Sunteți pe pagina 1din 28

Frigider, interacţiune cu obiecte din mediu

Mediul (aerul din interior) este de fapt parte componentă a frigiderului.


!!!! Toate acţiunile aparţin obiectului analizat

Produse Omul
alimentare
•Asigură selectarea regim
•Depozitează în spaţii cu •Asigură Deschiderea şi
regimuri diferite de răcire închiderea spaţiilor de
•Răceşte depozitare
•Izolează termic de aerul
exterior

•Încălzeşte
Frigider •Se cuplează
Priza
•Răceeşte •Se orientează
Aer din exterior •Se fixează (frecare)
•Condensează •Solicită cu greutatea
•Formează gheaţă
•Elimină gheaţa

Vapori de Apă
din aerul interior Podea-suport
Frigider, interacţiune cu obiecte din mediu
!!!! Toate acţiunile aparţin obiectului analizat

•Le răceşte
Produse Aer din interior Omul
alimentare •Încălzeşte •Răceşte
•Formează fluxuri de aer •Asigură selectarea regim
•Depozitează în spaţii cu •Izolează termic de aerul •Asigură Deschiderea şi
regimuri diferite de răcire exterior închiderea spaţiilor de
•Răceşte prin contact direct depozitare
•Izolează termic de aerul
exterior

•Încălzeşte
Frigider •Se cuplează
Priza
•Răceeşte •Se orientează
Aer din exterior •Se fixează (frecare)
•Condensează •Solicită cu greutatea
•Formează gheaţă
•Elimină gheaţa

Vapori de Apă
din aerul interior Podea-suport
Frigider, interacţiune cu obiecte din mediu
Obiecte Mod. (M),
externe Se mod. (SM) Acţiunea Parametrii, restricţii Formula proprietăţi frigiderului
frigiderului
Frigid. Mod Depozitează în spaţii cu regimuri Frigiderul conservează
Produse diferite de răcire strict sau calităţile nutritive ale
alimentare nestrict izolate produselor alimentare prin
depozitare, răcire şi izolare
Frigid. Mod Răceşte prin contact direct
termică
Frigid. Mod Izolează termic de aerul exterior Frigiderul transportă în timp
produsele alimentare
Frigid. Mod Răceşte Una sau mai multe zone de Frigiderul răceşte aerul prin
răcire contact direct cu elementele
Aer din active, asigură uniformitatea
Frigid. Mod Formează Fluxuri cu temperatură şi
interior răcirii prin formarea
fluxuri de aer intensitate diferită în
fluxurilor de aer şi izolarea
diferite zone de depozitare
de mediu
Frigid. Mod Izolează termic Una sau mai multe zone
de aerul exterior generalizate (uşi)
Aer din Frigid. Mod Încălzeşte Cantitatea de căldură Frigiderul asigură schimbul
exterior preluată de la produse şi termic cu aerul din mediu
aer interior
Frigid. Se Mod Se răceşte Cu intensitatea determinată
de temperatura aerului
extern şi circulaţia lui
Vapori Apă Frigid. Mod Condensează Pe suprafeţe special Frigiderul asigură eliminarea
din aerul pregătite umedităţii aerului fără
interior formarea masivă a gheţii
Frigid. Mod Formează gheaţă Strat cu grosime mică
Frigid. Mod Elimină gheaţa Tehnologie specială!? Care
Frigider, interacţiune cu obiecte din mediu
Obiecte Mod. (M),
externe Se mod. (SM) Acţiunea Parametrii, restricţii Formula proprietăţi frigiderului
Frigid. SM Asigură selectarea De pe panou, regim diferit Frigiderul asigură posibilitatea
regim pentru diferite zone de selectării regimului de răcire şi
Omul
depozitare accesul la diverse zone de
Frigid. SM Asigură Prin intermediul uneia sau depozitare cu pierderi minime
deschiderea şi mai multe uşi de “răceală”
închiderea spaţiilor
de depozitare
Priza Frigid. SM Se cuplează Standardul furcii electrice Frigiderul asigură posibilitatea
corespunde standardului cuplării la reţeaua electrică
prizei reprezentată de priză electrică
Parametrii electrici ai prizei
corespund consumului de
energie electrică
Podea- Frigid. SM Se orientează Pe un anumit spaţiu Frigiderul asigură orientarea şi
suport compatibil cu dimensiunile fixarea sa pe podea-suport
proprii fără deteriorarea ei (podelei-
Se fixează
suport)
Frigid. SM În baza forţelor de frecare
Frigid. M Solicită cu greutatea Fără deteriorarea suportului
Frigider, interacţiune între obiecte din mediu
Produsele Aerul interior
Frigiderul alimentare

