Sunteți pe pagina 1din 13

RESURSELE UMANE

ȘI DEZVOLTAREA
Resursele umane reprezintă:
• totalitatea potențialului de muncă al unui teritoriu;

• totalitatea competențelor fizice și intelectuale pe care membrii unei societăți le


pun în slujba activităților economice.
Nivelul de dezvoltare

 este unul dintre criteriile


utilizate pentru a evidenția
diferențele între așezări,
regiuni, țări sau
continente;

 are ca scop cunoașterea


decalajelor economice
dintre statele dezvoltate și
cele în dezvoltare și
ajutorarea acestora din
urmă.
După nivelul de dezvoltare, ONU a clasificat țările în:

a) Țări dezvoltate:

- situate în general in emisfera boreală;

- America anglo-saxonă, Europa, Rusia, Japonia;

- excepții: Australia, Noua Zeelandă, Coreea de S;

- foarte bună specializare a resurselor umane;

- dețin tehnologia și resursele financiare;

- populație în declin demografic;

- economie bazată pe servicii.


După nivelul de dezvoltare, ONU a clasificat țările în:

b) Țări în dezvoltare:

-America Latină, Afirca, S Asiei;

-au resurse minerale și energetice bogate;

-forță de muncă ieftină;

-economie bazată pe sectoarele primar și secundar;

-pondere mare a populației tinere ce migrează către N.


Raportul Nord – Sud
Se referă la un nou concept geografic, care, teoretic, delimitează ţările bogate de cele sărace.

Această divizare a fost propusă de Willy


Brandt în 1980, care a trasat o linie de
separaţie, (care îi poartă numele), între cele
două zone.
INDICELE DE DEZVOLTARE UMANĂ
 este un indicator al
calității vieții
 este folosit pentru a
compara mai bine
nivelul de dezvoltare
a unei țări decât PIB-
ul pe cap de locuitor,
care măsoară doar
prosperitatea
materială și nu alți
indicatori
socioeconomici.
 a fost inventat de
economistul
pakistanez Mahbub
al Haq.
 este rezultanta a 3
dimensiuni:
economică,
demografică și
socială.
1. DIMENSIUNEA ECONOMICĂ
PRODUSUL INTERN BRUT
Definiție - PIB-UL reprezintă valoarea tuturor bunurilor și serviciilor finale, produse într-o
economie, într-o anumită perioadă de timp, de regulă un an.

Valoarea max.

• în România: 8956 $/ loc. - 101.000 $ /


loc
Luxemburg

Valoarea min.
- 100 $ / loc
Burundi
2. Dimensiunea demografică
SPERANȚA DE VIAȚĂ LA NAȘTERE
•mai e cunoscută şi ca durata
medie a vieţii,

• reprezintă numărul mediu de


ani pe care îi are de trăit un nou
născut dacă ar trăi tot restul
vieţii în condiţiile mortalităţii
pe vârste din perioada de
referinţă.

• la nivel mondial acest


indicator este de 66 ani

• valoarea minimă e de 31,3 ani


înregistrată în Mozambic;

• și cea maximă de 89,4 ani


înregistrată în Monaco.

•în România este de 74,9 ani.

Care sunt principalii factori care determină variația spațială a speranței de viață la naștere?
•nivelul de dezvoltare economică (conditiile de viata, alimentația)

•sistemul de îngrijire medicală (numeroase maladii, epidemii, HIV)

•nivelul de instruire al populației

•structura pe grupe de vârstă și sexe

•apartenența la diferite religii și ideologi


3. Dimensiunea socială - GRADUL DE ALFABETIZARE
•alfabetismul este un

indicator al cunoașterii într-o


țară;

• această valoare arată

accesul populației la noi


oportunități și tehnologii
moderne, egalitate socială și
posibilitatea de a prospera
economic.

•CEL MAI RIDICAT GRAD

DE ALFABETIZARE:

•100% - Australia, Finlanda,

Norvegia, Luxemburg,
Liechtenstein și Danemarca.

•CEL MAI RIDICAT GRAD

DE ANALFABETISM:

•peste 70%-80% din


Care sunt țările din Europa ce au un grad de alfabetizare mai mic de
populație – Niger, Burkina
90%?
Faso, Mali.
Distribuția valorilor Indicelui de Dezvoltare Umană

- în România: 0,781

Valori reduse,
sub 0,60:
-Africa,
-Sudul Asiei

Valori mari (peste 0,9):


-America Anglo-saxonă,
-Europa Occidentală,
-Japonia, Australia

S-ar putea să vă placă și