Sunteți pe pagina 1din 11

Elementele tehnice ale asigurării

Este o persoană juridică, care în schimbul primelor


Asigurătorul de asigurare încasate de la asiguraţi îşi asumă
răspunderea
Este persoana de fizicăa sauacoperi
persoana pagubele produse
juridică, care în
Asiguratul bunurilor
•numele
schimbul asigurate,
primei prin plata
de asigurare
sau denumirea, sumei sau
plătite
domiciliul asigurate
sediul la
producerea
asigurătorului,
părţilor unui îşieveniment asigurat
asigură bunurile
contractante; sau de a plăti
împotriva
reprezintă persoana care are dreptul să încaseze
Beneficiarul asigurării o despăgubire
•obiectul
anumitor
-despăgubirea
pentru
riscuri,
asigurării:
Este persoana
prejudiciul
sau pentru
fizică
sau bunuri,
suma
de carepe
prejudiciul
persoane,
sauasigurată
juridică, fără
asiguratul
care îl
răspundere
careînsă
poateca
răspunde
poate faţă deunor
produce
civilă, terţeterţe
profesională; persoane.
pesoane.
încheia
aceasta osăasigurare,
fie parte la fără însă ca aceasta
contractul să obţină
de asigurare
Contractantul •primele de asigurare;
calitatea de asigurat.
•sumele asigurate;
Contractul de asigurare •riscurile ce se asigură;
este evenimentul
•momentul începeriisauşiuncelgrup de fenomene
al încetării răspunderii
-(evenimente)
este partea
asigurătorului; din
carevaloarea
odată de
produsasigurare
datorităpentru care
efectelor
Riscul asigurat asiguratorul
sale
•alte obligă
elementepeîşiasigurător
asumă răspunderea
să plătească în asiguratului
cazul
reprezintă sumacare stabilesc
de bani drepturile
dinainte şi pe care
stabilită
producerii
despăgubirea
obligaţiile evenimentului
sau
părţilor. suma pentru
asigurată. care s-a încheiat
Suma asigurată asiguratul o plăteşte asigurătorului pentru ca
asigurarea.
acesta să-şi poată constitui fondul de asigurare
reprezintă perioada
necesar achitării de timp înlacare
despăgubirii rămân valabile
producerea
Prima de asigurare raporturile de asigurare dintre asigurător şi
riscului asigurat.
asigurat aşa cum au fost ele stabilite prin
Durata asigurării reprezintă pierderea intervenită la un bun asigurat
contractul de asigurare.
ca urmare a producerii evenimentului împotriva
Paguba sau dauna estes-a
căruia suma de bani
încheiat pe care asigurătorul o
asigurarea.
datorează asiguratului în vederea compensării
Despăgubirea plătită de asigurător pagubei produse de riscul asigurat.
Interferenţele elementelor sunt redate în următoarea schemă:
RCA-ul este asigurarea obligatorie de
răspundere civilă auto prin care terţii prejudiciaţi în
urma unui accident auto sunt despăgubiţi, fie că este
vorba de daune la autovehicule, vătămări corporale,
decese sau pagube aduse proprietăţilor.
Asigurarea de răspundere civilă auto are un scop
bine definit: cel păgubit să primească în mod obligatoriu
despăgubiri pentru daunele suferite, indiferent de situaţia
materială a celui care a produs evenimentul. În acest fel,
asigurarea este atât în interesul celui care a suferit pagubă,
cât şi al celui care a fost vinovat de producerea să.
Pentru a încheia o poliţa de asigurare RCA trebuie îndeplinite următoarele condiţii:
• autovehiculul să fie înmatriculat / supus înmatriculării sau înregistrat în România
• asiguratul să fie persoană înscrisă în documentele de identificare a autovehiculului /
persoană pe numele căreia urmează să se înmatriculeze autovehiculul (este valabil şi în
cazul autovehiculelor achiziţionate în leasing)
• prezentarea documentelor de identificare ale autovehiculului - certificat de înmatriculare/
carte de identitate / document care atestă dreptul de proprietate al persoanei care urmează să
înmatriculeze autovehiculul.
Pentru anul 2009:
• pentru pagube materiale: 300.000 EUR / eveniment
• pentru vătămări corporale şi deces 1.500.000 EUR / eveniment
Pentru anul 2010:
• pentru pagube materiale: 500.000 EUR / eveniment
• pentru vătămări corporale şi deces: 2.500.000 EUR / eveniment
Pentru anul 2011:
• pentru pagube materiale: 750.000 EUR / eveniment
• pentru vătămări corporale şi deces: 3.500.000 EUR / eveniment
Pentru anul 2012:
• pentru pagube materiale: 1.000.000 EUR / eveniment
• pentru vătămări corporale şi deces: 5.000.000 EUR / eveniment
Pentru anul 2013:
• pentru pagube materiale: 1.000.000 EUR / eveniment
• pentru vătămari corporale şi deces: 5.000.000 EUR / eveniment
Pentru anul 2014:
• pentru pagube materiale: 1.000.000 EUR / eveniment
• pentru vătămari corporale şi deces: 5.000.000 EUR / eveniment
Societăţi de asigurare autorizate să practice asigurări obligatorii de
răspundere civilă auto (RCA):

1. S.C. ABC ASIGURARI-REASIGURARI S.A.


2. S.C. ALLIANZ - TIRIAC ASIGURARI S.A.
3. S.C. GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.
4. S.C. ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.
5. S.C. EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.
6. S.C. SOCIETATEA COMERCIALA DE ASIGURARE - REASIGURARE ASTRA S.A.
7. S.C. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.
8. S.C. CARPATICA ASIG S.A.
9. S.C. GROUPAMA ASIGURARI S.A.
10. S.C. UNIQA ASIGURARI S.A.
11. S.C. SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE CITY INSURANCE S.A.