Sunteți pe pagina 1din 18

Statul democratic și

principiul separării
puterilor
Una dintre înclinațiile omului este
de a dobândi cât mai multe bunuri,
bani, putere, lezând astfel interesele
semenilor lui.
 De-a lungul timpului oamenii au
căutat prin diferite mujloace să
stăvilească această tendință de
acumulare.
 Istoria ne arată că atunci când
puterea a aparținut unui singur om,
s-au produs grave abuzuri
asupra celor mulți.
Separația puterii în stat

Înseamnă o distribuire cât


mai largă a acesteia între
cât mai multe persoane și
instituții care să împiedice
acumularea, deținerea sau
exercitarea absolută a
puterii
Principiul separării puterilor
 Divizarea puterii politice între
cât mai multe centre de decizie
poate garanta:
 Adoptarea și aplicarea corectă
a legilor
 Respectarea drepturilor
fundamentale ale oamenilor
Puterile statului
PUTEREA
LEGISLATIVĂ PARLAMENTUL ADOPTĂ
LEGILE

PUTEREA PUNE ÎN
EXECUTIVĂ GUVERNUL APLICARE
LEGILE

PUTEREA AUTORITĂȚILE VEGHEAZĂ LA


JUDECĂTOREASCĂ JUDECĂTOREȘTI RESPECTAREA
CURTEA SUPREMĂ
LEGILOR
DE JUSTIȚIE
Puterea legislativă

 Parlamentul format din Camera Deputaților și Senat


 Fiecare cu birouri permanente, comisii permanente,
comisii speciale, comisii de anchetă, aparat tehnic
Parlamentul României
Puterea executivă

Este deținută de:


● Președintele
României
● Guvern
Palatul Victoria ● Administrația publică
ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ

CENTRALĂ
LOCALĂ

Primari

Alte organe Municipii,


Județe
Ministere de orașe,
specialitate comune

Departamente, Consilii
consilii, agenții, Prefecți Consilii locale
comisii județene
Autoritatea judecătorească

Siglă Ministerul Public


● Instanțele judecătorești
● Ministerul Public
● Consiliul Superior al Magistraturii
Înfăptuirea justiției

Constituția României - Articolul 124:


(1) Justiția se înfăptuiește în numele legii
(2) Justiția este unică, imparțială și egală pentru toți
(3) Judecătorii sunt independenți și se supun numai legii
 Separarea puterilor nu înseamnă
izolarea lor, ci conlucrarea, asistența și
controlul reciproc.
 Spre exemplu, Guvernul este rezultatul
majorității parlamentare, iar unii
parlamentari devin chiar membri ai
Guvernului.
 Parlamentul adoptă legi, controlează
Guvernul, dar cea care veghează ca
aceste legi să fie constituționale este
Curtea Constituțională.
Limitarea puterii
 Orice putere este oprită din tendințele sale tiranice
prin faptul că legile adoptate de Parlament sunt
obligatorii pentru toate puterile din stat, pentru toți
cetățenii și pentru străinii aflați pe teritoriul țării
noastre.
 Când una dintre puteri nu respectă legile,
demiterea ei este iminentă.
 Puterea legislativă trebuie să acționeze în cadrul
legii fundamentale (Constituția).
 Fiecare putere are organizare, funcții și
atribuții proprii.
 Este limitată perioada de timp pentru care se poate
deține o funcție precum și numărul mandatelor.
Importanța separării puterilor
 Separarea puterilor este o garanție
pentru cetățeni; ei nu riscă să intre
sub tirania statului.
 Principiul separării puterilor este
principalul obstacol pe care Constituția
îl poate așeza în calea celor care ar dori
concentrarea puterii în mâinile unui
singur om sau a unui grup restrâns și,
pe această cale, instaurarea unor
regimuri totalitare.
Despre separarea puterilor

"Conducerea
statului nu
se reazemă
pe cei
puțini, ci pe
cei mulți".
(Pericle)
Pericle, om politic atenian
James Madison, al patrulea președinte al SUA
"Acumularea
tuturor
puterilor,
legislative,
executive și
judecătorești
în aceleași
mâini... poate
fi considerată
drept cea mai
bună definiție
a tiraniei".
(James Madison)
 "Atunci când în mâinile aceleiași
persoane sau același corp de dregători
se află întrunite puterea legiuitoare și
puterea executivă, nu există libertate...
 Nu există, de asemenea, libertate,
dacă puterea judecătorească nu este
separată de puterea legislativă și de
cea executivă.
 Dacă ea ar fi îmbinată cu puterea
legislativă, puterea asupra vieții și
libertății cetățenilor ar fi arbitrară,
căci judecătorul ar fi și legiuitor.
 Dacă ar fi îmbinată cu puterea
executivă, judecătorul ar putea avea
forța unui opresor.
 Totul ar fi pierdut dacă același om...
ar exercita aceste trei puteri: pe cea
de a face legi, pe cea de a duce la
îndeplinire hotărârile judecătorești și
pe cea de a judeca infracțiunile sau
litigiile dintre particulari".
(Montesquieu, Despre spiritul legilor)
Filozoful iluminist Montesquieu
Realizat de
 Prof. CHIREA IULIA
 Bibliografie:
 E Nedelcu/E Morar - Cultură civică, Manual pentru
clasa a VII-a, Ed ALL
 M Lăcătuș/D Chirițescu/G Zainescu – Cultură civică,
clasa a VIII-a, EDP, 1995
 Imagini Google