Sunteți pe pagina 1din 35

INSTALAŢII, PROCESE TEHNOLOGICE ŞI

OPERAŢII SPECIFICE INDUSTRIEI PENTRU


PRELUCRAREA LEMNULUI

Curs IPT Anul 3


FABRICA DE CHERESTEA
O fabrică de cherestea cuprinde trei secţii principale de
producţie:

– Depozitul de bușteni

– Hala de fabricație

– Depozitul de cherestea
Depozitul de bușteni
Secţia de bază a unei fabrici de
cherestea în care are loc procesul
de transformare a buştenilor în
cherestea
Depozitul de bușteni ste amplasat, de regulă, lângă hala de fabricaţie
şi în imediata apropiere a căilor de comunicaţie
descărcarea
materiei prime
recepţia calitativă
şi cantitativă

retezarea şi secţionarea
lemnului, sortarea
buştenilor pentru diverse
utilizări
Unele operaţii
de fasonare

distribuirea şi
depozitarea
Cheresteaua este materialul lemnos cu
cel puţin doua feţe plane şi paralele
rezultat din tăierea buştenilor la gater
şi întrebuinţată de obicei în construcţii
Hala de Fabricație
Constituie o
secţie de bază a
unei fabrici de
cherestea în care
are loc procesul
de transformare
a buştenilor în
cherestea
Este echipată cu utilaje de prelucrare
cum sunt:

gatere

fierăstraie (cu panglică


şi circulare)
Amplasarea
utilajelor este
făcută într-un
flux tehnologic
continuu specific
speciei lemnoase
si tehnologiei de
fabricaţie
Depozitul de cherestea
serveşte pentru condiţionarea cherestelei
şi pregătirea în vederea expediţiei
Operaţii ce se execută:

• tratarea termică
• antiseptizarea (tratare cu diferite
antiseptice pentru prevenirea atacurilor
insectelor şi ciupercilor)
• sortarea cherestelei pe dimensiuni şi clase
de calitate
• pregătirea în vederea livrării: depozitul este
dotat cu instalaţii şi utilaje corespunzătoare
(elevatoare, electrocare, motostivuitoare)
PROCESE TEHNOLOGICE LA FABRICAREA MOBILEI
Procesul tehnologic se compune dintr-o serie de operaţii concentrate
pe sectoare de lucru a căror succesiune este aceeaşi pentru realizarea
unui produs

•Sectorul de
Sectoare prelucrare
de lucru
mecanică în alb
principale:
•Sectorul de finisaj
Sectorul de prelucrare mecanică
în alb
a) Sectorul • depozitul de materii prime
de • uscătoria
prelucrare • croitoria
mecanică în
• maşini 1
alb
• pregătire 1
cuprinde
• maşini 2
următoarele
• pregătire 2
secţii:
Depozitul de materii prime: aici este depozitată
cheresteaua şi materiile auxiliare (lacuri, vopsele,
uleiuri, solvenţi, baiţuri, accesorii metalice sau din
plastic)
Uscătoriile pot fi camere de uscare sau maşini de
uscare, temperatura de uscare fiind de 115 °C la
răşinoase până se ajunge la umiditatea de 11–12%.
Croirea constă în realizarea din scânduri şi plăci a pieselor
cerute cu dimensiunile necesare prin retezare cu fierăstrău
circular cu pendulă realizându-se tăieturi curbe şi în unghi
Maşini 1: în această secţie piesele croite se retează la
dimensiuni exacte, se îndreaptă, se frezează şi se găuresc.
Pregătire 1: plăcile aglomerate din lemn şi placaj se unesc cu
piesele masive prelucrate la Maşini 1.
Se mai execută: retezarea lungimii furnirului, zimţuirea
plăcilor, aplicarea adezivilor si presarea.

Oriented Strand Board


Placă de așchii de furnir orientate
Maşini 2: se execută operaţii de precizie care dau forma
definitivă subansamblelor în vederea montării.
Pregătire 2: se execută şlefuirea, nivelarea, ajustarea şi curăţirea
Sectorul de finisaj
b) Sectorul • – băiţuire
de finisaj • – finisaj 1
presupune
• – finisaj 2
următoarele
operații: • – montare şi ambalare
Baiţul este un amestec de apă fiartă şi răcită şi cărbune
măcinat, folosit în tâmplărie, tăbăcărie, industria textilă
etc. pentru a colora sau a curăţa suprafaţa unui obiect.
Băiţuirea: suprafaţa lemnoasă
se colorează cu soluţii care se
prepară prin dizolvarea
coloranţilor.

După băiţuire se execută o


şlefuire a suprafeţei şi
umplerea porilor cu paste
preparate din amestecuri de
liant cu material de umplutură,
pigmenţi şi solvenţi.
Finisaj 1: cuprinde turnarea lacului, pulverizarea nitrolacului şi
uscarea pieselor
Finisaj 2: se execută lustruirea cu pastă sau ceară şi cu lichid
de lustruit (se compune din alcool etilic, butanol, solvenţi).
Montaj și ambalare