Frigiderul Răceşte Se Răceşte Se


încălzeşte încălzeşte

Produse Se Încălzesc Se răcesc


alimentare Încălzesc răcesc

Aerul Încălzeşte Se Răceşte Se


interior răceşte încălzeşte
Frigider, orientarea ca scop

•Le răceşte
Produse Aer din interior Omul
alimentare •Încălzeşte •Răceşte
•Depozitează în spaţii cu •Formează fluxuri de aer •Asigură selectarea regim
regimuri diferite de răcire •Izolează termic de aerul •Asigură Deschiderea şi
exterior
•Răceşte prin contact direct închiderea spaţiilor de
•Izolează termic de aerul depozitare
exterior

•Cedează Frigider •Se cuplează


căldura Priza
•Răceeşte •Se orientează
Aer din exterior •Se fixează (frecare)
•Condensează •Solicită cu greutatea
•Formează gheaţă
•Elimină gheaţa

Vapori de Apă
din aerul interior Podea-suport
Frigider
Sarcină.
Obiectul Obiectiv.
Scop. CE? CUM? CUM? CE? Funcţia
din mediu CE?
Din CE?
Nivel fundamental
Obţinerea Produselor Răceşte de la temperatura
V1. Produse alimentare alterabile mediului la temperatura
Obţinerea Produselor respectivă păstrării produse
Alimentare nealterate prin răcire de la
alimentare alterabile alimentare alterabile pentru
alterabile temperatura mediului la
nealterate prin răcire nealterarea lor
nealterate temperatura respectivă
păstrării
Produse
V2. Procese
alimentare Stoparea sau întârzierea
de alterare a Realizarea Proceselor de Răceşte de la temperatura
Proceselor de alterare a
Produselor alterare a produselor mediului la temperatura
produselor alimentare
respectivă păstrării produse
Alimentare alimentare stopate sau prin răcire de la
întârziate prin răcire. alimentare alterabile pentru
stopate, temperatura mediului la
stoparea sau încetinirea
temperatura respectivă
încetinite proceselor de alterare a lor
păstrării
sau întârziate

Nivel auxiliar, fără de care nu se realizează nivelul fundamental


Căldura Căldura produselor Căldura produselor
Transferă căldura
produselor alimentare transferată plasate în interior
Căldura produselor alimentare din
transferată mediului exterior prin transferată mediului
produselor interior în mediul extern
mediului organizarea schimbului exterior prin organizarea
prin schimbul termic
exterior termic schimbului termic
Frigider
Sarcină.
Obiectul Obiectiv.
Scop. CE? CUM? CUM? CE? Funcţia
din mediu CE?
Din CE?
Nivel auxiliar, fără de care nu se realizează nivelul fundamental
Răceşte aerul cald din
Aer cald din interior şi în
Aer din interior răcit prin interior şi în stare de
Aer din stare de repaos răcit
Aer din contact cu elemente reci repaos răcit prin
interior prin contact cu elemente
interior ale frigiderului şi prin contact cu elemente reci
răcit reci ale frigiderului şi prin
circulaţia lui în fluxuri ale frigiderului şi prin
circulaţia lui în fluxuri
circulaţia lui în fluxuri
Aer din interior răcit Aer din interior răcit în
Aer din Crează flux de aer răcit
organizat în flux prin stare de repaos organizat
Aer din interior răcit prin coborărea aerului
coborărea aerului rece în în flux prin coborărea
interior organizat în rece în jos pe anumite căi
jos pe anumite căi aerului rece în jos pe
flux pregătite
pregătite anumite căi pregătite
Izolează şi oferă acces
Spaţii de Spaţii de depozitare
Spaţii de depozitare omului la
depozitare închise/deschise şi
Omul închise/deschise prin spaţiile de depozitare
închise/ deschise/închise prin
intermediul uşii(ilor) prin închiderea şi
deschise intermediul uşii(ilor)
deschiderea uşii(lor)
Produse alimentare Produse alimentare
Produse
depozitate prin accesul depozitate prin accesul Oferă acces selectiv la
Omul alimentare
selectiv la spaţiile de selectiv la spaţiile de spaţiile de depozitare
depozitate
depozitare depozitare
Căldura din Căldura din exterior nu
Căldura din exterior nu Izolează spaţiul intern de
Spaţii de exterior nu pătrunde în interior prin
pătrunde în interior prin cel extern termic şi prin
depozitare pătrunde în reducerea transferului de
izolare termică şi etanşare etanşare
interior cîăldură
Frigider, sistem de transformare

