Sunteți pe pagina 1din 10

REALIZAT DE: NEGARĂ MIRUNA GABRIELA

SPECIALIZAREA CRP I
Rolul acestei lucrări este de a evidenția faptul că în
România sunt instituții ale statului care se ocupă de
protecția informațiilor clasificate.
Reglementările privitoare la protecția informațiilor
clasificate, aplicabile în România, sunt menționate în
Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor
clasificate,
 Protecția informațiilor clasificate interesează:
 a) protecția juridică;
 b) protecția prin măsuri procedurale;
 c) protecția fizică;
 d) protecția personalului care are acces la informațiile
clasificate sau este numit să asigure securitatea acestora;
 e) protecția surselor generatoare de informații.
Principalele structuri și organisme implicate în
activitatea de protecție a informațiilor clasificate sunt:
 ORNISS
 SRI
Printre principalele activități desfășurate de ORNISS se
numără:
 Ține evidența listelor și a informațiilor secrete de stat, a
termenelor de menținere în nivelul de clasificare, a
personalului verificat și avizat pentru lucrul cu informațiile
secrete de stat și a registrelor de autorizări de la instituțiile
care dețin sau care utilizează informațiile clasificate;
 elaborează norme, instrucțiuni și proceduri pentru
protecția informațiilor naționale clasificate și, respectiv, a
informațiilor clasificate ale Organizației Tratatului
Atlanticului de Nord;
 asigură respectarea standardelor naționale și, respectiv, ale
NATO privind gestionarea
 Potrivit acestui act normativ, standardele naționale de protecție a
informațiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr.585/2002, se aplică în mod corespunzător și
informațiilor secrete de serviciu în ceea ce privește.
 a) clasificarea, declasificarea și măsurile minime de protecție;
 b) regulile generale de evidență, întocmire, păstrare, procesare,
multiplicare, manipulare, transport, transmitere și distrugere;
 c) obligațiile și răspunderile ce revin conducătorilor autorităților și
instituțiilor publice, agenților economici și altor persoane juridice;
 d) accesul cetățenilor străini, al cetățenilor români care au și cetățenia
altui stat, precum și al persoanelor apatride la informații clasificate și
în locurile în care se desfășoară activități, se expun obiecte sau se
execută lucrări din această categorie;
 e) exercitarea controlului asupra măsurilor de protecție.
 Ordonanța de urgență nr.781/2002;
Oricât de protejați am fi tot există scurgeri de
informații.Hackerii sunt cei care lucrează pentru a se
ajunge la aceste scurgeri.

S-ar putea să vă placă și