Sunteți pe pagina 1din 19

În ce măsură credeţi ca temperamentul

influenţează activitatea noastră cotidiană?


Temperamentul influenţează modul în care
oamenii îşi aleg profesiile, practică anumite
sporturi, au anumite hobby-uri, stabilesc mai uşor
sau mai greu relaţii cu ceilalţi,renunţă cu usurinţă
în faţa unei probleme, sau din contra, luptă mai
mult pentru a-și atinge scopul.
Temperamentul influenţează orientarea
profesională.

Gândiţi-vă la o persoană care are profesia


de psiholog. Să descriem împreună această
persoană. Care credeţi că sunt
caracteristicile esenţiale ale acestei
persoane?”
CARACTERISTICI CARACTERISTICI
FIZICE PSIHICE
Răspunsuri posibile:

Este o persoană cu studii superioare, care


ştie să asculte, stabileşte uşor relaţii cu ceilalţi,
o persoană tolerantă, o persoana care reuşeşte
să înţeleagă problemele celuilalt, care dă
sfaturi bune, este o persoană prezentabilă,
îmbrăcată la costum ( ţinută oficială), o
persoană destinsă,calmă, răbdătoare, o
persoană sigură pe ea. Deobicei, de gen
feminin.
APTITUDINILE
Definiție
1.Aptitudinea este o însușire sau un complex de
însușiri psihice și fizice care determină
performanțe în activitate.

2. Aptitudinile sunt însuşiri sau sisteme de


însuşiri, superior dezvoltate, care mijlocesc
performanţe supramedii în activitate.
Caracteristicile aptitudinilor
nu orice însuşire psihică este aptitudine, ci
numai accea care favorizează
desfăşurarea unei activităţi cu rezultate
supramedii;
 prezenţa unei aptitudini ar putea fi
indicată de (referitor la acţiune): rapiditate,
volum, precizie, originalitate, eficienţă;
 aptitudinile diferenţiază oamenii,
elementul principal constituindu-l
randamentul (comportament eficient)
calitativ şi cantitativ;
 aptitudinile explică diferenţele între oameni în
ceea ce priveşte posibilitatea însuşirii
anumitor cunoştinţe, priceperi, deprinderi;
 sunt un “aliaj” între ereditar şi dobândit
(exerciţiu, efort, interes, mediu);
 aptitudinile sunt atât premise, cât şi rezultate
ale învăţării;
 punerea în valoare a aptitudinilor şi
obţinerea performanţelor în activitate sunt
condiţionate de participarea altor
componente ale personalităţii: motive,
interese, scopuri, efort voluntar,
perseverenţă.
Capacitatea = aptitudinea plus câştigul ei în
calitate, venit prin exerciţiu.
2. Clasificarea aptitudinilor
După gradul de complexitate:
1. aptitudini simple: auzul muzical, forţa
imaginaţiei, concentratrea atenţiei etc.
2. aptitudini complexe: sisteme organizate şi
ierarhizate de aptitudini simple:
a) aptitudini speciale, pentru un anumit
domeniu: muzicale, pedagogice, tehnice etc. b)
aptitudini generale, utile în toate domeniile de
activitate: spiritul de observaţie, capacitatea de
învăţare etc.
Inteligenţa ca aptitudine generală

Definiție: Inteligenţa este dimensiunea


personalităţii ce favorizează adaptarea
conduitei intelectuale, practice sau sociale la
situaţii noi.