•Le răceşte
Produse Aer din interior Omul
alimentare •Încălzeşte •Răceşte
•Depozitează în spaţii cu •Formează fluxuri de aer •Asigură selectarea regim
regimuri diferite de răcire •Izolează termic de aerul •Asigură Deschiderea şi
exterior
•Răceşte prin contact direct închiderea spaţiilor de
•Izolează termic de aerul depozitare
exterior

•Cedează Frigider •Se cuplează


căldura Priza
•Răceeşte •Se alimentează
•Se orientează
Aer din exterior •Se fixează (frecare)
•Condensează •Solicită cu greutatea
•Formează gheaţă
•Elimină gheaţa

Vapori de Apă
din aerul interior Podea-suport
Sistem de transformare
•Obiectivul sistemului de transformare constă în modificarea
caracteristicilor unui obiect cu scopul de-ai atribui
capacitatea de a îndestula necesităţile apărute.
•Obiectul asupra căruia se realizează acţiunile de
transformare se numeşte “operand” şi se notează prin Od.
Operandul este caracterizat printr-un lot de caracteristici {Ei}.
•Operand poate fi orice obiect de origine materială,
energetică, informaţională din lumea vie sau moartă: obiect
mecanic, material, energie, câmp, informaţie, etc.
•La intrarea în sistemul de transformare caracteristicile
operandului Od se evaluează prin valorile iniţiale {Ei1} şi va
fi codificat ca Od1, iar la ieşire valorile caracteristicilor devin
{Ei2}, operandul va fi codificat ca Od2.
•Modificarea Od1 în Od2 se numeşte transformare
Sistem de transformare

•Transformarea se face atunci când operandul Od1 şi lui


caracteristicile nu sunt satisfăcătoare sau când este
necesar operandul Od2 cu caracteristicile sale.
•La transformarea nu se modifică natura fizică a
operandului – se modifică caracteristicile lui. Materia -
materie rămâne, energia – energie rămâne, informaţia –
informaţie rămâne.
Exemplu. Amestecul de combustibil şi într-un motor cu
ardere internă se transformă în fum. “Energia internă” a
combustibilului se transformă în energie termică apoi în
energie mecanică;
Sistem de transformare

•Transformarea are loc conform unei tehnologii Tg, care


reprezintă o comunitate orientată de acţiuni capabile la o
transformare constituită dintr-o serie de transformări parţiale.
•Transformarea este consecinţa unor solicitări, bazate pe
fenomene fizice, chimice, biologice, economice, sociale,
etc.,
•Transformarea (atât cea parţială, cât şi cea totală) se
produce prin solicitarea operandului cu materie şi/sau
energie şi/sau informaţie, solicitările reprezentând ieşirile
operatorilor OT.
•Tehnologia, în acest sens, reprezintă modalitatea de
operare cu materia şi/sau energia, şi/sau informaţia.
Sistem de transformare
•În calitate de operatori OT se pot realiza oamenii Me,
sistemele tehnice TS, mediul ambiant real Umg.
•Toţi operatori au legături reciproce cu caracter material (S),
şi/sau energetic (E) şi/sau informaţional (I).
• Elementele enumerate formează sistemul de transformare
STr.
•Între elementele sistemului se realizează legături de natura
materială, energetică, informaţională şi combinate.
S En I S En I S En I

Sistem de transformare, S S
STr En En STr
I I Mediu
Oameni, S
real,
Me En Sisteme
Proces de transformare, I Umg
Tehnice,
PT ST
{S,En,I} {S,En,I} {S,En,I}
Operatorii Transformării,
Od1 ; {Ei1} Proces de transformare, PTr Od2 ; {Ei2}
OT
S, En, I
(Tehnologia, Tg) Necesităţi
Solicitările Transformării:
S – materiale, En – energetice,
Graniţa sistemului de Mediu, Timpul
I - informaţionale
transformare
Frigider, sistem de transformare

•Le răceşte
Produse Aer din interior Omul
alimentare •Încălzeşte •Răceşte
•Depozitează în spaţii cu •Formează fluxuri de aer •Asigură selectarea regim
regimuri diferite de răcire •Izolează termic de aerul •Asigură Deschiderea şi
exterior
•Răceşte prin contact direct închiderea spaţiilor de
•Izolează termic de aerul depozitare
exterior

