Sunteți pe pagina 1din 3

Instrumente de lucru pentru

sisteme informatice

Instrumente de lucru pentru sisteme informatice

Oferă suportul automat sau semiautomat pentru procesul informaţional

Scenariul Şablonul Raportul Funcţia Graficul Diagrama


1. Scenariul
 Scopul scenariilor este de a urmării evoluţia mai
multor rezultate atunci când se modifică un set de
date folosite la calcularea lor. Rezultatele şi datele de
intrare vor fi organizate într-o foaie de calcul.
 În loc să se obţină un set de for de calcul cu aceeaşi
structură, dar diferite prin datele de intrare prelucrate
şi prin rezultatele obţinute, se vor salva versiunile
obţinute într-o singură foaie de calcul sub formă de
scenarii.
 În loc să răsfoim foile de calcul vizualizăm scenariile
pentru a alege varianta cea mai bună.
 Fiecare scenariu reprezintă o variantă de rezultat
pentru un set de date de intrare precizat.
Folosind administratorul de scenarii
putem realiza:
 Crearea de scenarii identificate printr-un
nume;
 Modificarea scenariilor;
 Ştergerea scenariilor;
 Vizualizarea scenariilor;
 Afişarea unui sumar sau a unui tabel pivot
pentru scenariile create, astfel încât să se
poată urmării mai bine evoluţia rezultatului.
 Pe baza datelor din sumar sau din tabel se
pot crea diagrame pentru a reprezenta
grafic evoluţia rezultatului.