Sunteți pe pagina 1din 10

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

DE DEZVOLTARE LOCALA

ANALIZA SOCIO-ECONOMICĂ A REGIUNII SUD


MUNTENIA IN ULTIMII 7 ANI
Detalii despre Regiunea Sud Muntenia
. EVOLUŢIA POPULAŢIEI ŞI POTENŢIALUL DEMOGRAFIC

NUMĂRUL POPULAŢIEI ŞI STRUCTURA ACESTEIA PE SEXE, MEDII, GRUPE DE VÂRSTĂ,


NAŢIONALITĂŢI, ETNII (EVIDENŢIEREA COMUNITĂŢILOR ROME)

Numărul populaţiei indică numărul de locuitori de pe un anumit teritoriu la


un moment dat , fiind un indicator fundamental pentru determinarea
intensităţii fenomenelor demografice.
Numărul populației în anul 2011, la nivel regional și pe județe
Structura populației pe medii de rezidență la nivelul
regiunii Sud Muntenia, în anul 2011
Structura populației pe grupe de vârstă, la nivelul
regiunii Sud Muntenia
Piramida vârstelor pe sexe, la nivelul regiunii Sud Muntenia,
anul 2004 comparativ cu anul 2011
Dependența demografică, pe medii de rezidență, în
anul 2011, la nivelul regiunii Sud Muntenia
Populația de etnie romă, pe județe, în anul 2011
ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
EVOLUŢIA POPULAŢIEI ŞI POTENŢIALUL DEMOGRAFIC
• Pondere ridicată a populaţiei în mediul
EVOLUTIA POPULAŢIEI ŞI POTENŢIALUL DEMOGRAFIC rural;
• Îmbătrânirea demografică a populaţiei;
• Locul 2 la nivel naţional în ceea ce priveşte • Reducerea absolută şi relativă a populaţiei tinere
numărul populaţiei. cu vârsta cuprinsă între 25-64 de ani.
• O echilibrată distribuţie pe sexe a • Rata dependenţei demografice ridicată în mediul
populaţiei regiunii. rural, datorită creşterii numărului şi,implicit, a ponderii
• Rata dependenţei demografice scăzută în mediul populaţiei vârstnice;
urban; • Pondere ridicată a populaţiei de etnie rromă
• Omogenitate relativă a populaţiei în ceea ce (4,5% din totalul populaţiei regiunii Sud Muntenia);
priveşte componenţa etnică. • Număr ridicat al deceselor (locul 1 la nivel
• Număr ridicat al născuţilor vii (locul 2 la naţional);
nivel naţional • Spor natural negativ atât în mediul urban,cât şi în
• Rata mortalităţii infantile scăzută în mediul mediul;
urban; • Rata mortalităţii infantile mai crescută în mediul
• Loc 7 la nivel naţional în ceea ce priveşte rural;
numărul de emigranţi; • Sold migratoriu negativ, loc 4 la nivel naţional în
• Durata medie a vieţii mai ridicată în judeţele 2011;
dezvoltate din nordul regiunii; • Ponderea ridicată a tinerilor cu vârsta sub 35 de ani
• Densitate ridicată a populaţiei - loc 3 la nivel care părăsesc ţara, în special din judeţele mai puţin
naţional, în special în mediul urban dezvoltate din sudul regiunii;
• Rata medie de creştere a populaţiei negativă, mai
mare decât media înregistrată la nivel naţional;
• Durată medie a vieţii scăzută în judeţele slab
dezvoltate (Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa);