Sunteți pe pagina 1din 17

LEGISLATIA CU PRIVIRE LA PROTECTIA DUNARII

SI DELTEI DUNARII

Profesor: STUDENTII:

Asistent Univ.Dr.Ing.Luchian Camelia Cosofret Adina


Ciomaga Nicoleta
Dunarea
Dunărea este al doilea ca lungime dintre fluviile Europei
(după Volga). Izvorăște din Munții Pădurea Neagră
(Germania) sub forma a două râuri numite Brigach și Breg
ce izvorăsc de sub vârful Kandel (1241m) și se unesc în
orașul Donaueschingen (altitudine: 678 m) la cca 1 km est
de castelul Fürstenberg. Numele german al fluviului este
Donau, pronunțat /'do.nau/. Dunărea curge către sud-est, pe
o distanță de 2.858 km, până la Marea Neagră. La vărsarea
fluviului în Marea Neagră s-a format Delta Dunării.
Dunărea este un important drum fluvial internațional,
curgând prin 10 țări (Germania, Austria, Slovacia, Ungaria,
Croația, Serbia, România, Bulgaria, Republica Moldova,
Ucraina) și are afluenți din alte șapte țări. Trece prin patru
capitale de stat: Viena, Bratislava, Budapesta și Belgrad.
Problema

• De-a lungul fluviului şi al afluenţilor săi s-au construit

1 centrale hidroelectrice, diguri, sisteme de drenare,


prin care s-a distrus legătura dintre habitatele de
luncă şi sistemul fluvial, iar funcţiile ecologice ale
acestora au fost afectate.

2 • Construirea marilor sisteme de navigaţie


• Supraexploatarea resurselor piscicole, braconajul

• Schimbările climatice sunt o altă provocare ce amenință mii

3 de specii de plante și animale și zeci de tipuri de ecosisteme


aducând după sine: inundaţii mai frecvente, perioade mai
lungi de secetă, rezerve scăzute de peşte şi biodiversitate
redusă.
Delta Dunarii
Delta Dunării (3446 km²), aflată în mare parte în Dobrogea, România și
parțial în Ucraina, este a doua ca mărime și cea mai bine conservată
dintre deltele europene.
Delta Dunării a intrat în patrimoniul mondial al UNESCO în 1991, fiind
clasificată ca rezervație a biosferei la nivel național în România și ca parc
național în taxonomia internațională a IUCN. Aceasta se suprapune atât
siturilor de importanță comunitară Delta Dunării (sit SCI) și Delta Dunării
(zona maritimă); cât și ariilor de protecție specială avifaunistică Beștepe -
Mahmudia și Delta Dunării și Complexul Razim - Sinoie.
Situl Delta Dunării (începând din 21 mai 1991) este protejat prin
Convenția Ramsar (The Ramsar Convention on Wetlands) ca zonă
umedă de importanță internațională.
Biodiversitate
Delta Dunării este încadrată în regiunea
biogeografică panonică și stepică a Dobrogei și
prezintă o arie naturală cu o diversitate floristică și
faunistică ridicată, exprimată atât la nivel de specii
cât și la nivel de ecosisteme terestre și acvatic
Habitate:au fost identificate 29 de tipuri de
habitate de interes comunitar
Floră: -78% este reprezentată în mare parte de o
vegetație specifică zonelor umede;
-6%zavoaiele
-2%ociurile de apa
Pasari(acvila de
camp,matasar,starc
rosu)

