Sunteți pe pagina 1din 23

BIOSTATISTICA

REZIDENTIAT ORTO I
Meta-analiza
Introducere

 Definiţie:
– Un tip particular de studiu care
integrează rezultatele mai multor
studii considerate ca fiind
“combinabile”.
Introducere

Scop
Motivaţie
Scop
1. Clarifică concluziile discordante
2. Creşte puterea pentru studiile
evenimentelor majore folosind subgrupuri
3. Creşte puterea studiilor afectate de talia
redusă a eşantioanelor
4. Răspunde la probleme noi
Motivaţie
1. Obţinerea unor estimări mai corecte asupra
efectului unor medicamente
2. Foloseşte la interpretarea
“generalizabilităţii” rezultatelor
3. Permite analiza pe subgrupuri
4. Ajută la planificarea probelor clinice
5. Contrabalansează excesul de entuziasm
Modele de abordare a meta –
analizei

 Modelul calitativ
– Acordă importanţă diferită studiilor în
funcţie de calitatea lor metodologică
 Modelul cantitativ
– Este practic un rezumat cantitativ al
rezultatelor mai multor studii
Modelul calitativ

 Scopul
 Bazele modelului
 Etapele modelului
Modelul calitativ
 Etapele modelului calitativ
– Formularea problemei de studiat
– Căutarea de studii pe problema enunţată
– Definirea criteriilor de apreciere a validităţii
ştiinţifice a fiecărui studiu
– Aplicarea acestor criterii fiecărui studiu
– Analiza putere/credibilitate ştiinţifică a fiecărui
studiu
Modelul cantitativ

 Scopul
 Bazele modelului
 Etapele modelului
Modelul cantitativ
 Etapele modelului cantitativ
– Formulare ipotezei de studiu
– Cercetarea bibliografică
– Elaborarea de criterii de selecţie
– Clasificarea şi codificarea studiilor selectate
– Definirea criteriilor de apreciere a validităţii
ştiinţifice a fiecărui studiu
Modelul cantitativ
 Etapele modelului cantitativ
– Studiul calităţii studiilor
– Comasarea datelor
– Analiza statistică a datelor
– Formularea rezultatelor
– Interpretarea rezultatelor şi concluziilor precum şi
prezentarea lor
Etapele principiale ale meta
- analizei
 Obiectivul
 Studiul bibliografic
 Extragerea datelor
 Evaluarea calităţii studiilor incluse
 Regruparea datelor
 Analiza sensibilităţii
 Elaborarea şi prezentarea concluziilor
Etapele principiale ale meta
- analizei
 Obiectivul
– Clar precizat
– Protocol de studiu
– Precizarea ipotezelor de lucru
– Criteriile de includere a studiilor
– Definirea evenimentelor
– Analiza omogenităţii
– Metoda statistică
Etapele principiale ale meta
- analizei
 Studiul bibliografic
– Etapa fundamentală
– Documentare simultană din mai multe surse
– Aplicarea criteriilor de includere
 Planul de studiu
 Talia studiului
 Evenimentul studiat
Etapele principiale ale meta
- analizei
 Extragerea datelor
– Date individuale
– Rezultate extrase din publicaţii
– Rezultate ale sub grupelor de studiu
Etapele principiale ale meta
- analizei
 Evaluarea calităţii studiilor incluse
– Scor de calitate acordat fiecărui studii
 Poate fi ca un prag de includere sau neincludere
 Poate să se acorde o pondere fiecărui studiu
 Poate să compare rezultatul studiului cu scorul său de
calitate
Etapele principiale ale meta
- analizei
 Regruparea datelor
– Este etapa care distinge cel mai bine meta –
analiza de celelalte metode de sinteză a datelor
 Verificarea heterogenităţii
 Aplicarea metodelor statistice
 Regruparea datelor
Etapele principiale ale meta
- analizei
35
30  Verificarea
25 heterogenităţii
20
 Analiza grafică
15
– Utilă, frecvent folosită
10
datorită capacităţii de
5
informare vizuală
0
0 1 2 3 4 5  Analiza statistică (χ2)
– Limitată, folosită ca şi
Analiza grafică a omogenităţii completare la metoda
grafică
Etapele principiale ale meta
- analizei

 Regruparea datelor
– Datele pot fi regrupate în patru categorii:
 Prin combinarea valorilor p
 Prin combinarea valorilor testelor statistice (z,
t)
 Prin metode fondate pe modele
 Prin metode de regresii
Etapele principiale ale meta
- analizei
 Analiza sensibilităţii
 Este necesară luarea în discuţie a
sensibilităţii meta – analizei efectuate
– Includerea de studii randomizate sau
nerandomizate
– Heterogenitatea studiilor incluse
– Deşi puterea cumulată creşte trebuie să se
păstreze circumspecţie la interpretarea
rezultatelor meta – analizei.
Etapele principiale ale meta
- analizei

 Elaborarea şi prezentarea concluziilor


 Prezentarea datelor se face sub forma unui tabel unde
se prezintă grafic mediile studiilor incluse în meta –
analiză împreună cu intervalele de confidenţă
Concluzii privind meta -
analiza
 Trebuie văzută ca o structurare a proceselor
prin care date provenite din studii anterioare
sunt folosite împreună.
 Trebuie însă suspiciuni privind rezultatele
meta – analizei.
 Oare sunt ele cu adevărat importante pentru lumea
medicală?
 Vom mai consulta în viitor şi alte articole pe aceeaşi
temă?
Referinţe bibliografice

 Egger M- Metaanalysis: principles and


procedures.