Sunteți pe pagina 1din 37

Abordari ale excluziunii sociale in

Republica Moldova
Aspecte metodologice şi analitice.

Factorii de vulnerabilitate
şi grupurile vulnerabile

Maria Vremiş,
Viorica Craievschi-Toartă,
consultanţi naţionali

25 februarie 2010
Abordări conceptuale cu privire la excluziunea socială

Excluziunea socială

Excluziunea socială este un proces prin care anumiţi indivizi sînt


împinşi la marginea societăţii şi împiedicaţi să participe deplin la viaţa
socială din cauza sărăciei, lipsei competenţelor de bază şi
oportunităţilor de învăţare pe termen lung, sau ca un rezultat al
discriminării. Respectiv, excluziunea socială îi distanţează de la
locurile de muncă, venituri şi oportunităţi educaţionale, de
asemenea, de la reţelele şi activităţile sociale şi comunitare. Aceste
persoane au acces redus la putere şi la organele de decizie, şi prin
urmare, de cele mai dese ori se simt lipsite de putere şi posibilităţi de
a influenţa şi controla deciziile care le afectează viaţa zi de zi.

(EC. DGMPL. Joint report on social inclusion. 2004)

2
Abordări conceptuale cu privire la excluziunea socială

Incluziunea socială.

Incluziunea socială este un proces prin care se asigură celor aflaţi în


riscul de sărăcie şi excludere socială resursele necesare şi
oportunităţile pentru o participare deplină la viaţa economică,
socială şi culturală, un standard de viaţă şi bunăstare care este
conceput drept normal în cadrul societăţii unde aceştia trăiesc. În
aceste condiţii, persoanele respective dispun de o participare mai
pronunţată la procesul de luare a deciziilor în problemele ce îi
privesc, fiindu-le asigurat accesul la drepturile fundamentale.

(EC. DGMPL. Joint report on social inclusion. 2004)

3
Abordări conceptuale cu privire la excluziunea socială

Cine sînt „excluşii sociali”?

• Excluşii sînt indivizii şi/sau grupurile de indivizi care sînt deprivaţi de


la participarea deplina la viaţa economică, socială, culturală şi
politică a societăţii, unde aceştia locuiesc.
• Sărăcia fiind constituită din parametri materiali şi
relativi - reprezintă o precondiţie pentru apariţia
excluziunii sociale

Indivizii pot fi excluşi din mai multe motive:


• din cauza caracteristicilor lor individuale (bătrîni, bolnavi, persoane
cu dizabilităţi, săraci, imigranţi, femei şi copii vulnerabili); sau
• din cauza caracteristicilor sociale/culturale ale acestora (cum ar fi
religia, rasa, etnia, casta, limba, etc. ).

4
Excluziunea socială - domenii principale de analiză:

• Sărăcia şi inegalitatea,
• Locuinţa şi condiţiile locative,
• Piaţa muncii,
• Educaţia,
• Sănătatea,
• Protecţia socială,
• Justiţia şi securitatea,
• Cultura, sportul şi petrecerea timpului liber,
• Participarea la viaţa socială şi accesul la informaţii,
• Mediul

5
Factorii de vulnerabilitate

Noţiunea de vulnerabilitate este conexă unor „concepte


negative” şi presupune astfel de calificative precum dependenţa,
neajutorarea, expunerea, pericolul, iar excluziunea socială este
înţeleasă ca marginalizare, lipsa posibilităţilor de participare la
viaţa socială din diverse motive.

Anume factorii de risc reprezintă în sine procesele care conduc


la excluziune socială ca rezultat.
– Vărsta
– Educaţia
– Sănătatea
– Lipsa unui loc de munca
– Veniturile reduse
– Mediul de reşedinţă

6
Grupurile vulnerabile principale în noile state ale UE, 2008

7
Grupurile vulnerabile excluziunii sociale în Moldova

• Copiii şi familiile cu mulţi copii;


• Tinerii;
• Persoanele cu venituri reduse (dependente de
venitul din agricultură, persoane neangajate în
muncă, foştii deţinuţi)
• Persoanele vîrstnice,
• Persoanele cu dizabilităţi,
• Familiile lucrătorilor migranţi.

8
Metode de analiză a excluziunii

• Două metode de bază:


– Domenii care descriu viaţa economică şi
socială a populaţiei - în special, în cazul
evaluării impactului politicilor sectoriale şi
a situaţiei într-un domeniu sau altul.
– Grupuri vulnerabile excluziunii sociale –
pentru determinarea factorilor ce
contribuie la excluziune şi identificarea
subgrupurilor excluse

9
Copiii şi familiile cu mulţi copii (1)

• Riscul sărăciei copiilor

10
Copiii şi familiile cu mulţi copii (2)

• Sărăcia persistentă în raport cu numărul de copii

11
Copiii şi familiile cu mulţi copii (3)

• Accesul financiar la servicii de sănătate al gospodăriilor


cu copii pînă la 18 ani

12
Tinerii

Rata şomajului în rîndul tinerilor de 15-25 ani

13
Tinerii

• Capitalul educaţional în raport cu aspectul gender

14
Tinerii

• Prăsirea timpurie a sistemului educaţional şi rata cuprinderii


în învăţămînt a tinerilor

15
Tinerii

• Excluziunea intergeneraţională de la educaţie a tinerilor în


vîrstă de 15-24 ani

16
Tinerii

• Incidenţa HIV/SIDA printre populaţia cu vîrsta de 15-24


ani

17
Tinerii

• Nivelul de încredere a tinerilor în


instituţiile de drept

18
Persoanele cu venituri reduse

• Sursa principală de venit a gospodăriei şi sărăcia

19
Persoanele cu venituri reduse

• Accesul la facilităţi şi dotarea locuinţei

20
Persoanele cu venituri reduse

• Ponderea persoanelor de 25-64 ani cu un nivel scăzut de instruire

21
Persoanele cu venituri reduse

• Integrarea pe piaţa muncii şi capacităţile de obţinere a


veniturilor

22
Familiile lucrătorilor migranţi

• Incidenţa sărăciei absolute pe tipuri de gospodarii

23
Familiile lucrătorilor migranţi

• Migraţia şi excluziunea intergeneraţională de la educaţie a


tinerilor

24
Familiile lucrătorilor migranţi

Populaţia activă care lucrează peste hotarele ţării

25
Persoanele vîrstnice

• Incidenţa sărăciei absolute a vîrstnicilor

26
Persoanele vîrstnice

• Minimul asigurat garantat şi supravieţuirea

27
Persoanele vîrstnice

• Asigurarea riscului bătrîneţii în mediul rural

28
Persoanele vîrstnice

• Ponderea prestaţiilor de asistenţă socială în veniturile


vîrstnicilor

29
Persoanele vîrstnice

• Starea de sănătate şi cheltuielile pentru


sănătate

30
Persoanele cu dizabilităţi

• Incidenţa sărăciei absolute a persoanelor cu


dizabilităţi

31
Persoanele cu dizabilităţi

• Riscul sărăciei persistente

32
Persoanele cu dizabilităţi

• Integrarea pe piaţa muncii

33
Persoanele cu dizabilităţi

• Autoaprecierea stării de dizabilitate pe tipuri de


gospodării

34
Persoanele cu dizabilităţi

• Incidenţa transferurilor sociale

35
Persoanele cu dizabilităţi

• Ponderea persoanelor care folosesc combustibil solid pentru


încălzirea locuinţei

36
MULŢUMIM PENTRU
ATENŢIE!
www.undp.md

37

S-ar putea să vă placă și