Mamifere(mistret,biza Pesti(tipar,biban,
m,dihor) scrumbie de dunare}

Fauna
contine
360 de
specii
Exemple de Incalcare a legislatiei
Un exemplu de incalcare a legislatiei cu privire la
protectia Deltei Dunarii a avut loc in anul 2014
cunoscut sub denumirea de Afacerea cu „terenurile
otrăvite”.
Prefectul Județului Tulcea, Bădiță Marin, emite ordinul
nr. 252/04.12.2014, modificat prin ordinul
262/15.12.2014 prin care dispune constituirea unei
”comisii mixte de verificare a producătorilor
agricoli care utilizează substanțe fitosanitare ce
intră sub incidența Protocolului de la Stockholm,
pe terenurile agricole și piscicole unde se fac
asolamente agricole în perimetrul Rezervației
Biosferei Delta Dunării”.
Astfel, la art. 21 din contractele de concesiune se
prevede: ”concesionarul se obligă să folosească
numai îngrășăminte și pesticide omologate pentru
Delta Dunării și avizate de ARBDD”, iar la capitolul
”Încetarea Contractului”, art. 24 spune
”concesionarea încetează și contractul se reziliază
în deplin drept fără a fi necesară îndeplinirea
procedurii privitoare la notificare în situația
neîndeplinirii asumate prin contract de către părți.
In urma verificarilor a peste 20.000 ha ,Garda De
Mediu a depistat 11 tone de ingrasaminte si
substante fitosanitare interzise ,la SC Delta-Rom
Agriculture SRL.
 SC Agrodelta Sireasa SA (care la acea dată efectua
erbicidarea culturii de grâu cu erbicidul Granster,
produs interzis pe teritoriul RBDD);
 SC Delta-Rom Agriculture SRL ( care a semănat 300
de ha cu semințe de grâu tratate cu Celest Top,
produs interzis pe teritoriul RBDD)
 SC Anglo Rom SRL (aici au găsit aproximativ 100 de
tone de îngrășăminte chimice).
Toate trei societățile au fost sancționate
contravențional.
In data de 5 septembrie 2016, pe rolul Tribunalului
Tulcea sunt înregistrate trei dosare 1661/88/2016,
1658/88/2016 și 1657/88/2016 în care reclamantul –
Consiliul Județean Tulcea solicită rezilierea contractelor
de concesiune a terenurilor din zona RBDD încheiate cu
cele trei societăți comerciale.
Doar că, pe data de 21 noiembrie 2016 instanța decide în
cazul procesului cu societatea Anglo Rom Agriculture (
deținătoarea a 3203 ha): ”Admite excepţia lipsei procedurii
administrative prealabile şi respinge acţiunea ca
inadmisibilă. Cu recurs în 15 zile de la comunicare, ce se
va depune la Tribunalul Tulcea. Pronunţată în şedinţa
publică din data de 21 noiembrie 2016.
Document: Hotarâre 1946/2016”.
 Nici în cazul procesului cu SC Delta-Rom Agriculture
(deținătoare a 9.989 ha), CJ Tulcea nu a avut mai mult
succes în primă instanță. Astfel, judecătorul a decis în luna
ianuarie: ”Respinge excepţia inadmisibilităţii ca nefondată.
Admite excepţia lipsei calităţii procesuale active invocată
de pârâtă şi respinge acţiunea formulată de reclamantul
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ - JUDEŢUL
TULCEA PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA în
contradictoriu cu pârâtul S.C. DELTA ROM AGRICULTURE
S.R.L. ca fiind introdusă de către o persoana fără calitate
procesuală activă. Cu drept de recurs în termen de 15 zile
de la comunicare, cerere care se va depune la Tribunalul
Tulcea. Pronunţată în şedinţă publică azi
25.01.2017. Document: Hotarâre 106/2017”. Deocamdată,
nefiind publicată motivarea instanței, în cele două cazuri CJ
nu a depus recursul.
 Al treilea proces, cel cu firma fostului senator Traian Rece,
SC Agrodelta Sireasa SA (deținătoare a 9.418 ha), încă se
judecă la Tribunalul Constanța, în acest caz fiind admisă
cererea de strămutare de la Tribunalul Tulcea.
Utilizatorii terenului agricole din amenajările
agricole sau din afara acestora trebuie să respecte
următoarele condiţii:

• aplică tehnologiile şi asolamentele elaborate pe


baza normelor tehnice specifice şi în condiţiile
1 legislaţiei de mediu în vigoare.

• execută lucrările de combatere a bolilor şi


dăunătorilor culturilor folosind produsele
chimice aprobate de Administraţia Rezervaţiei.
2

• nu folosesc seminţe tratate cu produse chimice


interzise pe teritoriul Rezervaţiei”.
3
Împreună pentru Dunăre: un proiect WWF-Coca Cola