•Cedează Frigider •Se cuplează


căldura Priza
•Răceeşte •Se alimentează
•Se orientează
Aer din exterior •Se fixează (frecare)
•Condensează •Solicită cu greutatea
•Formează gheaţă
•Elimină gheaţa

Vapori de Apă
din aerul interior Podea-suport
Sistem de transportare a energiei termice
S En I S En I S En I

La transportarea
S S Căldura transportată
unei cantităţi de En En din frigider depinde
căldură nu I I
Oameni, S de eficienţa agentului
obligatoriu să Me
Mediu real,
En Umg frigorific
consumi mult I T
Frigider

{S,En,I} {S,En,I} {S,En,I} Od1: EN termică


{Ei1}:- DQ, Interior
Od1:EN electrică
Tehnologia, Tg: EN mecanică, EN Od1: EN termică
{Ei1}: 220V, 50 Hz lchidulului-agent frigorific, EN {Ei1}:+ DQ, Exterior
evaporării (consum de energie termică EN mecanică a lichidului-
în interiorul FR), EN condensării agent frigorific, a
(cedare de energie termică în vaporilor în circulaţie
exteriorul FR)
STr Pierderi: Electr, Mec, Hidr,
în Vapori
BILANŢ:
• EN electrică – EN mecanică (motor electric); Variaţia energiei termice DQ se
• EN mecanică – EN lichidului – agent datorează consumului de energie
frigorific a paporilor de agent frigorific termică la evaporarea agentului
(compresor: pompare, presiune, circulaţie pe frigorific şi cedării energiei termice
contur închis); la condensarea vaporilor agentului
• Pierderi Electrice, Mecanice, Hidraulice, etc. frigorific
Sistem de transformare

S En I S En I S En I

S S
En En
I I
Oameni, S Mediu real,
Me En Umg
I
Frigider

{S,En,I} {S,En,I} {S,En,I}

Od1: Energie electrică Proces de transformare, PTr


(Tehnologia, Tg)
{Ei1}: 220V, 50 Hz

STr
Graniţa sistemului de transformare Mediu, Timpul

Necesităţi
Sistem de transformare

S En I S En I S En I

S S
En En
I I
Oameni, S Mediu real,
Me En Umg
I
Frigider

{S,En,I} {S,En,I} {S,En,I}

Od1: Energie electrică Proces de transformare, PTr


(Tehnologia, Tg)
{Ei1}: 220V, 50 Hz

STr
Graniţa sistemului de transformare Mediu, Timpul

Necesităţi
Sistem de transformare

S En I S En I

S
En
STr
I
Mediu real,
Umg

Frigider

{S,En,I}
{S,En,I}

Od1: Energie electrică Proces de transformare, PTr


Od2 ; {Ei2}
(Tehnologia, Tg)
{Ei1}: 220V, 50 Hz Necesităţi

Graniţa sistemului de transformare Mediu, Timpul


Condiţioner, interacţiune cu obiecte din mediu
!!!! Toate acţiunile aparţin obiectului analizat

•Se distribue
Aer •Asigură selectarea
Omul regim
Parfum
•Absoarbe
•Depozitează •Filtrează
•Dozează •Răceşte/Încălzeşte
•Pulverizează •Formează şi difuzează
flux

Reţine prin •Se cuplează


Praf din aer filtrare Conditioner Priza
•Se orientează
•Depozitează •Se fixează
•Se distribue •Dozează •Solicită prin greutate
•Pulverizează •Reţine
•Depozitează •Reţine
Apă •Anihilează Peretele
(sporirea umedităţii suport
după caz)

Vapori de Apă Microbii


(micşorarea umedităţii din aer
după caz)
Maşină de spălat, interacţiune cu obiecte din mediu
Amestec Apă-Detergent:
•Slăbeşte legăturile murdărie-ţesutul rufelor
•Rupe murdăria de ţesut
•Transportă murdăria de la ţesut
•Se distribuie
în ţesut
•Elimină urmele Rufe Murdărie
Apă de amestec apă-
detergent
•Separă murdăria de
•Depozitează rufe
•Depozitează •Agită
•Se dizolvă în apă •Încălzeşte •Centrifugează Omul
•Dozează
•Agită •Asigură selectarea regim
•Depozitează
Detergent •Transportează Maşină •Asigură deschiderea,
•Dizolvă în apă închiderea spaţiilor de
de spălat depozitare rufe, detergent
•Se cuplează
•Se cuplează Priza
•Pompează •Se cuplează
apa reziduală •Absoarbe apa •Se orientează
•Se fixează
•Solicită prin greutate
Reţea de Podea-
canalizare
Reţea apă suport
Maşină de spălat, interacţiune cu obiecte din mediu
Mediul (apa şi detergentul) sunt de fapt părţi componente ale
maşinii de spălat. Pot fi înlocuite cu ultrasunet, etc, care separă
şi transprtează murdăria.
Rufe Murdărie

