Sunteți pe pagina 1din 7

Analiza ofertelor UE

privind asistența
finanaciară a Republicii
Moldova
Elaborat: Șterbeț Carolina, GFCA171
Actualitatea temei de cercetare
În cadrul unei economii bazate pe cunoaștere rolul de actor principal i-a fost atribuit sectorului întreprinderilor
mici și mijlocii (IMM), iar facilitarea accesului la finanțare este un factor esențial care contribuie la dezvoltarea
capacităților de inovare ale companiilor, sporirea productivității și creșterea competitivității pe piață. În Republica
Moldova, sectorul IMM reprezintă cca 97% din totalul întreprinderilor, asigurând locuri de muncă pentru 55,1%
angajați ai unităților economice și înregistrând venituri din vânzări de 30,8%. Performanțele reduse ale IMM sunt cauza
mai multor factori, precum educația financiară slab-dezvoltată, infrastructura de suport necorespunzătoare pentru
dezvoltarea întreprinderilor inovaționale, resurse financiare scumpe și greu de accesat. Sprijinul pentru întreprinderile
mici şi mijlocii reprezintă un obiectiv strategic în toată Europa, în pofida diferenţelor de dezvoltare dintre diferitele
state. Mai mult, evoluţia actuală a economiei mondiale şi a pieţelor financiare cu impact semnificativ asupra ÎMM-
urilor obligă Guvernul Republicii Moldova, în contextul aderării la Uniunea Europeană, să promoveze măsurile cele
mai adecvate pentru sprijinirea acestora, pe termen scurt şi mediu, prin racordarea la cadrul european de politici „Small
Business Act”, adoptat de Comisia Europeană, care are ca obiectiv cheie ancorarea ireversibilă a principiului „Gândeşte
mai întâi la scară mică” în politicile generale şi în toate reglementările de susţinere a sectorului ÎMM-urilor formulate la
nivel naţional.
În urma analizei proiectelor de finanțare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii prezentate
în Anexa 1, putem afirma că unul dintre cele mai competitive și accesibil proiect de finanțeare
este Programul COSME al Uniunii Europene. Acest program este destinat pentru
competitivitatea întreprinderilor și a IMM; pune în aplicare inițiativa în favoarea întreprinderilor
mici (SBA); reflectând voința politică a Comisiei de a recunoaște rolul central pe care îl dețin
IMM în cadrul economiei UE.

 COSME este programul UE pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor


mici și mijlocii (IMM) care se derulează în perioada 2014 – 2020 și care dispune de un
buget planificat în valoare de 2,3 miliarde EUR, cu un efect de pârghie capabil să ofere
fonduri de până la 25 de miliarde EUR. COSME va sprijini IMM-urile în următoarele
domenii: facilitarea accesului IMM-urilor la finanțare, a accesului pe piață și promovarea
culturii antreprenoriale. Programul COSME se bazează pe succesul Programului-cadru
pentru competitivitate și inovare (CIP), care, în perioada 2007 – 2013, a contribuit la
mobilizarea unor împrumuturi în valoare de peste 16 miliarde EUR și a unor capitaluri de
risc în valoare de 2,8 miliarde EUR pentru mai mult de 328 000 de IMM-uri din Europa
PROGRAMUL COSME AL UNIUNII EUROPENE
Tip finanțare: Granturi / Subvenții
Scopul finanțării: Granturi pentru îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii prin
intermediul următoarelor: îmbunătățirea accesului la finanțare pentru ÎMM în formă de capital și datorii;
îmbunătățirea accesului la piețe; îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru competitivitatea și durabilitatea
ÎMM; promovarea antreprenoriatului și culturii antreprenoriale.
Beneficiari eligibili: Întreprinderi mici și mijlocii din UE și Republica Moldova

Suma grantului: Circa 75% din suma totală a proiectului, max orientativ 200 – 250 mii EUR
Disponibil prin: Aplicare online
Finanțator: Uniunea Europeană
Expiră la data: 12/31/2020
Bugetul Total - EUR: 2,30 mln
Etapa de dezvoltare a afacerii:
 extinderea afacerii
 inovații și eficiență energetică
 ieșire la export
Beneficiile programului COSME AL UNIUNII
EUROPENE
•participarea la COSME oferă Moldovei acces la diferite proiecte, cum ar fi Reţeaua Europeană a Întreprinderilor
(Enterprise Europe Network).
•programul dezvoltă și sporește competitivitatea sectorului IMM, astfel contribuind și la implementarea cu succes a
Acordului de Asociere.
•Republica Moldova nu are acces la Programele din cadrul componentei “Acces la finanțare”

Beneficii
 îmbunătățirea accesului la finanțare pentru IMM-uri sub formă de participații și împrumuturi:
•facilitate de participații pentru investițiile aflate în faza de creștere va oferi IMM-urilor finanțare de tip participații, rambursabilă și cu
scop comercial, în principal sub formă de capital de risc, cu ajutorul unor intermediari financiari.
•facilitate de acordare de împrumuturi, va oferi IMM împrumuturi directe sau prin alte modalități cu risc partajat puse la dispoziție de
intermediari financiari pentru a acoperi împrumuturile.
 îmbunătățirea accesului la piețe în interiorul Uniunii și la nivel global:
•servicii de sprijinire a afacerilor orientate spre creștere economică, prin intermediul Rețelei întreprinderilor europene, pentru a facilita
expansiunea afacerilor pe piața unică. •sprijin în afaceri IMM, în afara UE.
•sprijin pentru cooperare industrială internațională, în special în vederea reducerii diferențelor dintre mediile de reglementare și de afaceri
dintre UE și principalii săi parteneri comerciali.
 promovarea spiritului antreprenorial: activitățile vor include dezvoltarea competențelor și atitudinilor antreprenoriale, în special în
rândul noilor antreprenori, a tinerilor și a femeilor.
Concluzii
 Sectorul ÎMM este unul important și dinamic ce are un rol semnificativ la dezvoltarea
economică a țării. Prin intermediul Programului UE „Competitivitatea întreprinderilor și a
IMM-urilor”, antreprenorii din Republica Moldova au posibilitatea să beneficieze de suport
în următoarele domenii: facilitarea accesului la noi piețe, în special pe teritoriul Uniunii
Europene, promovarea antreprenoriatului şi culturii antreprenoriale și crearea unorcondiții
favorabile pentru înființarea și dezvoltarea afacerilor.

Participarea la COSME, oferă afacerii acces la diferite proiecte, cum ar fi Reţeaua


Europeană a Întreprinderilor (Enterprise Europe Network) și reprezintă un nou pas în
procesul de cooperare economică dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană,
prin dezvoltarea afacerii și ieșirea la piața europeană. Programul oferă asistență
afacerii pentru a dezvolta și spori competitivitatea sectorului ÎMM-urilori.
Bibliogarfie

 http://finantare.gov.md/
 https://odimm.md/
 http://ec.europa.eu/
 http://infoeuropa.md
 FINANŢAREA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII DIN REPUBLICA MOLDOVA:
PROBLEME, TENDINŢE ŞI PERSPECTIVE (III)
http://infoeuropa.md/files/finantarea-intreprinderilor-mici-si-mijlocii-din-
republica-moldova-probleme-tendinte-si-perspective.pdf

S-ar putea să vă placă și