Sunteți pe pagina 1din 10

Creştinarea francilor.

Carol cel Mare

Prof.
Cătălin Diaconu

Şcoala Gimnazială
‘Petre Ţuţea’, Boteni
Structura temei

Regatul Franc

Merovech/stabilirea in Galia - 451


Clovis / crestinarea francilor – 496
Carol I/proclamarea Imperiului -800
Tratatul de la Verdun -843
Francii- apăratori ai Europei romane
In 376, hunii pătrund
În 451, francii conduşi de in Imperiul Roman,
regele Merowich împingând spre vest
popoarele germanice
(lat. Meroveus) luptă alături
întâlnite in cale, care se
vizigoţi şi de armata stabilesc în Imperiul
imperială romană Roman de Apus.
(generalul Flavius Aetius) În 476, Imperiul
la Câmpiile Catalaunice occidental dispare.
Începe epoca
împotriva hunilor regelui Regatelor
Atilla – “biciul lui D-zeu” Romano-Germanice
Câmpiile Catalaunice
451
Regatul Franc
Intemeiat de triburile germanice ale
Francilor conduse de Merovich, pe
teritoriul fostei provincii romane Galia.
In urma mixajului etno-lingvistic
dintre galo-romani si franci, apare in
secolul IX poporul francez Clovis I (466-511)
Bătalia de la Tolbiac - 496
Regele Franc Clodwig I
(lat. Clovis) dupa batalia de la
Tolbiac in 496 impotriva
alamanilor impune controlul
total al francilor asupra
Galiei
Se crestineaza tot in 496
asigurand alianta dintre
urmasii sai si Biserica
crestina a Romei
Crestinarea lui Clovis I in două manuscrise
de epocă– franc şi latin
Carol cel Mare (748-814)
Impune crestinismul roman saxonilor germanici - 772
Distruge regatul longobard din Italia - 774
Cedează papei teritoriul din jurul Romei (Patrimonium
Petri) creând astfel statul papal – 774
Opreste expansiunea arabilor musulmani din Spania -778
Papa Leon al III-lea il declară protector al Bisericii
25 dec.800 – Carol este incoronat la Roma de papa:
Karolus serenissimus Augustus a Deo coronatus
Imperator Romanum
Împărţirea Imperiului
In august 843, prin tratatul de la Verdun, nepoţii
lui Carol cel Mare (potrivit dreptului germanic)
îşi impart Imperiul. Acest tratat este primul
act oficial scris in limbile franceză şi germană
Francii dispar; apar in istorie francezii

* Ludovic Germanicul preia Germania


* Carol cel Plesuv devine rege al Franţei
* Lothar primeste Italia si teritoriile ce separă
Germania de Franţa
Din sec X, Germania devine Imperiu
sub denumirea
Sfântul Imperiu Roman de neam Germanic
Imperiile europene
Cele două imperii medievale europene (Imperiul occidental germanic ca şi
Imperiul răsăritean grecesc) îşi asumă ca simbol acvila imperială bicefală ce
simbolizează caracterul roman şi totodată creştin al imperiului

Imperium Romanum Sacrum Βασιλεία τῶν Ῥωμαίων


Nationis Germanicae Imperiul Romanilor
Sfântul Imperiu Roman de neam Germanic
Regatul franc - Rezumat

Merowich –
Câmpiile
Catalaunice
B

D I cel
Carol
REGATUL Clovis -
Mare Crestinarea
Împărat FRANC francilor
Roman

Tratatul de
la Verdun -
C Apariţia
FRANŢEI

AŞEZAŢI IN ORDINE CRONOLOGICĂ CASETELE DIN TABEL:


1 – B; 2.- ; 3 - ; 4 - , 5 - ,
Teme recapitulative – Regatul franc

I.Semnificaţia datelor: 451, 476, 800, 843


II. Numele a trei regi franci
III. Semnificaţia simbolului imperiilor europene medievale

I.
451 – hunii sunt înfrânţi la Câmpiile Catalaunice
476 – dispare Imperiul Roman de Apus
800 – Carol I cel Mare este proclamat Impărat Roman
843 – Tratatul de la Verdun
II.
Merovich (Meroveus) -Clodwig (Clovis) -Carol
III.
- Acvila bicefală – Imperiul este roman si crestin
CONCLUZII
 Regatul Franc s-a constituit in provincia romană Galia in urma participării
francilor conduşi de Merovich (Meroveus) la marea bătălie a Europei impotriva
hunilor regelui Atilla (Câmpiile Catalaunice – 451)
 Regele Clodwig (Clovis) i-a crestinat pe franci in 496 asigurându-le astfel
urmaşilor săi sprijinul constant al Papalităţii
 În anul 800, regele franc Carol cel Mare este incoronat de papă Impărat Roman
 În 843, prin Tratatul de la Verdun, nepoţii săi impart Imperiul. Apare in istorie
Regatul Franţei

S-ar putea să vă placă și