•Separă murdăria de
•Depozitează rufe
•Agită •Transportează
•Centrifugează murdăria Omul
•Asigură selectarea regim
Maşină •Asigură deschiderea,
închiderea spaţiilor de
de spălat depozitare rufe, detergent
•Se cuplează
•Se cuplează Priza
•Pompează •Se cuplează
apa reziduală •Absoarbe apa •Se orientează
•Se fixează
•Solicită prin greutate
Reţea de Podea-
canalizare
Reţea apă suport
Maşină de spălat, interacţiune cu obiecte din mediu
Amestec Apă-Detergent:
•Slăbeşte legăturile murdărie-ţesutul rufelor
•Rupe murdăria de ţesut
•Transportă murdăria de la ţesut
•Se distribuie
în ţesut
Rufe Murdărie
Apă •Elimină urmele
de amestec apă-
detergent •Separă murdăria de
•Depozitează rufe
•Depozitează •Agită
•Se dizolvă în apă •Încălzeşte •Centrifugează Omul
•Dozează
•Agită •Asigură selectarea regim
Detergent •Depozitează Maşină •Asigură deschiderea,
•Transportează închiderea spaţiilor de
•Dizolvă în apă de spălat depozitare rufe, detergent
•Se cuplează
•Se cuplează Priza
•Pompează •Se cuplează
apa reziduală •Absoarbe apa •Se orientează
•Se fixează
•Solicită prin greutate
Reţea de Podea-
canalizare
Reţea apă suport
Maşină de spălat
Obiect Sarcină.
Obiectiv.
din Scop. CE? CUM? CUM? CE? Funcţia
CE?
mediu Din CE?
Nivel fundamental
Murdărie separată de rufe Murdărie separată de rufe
prin desprindere şi Separarea murdăriei de rufe
Murdărie murdare prin desprindere
Murdărie şi transportare prin desprindere şi
separată de rufe transportare
transportare

Protejarea stofelor la
Rufe neafectate, Rufe protejate contra
Rufe neafectate, separarea de ele a
nedefectate prin aplicarea defectării prin aplicarea
Rufe nedefectate la
regimurilor adecvate de regimurilor adecvate murdăriei prin aplicarea
spălare regimurilor de separare
separare a murdăriei de separare a murdăriei
adecvate

Nivel auxiliar, fără de care nu se realizează nivelul fundamental


Rufe introduse,
Oferă posibilitatea de
Rufe depozitate Rufe depozitate într-un depozitate şi izolate într-
Rufe întroducere, depozitare şi
(pentru spălare) spaţiu închis un spaţiu închis
izolare a rufelor

Rufe răzmuiate prin Rufe răzmuiate prin Răzmoae rufe prin


Rufe Rufe răzmuiate
scufundare scufundare periodică scufundare periodică
Rufe din stare de repaos
Rufe agitate prin ridicare- Agită rufe prin ridicare-
agitate ridicare-cădere,
cădere, rostogolire cădere, rostogolire
rostogolire (accelerare –
(accelerare – stopare) (accelerare – stopare)
Rufe Rufe agitate stopare) pentru
pentru manifestarea pentru manifestarea
manifestarea efectului
efectului inerţial pentru efectului inerţial pentru
inerţial pentru murdăria
murdăria răzmuiată murdăria răzmuiată
răzmuiată
Maşină de spălat
Obiect Sarcină.
Obiectiv.
din Scop. CE? CUM? CUM? CE? Funcţia
CE?
mediu Din CE?
Nivel auxiliar, fără de care nu se realizează nivelul fundamental
Rufe “uscate” prin
Rufe “uscate” prin
Rufe Rufe “uscate” centrifugarea lor în stare Usucă prin centrifugare
centrifugare
“umedă”
Apă în cantitate Apă din reţea în cantitate
Apă în cantitate Dozează apă din reţea în
Apă necesară spălării prin necesară spălării prin
necesară spălării cantitate necesară spălării
dozare dozare

