:
- Recepționează în baza documentelor legale de achiziție reactivii utilizați în
cadrul activității de laborator.
- Examinează probele puse în lucru, stabilește analizele care se efectuează și
interpretează rezultatele obținute.
- Completează fișele de lucru din cadrul laboratorului cu rezultatul examenelor de
laborator

b) Laborant microbiologie:
- Examinează probele puse în lucru, stabileşte analizele care se efectuează
- Se preocupă de buna funcţionare a aparaturii din dotare

11. Procesare
Pasteurizator/Preparator produse lactate
- Controlarea maşinilor şi proceselor
- Monitorizarea proceselor, materialelor şi împrejurimilor
- Inspectarea echipamentelor, structurilor şi materialelor
- Comunicarea cu superiorii, egalii şi subordonaţii
12. Ambalator
- Recepționează materia primă/produsele ce urmează a fi ambalate
- Cântărește/porționează produsele ce urmează a fi ambalate
- Ridică, transportă, încarcă, descarcă materiile prime sau produsele, în
întreprinderi

13. Şef depozit


- Asigură gestiunea fizică a stocului de marfă
- Introduce marfa în stoc în baza documentelor de intrare
- Asigură mişcarea stocurilor
- Expediază marfa către clienţi
Nr. Produ Neconformită Cauza Acțiune corectivă Acțiune preventivă
crt. s ți
1. Lapte Modificări Infectarea cu streptococci Pasteurizare Tratarea animalelor
organoleptice bolnave de mamită
2. Iaurt Laptele nu se Slăbirea activității bacteriilor lactice. Distrugerea lotului Schimbarea
încheagă, Laptele provine de la bovine aflate furnizorului
conține sub tratament
antibiotice
3. Iaurt Iaurt cu coagul - Lapte de calitate inferioară Reîmprospătarea - Folosirea materiei
moale - Însămânțare și termostatare la culturii prime de calitate
temperaturi prea mici - Respectarea
- Folosirea unor culturi cu activitate temperaturii de
redusă termostatare
4. Iaurt Iaurt cu coagul Infectarea laptelui cu bacterii din Distrugerea lotului Instruirea personalului
spongios, grupa Retragerea lotului Aplicarea unor
buretos, cu coli aerogenes sau cu drojdii sancțiuni
numeroase
bule de gaz
5. Chefir Chefir cu Slăbirea activității bacteriilor lactice Suplimentarea cu Folosirea unor
coagul cu bacterii lactice culturi de bacterii
aspect lactice corespunzătoare
grunjos
Denumire factor Frecventa de aparitie Procent din total

factor 1 - pasteurizare incorectă 2 1.80

factor 2 - gust acru/aciditate ridicată 10 9.01


factor 3 - folie pahar iaurt incomplet
sudată 45 40.54

factor 4 – miros de grajd 19 17.12

factor 5 – gust de ars 4 3.60

factor 6 - apă în lapte 3 2.70


factor 7 - depozitare în condiții
necorespunzătoare/pană de curent 1 0.90
factor 8 - produs nefermentat/coagul
moale 6 5.41

factor 9 - antibiotice 8 7.21

factor 10 - diferențe de culoare 13 11.71

TOTAL 111 100


Denumire Frecventa Procent cumulat 120

factor de aparitie din total


100 99.09 100
97.29
factor 3 45 40.54 94.59
90.99
85.58
factor 4 19 57.65 80 78.37
69.36
factor 10 13 69.36
60
57.65
factor 2 10 78.37
40 40.54
factor 9 8 85.58

factor 8 6 90.99 20

factor 5 4 94.59
0
factor 1 factor 2 factor 3 factor 4 factor 5 factor 6 factor 7 factor 8 factor 9 factor 10
factor 6 3 97.29
Din diagrama Pareto (perioada – 6 luni), rezultă următoarele concluzii:
factor 1 2 99.09 -circa 80 % din problemele de calitate la ieşirea din procesul de
producție sunt cauzate de 4 dintre cei 10 factori responsabili de apariția
factor 7 1 100 acestora, adică doar 40 % din numărul total de factori.
TOTAL 111 100
- circa 20% din problemele de calitate la ieşirea din procesul de
producție au drept cauze 6 dintre cei 10 factori declanşatori ai defectelor,
adică 60% din numărul total de factori.
VĂ MULŢUMIM!