Sunteți pe pagina 1din 10

8.

PLUTIREA CORPURILOR
AXA PLUTITORULUI
STABILITATEA PLUTIRII
9. NOŢIUNI ŞI MĂRIMI
CARACTERISTICE PENTRU
DESCRIEREA STĂRII DE
MIŞCARE A FLUIDELOR
Linie de curent

Tub de curent
TUB ELEMENTAR DE CURENT
CLASIFICAREA MIŞCĂRILOR UNUI FLUID

După forma generală a mişcării


 curenţi

 mişcări de agitaţie

 unde

După condiţiile de contur


 mişcări sub presiune

 mişcări cu suprafaţă liberă

 mişcări libere
CLASIFICAREA MIŞCĂRILOR UNUI FLUID

După desfăşurarea în timp


 mişcări permanente

 mişcări nepermanente
(variabile)
VD
Re 
 După structura fizică a mişcării

 mişcare laminară

 mişcare turbulentă

VD
Re 

10. ECUAŢIA DE
CONTINUITATE

Q 
 0
s t
În mişcarea permanentă

V  V 
m1 1 m2 2
TEOREMA IMPULSULUI