Această definiţie pune accentul, mai ales, pe finalitatea


inteligenţei, şi anume adaptarea la noi situaţii.
Teorii privitoare la inteligenţă: teoria bifactorială a
inteligenţei, teoria multifactorială a inteligenţei,
teoria genetică, teoria inteligenţelor multiple, teoria
inteligenţei emoţionale etc.
.
Teoria inteligențelor multiple, introdusă de H.
Gardner, susține că există 7 forme ale inteligenței:
• Lingvistică Spațială
• Muzicală Kinestezică
• Logică-matematică Intrapersonală
Interpersonală
Teoria inteligenței emoționale:
Cunoașterea de sine
Autocontrolul
Motivarea
Empatia
Deprinderile sociale
Termenul are două accepțiuni distincte:
-într-un sens larg, reprezintă însușiri prezente la toti indivizii, dar
dezvoltate diferit;
într-un sens restrâns, desemnează doar gradele înalte de dezvoltare a
însușirilor, ceea ce permite obținerea , unor rezultate mai bune decât
majoritatea populației.

Într-un context psihologic termenul este utilizat cu deosebire în cea


de a doua accepțiune, tot în acest context fiind necesară diferentierea sa
de termenul de capacitate.

In acest sens, se poate considera că:


aptitudinea se situează numai la nivelul potentialitătii, ca premisă a
dezvoltiirii ulterioare, în timp ce capacitatea reprezintă aptitudinea
activată, consolidată prin exercițiu și îmbogatită cu cunoștințe adecvate;
nu orice înșușire reprezintă o aptitudine, ci numai cele care contribuie
la realizarea peste medie a unei activitiăți;
Lenea, pripeala, nervozitatea etc. sunt tot însușiri
individuale dar nu constituie aptitudini. De ce?
Voi citi un text ca să înţelegeţi mai bine ce înseamnă
capacitate: “Charles Blondin, un acrobat francez, a fost
primul care a traversat Niagara pe frânghie în 1859. În timp
ce mergea pe frânghia lungă de 335 m, el a ridicat o sticlă
dintr-o barcă aflată la 49 m mai jos şi a baut din ea. O lună
mai tarziu, Blondin l-a transportat în spate pe managerul
său, care era, bineînţeles, terifiat de încercare. Şi altora le-a
reuşit această cascadorie.” Dotarea ereditară (tipul de sistem
nervos, particularităţi ale sistemului osteomuscular etc.)
evident că l-a ajutat pe acrobat să traverseze, dar reuşita este
condiţionată de ceva, ce anume?
Capacitatea este aptitudinea plus câştigul ei în calitate,
venit prin exerciţiu.
Prezenţa unei aptitudini ar putea fi indicată de:
 uşurința învăţării într-un domeniu;
 aplicarea reuşită a informaţiilor dobândite în
domeniul respectiv;
 găsirea rapidă a unei soluţii la problemele puse;
 oboseala mai redusă ca efect al muncii depuse.
Caracteristicile aptitudinilor
 nu orice înşusire psihică este aptitudine, ci numai accea
care favorizează desfăşurarea unei activităţi cu rezultate
supramedii;
Auzim tot mai mult termenul de manager. Ce înseamnă acest cuvânt? Când spunem despre un om că are
aptitudini manageriale?
Exemplu: doi elevi care au rezolvat corect acelaşi exerciţiu; unul dintre ei a rezolvat exerciţiul în 20
minute, celălalt în 40 minute. Important este drumul până la rezultat.
 prezenţa unei aptitudini ar putea fi indicată de:
-uşurinţa învăţării într-un domeniu;
- aplicarea reuşită a informaţiilor dobândite în domeniul
respectiv;
- găsirea rapidă a unor soluţii la problemele puse;
- oboseala mai redusă ca efect al muncii depuse; adică,
referitor la acţiune: rapiditate, volum, precizie,
originalitate, eficienţă;
aptitudinile diferenţiază oamenii, elementul
principal constituindu-l randamentul
(comportament eficient) calitativ şi
cantitativ; ce înţelegem de aici?
Care dintre voi este priceput la literatură, la matematică, la muzică? Cei care
sunt pricepuţi la matematică cum vor învăţa o lecţie nouă la matematică?

aptitudinile explică diferenţele între oameni


în ceea ce priveşte posibilitatea însuşirii
anumitor cunoştinţe, priceperi, deprinderi;