WWF și The Coca-Cola Company (TCCC) lucrează împreună în cadrul unui


proiect ce se va desfășura timp de șapte ani, a cărui viziune este refacerea unor
zone umede și lunci inundabile din lungul Dunării și al afluenților săi.
Ținta proiectului este reconstrucția zonelor umede, care ar face
posibilă obținerea a 12 milioane m3 de apă, până în anul 2020- o
cantitate de apă care ar umple 4,800 de bazine olimpice.
Proiectul se desfășoară în șase țări: Austria, Ungaria, Croația, Serbia, România
și Bulgaria. Bugetul investit de Fundația Coca Cola pentru păstrarea zonelor
umede și a lunciii Dunării este de 4.4 milioane de dolari, pentru o perioadă de
șapte ani.
Beneficiile reconstrucției zonelor umede
Dunărea reprezintă cea mai mare suprafaţă neîntreruptă de zonă umedă din
lume şi una dintre ultimele mari regiuni relativ neperturbate din Europa. Pe
lângă faptul că adăpostește o mare varietate de habitate şi specii rare şi
periclitate, ecosistemele de apă dulce ale Dunării Inferioare îndeplinesc servicii
esenţiale de mediu, oferind numeroase posibilităţi pentru dezvoltarea durabilă
a comunităţilor locale (protecția la inundații, apă potabilă, lemn, biomasă,
oportunități de turism și recreere, pește și alte surse de hrană).
De la sfârşitul secolului trecut până în prezent, intervenţia umană a distrus peste
80% din toate zonele umede ale Dunării. De-a lungul fluviului şi al afluenţilor săi s-
au construit centrale hidroelectrice, diguri, sisteme de drenare, prin care s-a distrus
legătura dintre habitatele de luncă şi sistemul fluvial, iar funcţiile ecologice ale
acestora au fost afectate.
Cu un parcurs de peste 1.000 km prin Bulgaria, România, Ucraina şi Moldova,
Dunărea Inferioară a fost identificată de către WWF ca fiind una dintre cele mai
importante regiuni de biodiversitate din lume. Coridorul Verde al Dunării
Inferioare este cea mai ambițioasă inițiativă europeană de refacere a zonelor
umede, propusă iniţial de WWF şi oficializată printr-un acord internaţional semnat
în anul 2000 de către guvernele Ucrainei, României, Bulgariei şi Moldovei. WWF
implementează în România proiecte locale de reconstrucție ecologică încă din anii
`90.
În cadrul proiectului derulat alături de Coca-Cola, în România lucrările de
reconstrucție ecologică se vor desfășura în lungul Dunarii între localitățile Gârla
Mare și Vrata, din judetul Mehedinți. Reconstrucția ecologică a zonei umede Gârla
Mare va contribui la stocarea a peste 5 milioane de m3 de apă în timpul viiturilor de
pe Dunăre și la refacerea și mentinerea biodiversității, mai ales a habitatelor
necesare peștilor pentru depunerea icrelor. În cadrul parteneriatului se va pregăti cel
puțin încă un proiect de reconstrucție ecologică în lungul Dunarii, în România, prin
realizarea unor studii și găsirea celor mai bune oportunități economice pentru
utilizarea durabilă a terenurilor.
Pe lângă beneficiile ecologice, refacerea conectivității fluviului cu lunca sa
inundabilă va contribui la reducerea impactului inundațiilor asupra
comunităților riverane Dunării și la alimentarea locală a pânzei freatice, cu
efecte benefice pentru activitățile agricole.
Activitățile din Croația se vor desfășura de-a lungul râului Drava, care face
parte din viitoarea Rezervație a Biosferei Mura-Drava-Dunăre. Zona, care mai
poartă numele „Amazonul Europei”, se întinde din Austria până în Slovenia,
Ungaria, Croația și Serbia. Refacerea echilibrului natural al unui sector
important al raului Drava din Croația, se va realiza prin reconectarea si
reconstructia a cinci brațe laterale care vor contribui la imbunatatirea dinamicii
râului și a habitatelor, diminuarea efectelor inundațiilor și creșterea
potențialului de ecoturism și recreere.
Lucrările de reconstrucție ecologică din Ungaria au loc pe fostul meandru
Barcs-Old-Drava, în cadrul unei cooperări cu Croația. Refacerea meandrului
Barcs-Old-Drava, cel mai mare fost meandru pe malul stâng al râului, va arăta o
metodă relativ simplă și eficientă de îmbunătățire a statutului ecologic al
raurilor si al zonelor umede și pădurilor de lunca, generând oportunități
pentru ecoturism.
Activitățile de reconstrucție ecologică din Serbia se vor desfășura pe meandrul
Bestrement din lunca Dunării, făcând parte din viitoarea Rezervație a Biosferei
Mura-Drava-Dunăre. Reconstrucția va îmbunătăți circuitul hidrologic pe tot
parcursul anului și va crea oportunități pentru noi afaceri bazate pe natura.
Neusiedler See, din Austria, este un habitat unic, situat în apropierea fabricii Edelstal,
aparținând companiei Coca-Cola. Proiectul va garanta conservarea ultimelor lacuri
minerale cu ajutorul unor stăvilare.Ținta este ca 650.000-1.000.000 m3 de apă să
fie înlocuite. În plus, activitățile de conservare vor avea un impact pozitiv asupra
turismului local și agriculturii.
Prin lucrările de reconstrucție din Bulgaria, șase specii de pești amenințate cu
dispariția se vor bucura de habitate mai prielnice după refacerea a 30 km de luncă și
activități de conservare (cum ar fi repopularea). În plus, capacitatea de purificare a
apei va crește.
Caravana Dunării
Oamenii care trăiesc în lungul Dunării vor avea ocazia să afle despre valoarea zonelor
umede și despre demersurile WWF și Coca-Cola, atunci când se vor întâlni cu
Caravana Dunării, care pornește pe 29 iunie 2014, în Serbia. Un camion cu diverse
materiale interactive va poposi în 25 de orașe din Bulgaria, Croația, Ungaria,
România și Serbia, până la sfârșitul verii anului 2015. În România, Caravana se va
opri în cinci orașe în iunie 2015.