Apă Depozitează apă dozată


Apă depozitată Apă dozată depozitată
Apă depozitată din reţea în
în baia maşinii în baia maşinii
cantitate necesară spălării
Încălzeşte apa la
Apă caldă la temperatura Apă caldă la temperatura
Apă temperatura de spălare
Apă caldă de spălare prin încălzire de spălare prin încălzire
prin încălzire
electrică electrică a apei din reţea
electrică a apei din reţea
Apă
Apă Apă amestecată cu Apă curată amestecată cu Amestecă apa cu
amestecată cu
detergent prin agitare detergent prin agitare detergentul
detergent
Detergent Detergent depozitat în Detergent depozitat în Depozitează detergent în
Detergent
depozitat spaţiu special spaţiu special manual spaţiu special
Detergent transportat cu Transportă detergent cu
Detergent Detergent transportat cu flux de apă din spaţiul de flux de apă din spaţiul de
transportat flux de apă depozitare spre zona de depozitare spre zona de
spălare spălare
Detergent Detergent transportat
Detergent amestecat cu Amestecă detergentul
amestecat cu amestecat cu apă prin
apă prin agitare cu apa
apă agitare
Maşină de spălat veselă, interacţiune cu obiecte din mediu
Amestec Apă-Detergent:
•Slăbeşte legăturile murdărie-veselă
•Rupe murdăria de veselă
•Transportă murdăria de la veselă
•Elimină urmele
de amestec apă- Veselă Murdărie
Apă detergent

•Depozitează •Separă de veselă


•Dozează •Depozitează
Omul
•Se dizolvă în apă
•Asigură selectarea regim
•Depozitează •Asigură deschiderea şi
•Transportează Maşină de închiderea spaţiilor de
Detergent •Dizolvă în apă depozitare veselă,
spălat veselă detergent
•Se cuplează
•Se cuplează Priza
•Pompează •Se cuplează
apa reziduală •Absoarbe apa •Se orientează
•Se fixează
•Solicită prin greutate
Reţea de Podea-
canalizare
Reţea apă suport
Aragaz, interacţiune cu obiecte din mediu
•Se formează amestec de gaz plus
cantitatea de aer necesară arderii
•Se formează flacără

Aer Flacără
•Încălzeşte
•Asigură
absorbirea noilor •Controlează
volume •Reacţionează la exces de gaz Cratiţe, etc
•Se amestecă prin blocarea gazului
•Orientează
•Transportează •Imobilizează relativ
•Dozează
Gaz Aragaz
•Se cuplează
Priza
•Se cuplează •Se orientează
Omul •Se fixează
•Asigură selectarea regim •Solicită prin greutate
•Asigură deschiderea, închiderea Podea-
robinetelor de gaz Reţea evacuare
•Asigură accesul la spaţiile funcţionale gaze reziduale suport
interne (cuptor)
Uscător de păr, interacţiune cu obiecte din mediu
!!!! Toate acţiunile aparţin obiectului analizat

Flux de aer cald


•Evaporă
•Transportă de la păr
•Se distribuie în păr
•Înfoae părul
Aer Părul Apă

•Asigură absorbirea noilor


volume
•Încălzeşte
•Formează flux orientat

•Se ajustează Uscător de păr


•Se cuplează
Mână- •Suportă greutatea
suport Priza

Omul
•Asigură selectarea regim
•Permite manipularea, orientarea
spaţială cu mîna
Telefon mobil, interacţiune cu obiecte din mediu
!!!! Toate acţiunile aparţin obiectului analizat

Antena
•Percepe unde
electromagnetice
•Transformă undele •Percepe unde sonore
electromagnetice în •Transformă undele Alt TelMob,
unde sonore sonore în unde
•Emite unde sonore electromagnetice Computer,
•Emite unde Satelit
electromagnetice
•Formează şi emite •HI-FI
Aer unde sonore în aer •HI-FI •BlueTooth
•BlueTooth •GPS
•GPS
•Percepe unde sonore din aer
•Se cuplează Încărcător
•Se ajustează Telefon mobil
Mâină- •Solicită prin •Se cuplează
greutate •Se ajustează la
suport

Omul Structură anatomică Priză


•Asigură selectarea regim Urece-Gură
•Permite manipularea, orientarea
spaţială cu mîna