Sunteți pe pagina 1din 9

Ziua de 9 MAI are in constiinta poporului român o tripla semnificatie: proclamarea independentei

de stat a României la 9 mai 1877, Victoria Coalitiei Natiunilor Unite in cel de- Al Doilea Razboi Mondial la 9
mai 1945 si Ziua Europei.
Proclamarea independentei statale la 9
mai 1877 nu a fost un act spontan, ci o
incununare a stradaniilor tot mai
numeroase din acei ani, o aruncare peste
bord a ultimei verigi a suzeranitatii
otomane.
In acea zi memorabila, Mihail
Kogalniceanu declara in Parlamentul
tarii: 'Suntem independenti, suntem
natiune de sine statatoare'. Independenta
astfel proclamata trebuia consfintita si
aparata pe câmpul de lupta spre a putea
fi impusa fortelor militare turcesti si
recunoscuta apoi de puterile europene.
În perioada iunie-august 1877, armata română a desfășurat operații auxiliare
în sprijinul armatei rusești, precum:
1.Susținerea trecerii trupelor 2. Flotila românească a contribuit la
ruseşti pe malul Dunării. distrugerea flotei turceşti care patrula pe
Dunăre

Nava Rândunica

3.Preluarea unor puncte cucerite


de armata rusă (cetatea Nicopole),
pentru a înlesni manevrele
militare ale acesteia
 Până în luna iulie 1877, evoluţia armatei ruseşti pe frontul din Balcani este încununată de succese.
 Situaţia se schimbă, după cele două asalturi asupra Plevnei (8 şi 19 iulie),respinse de turci.
 Marele duce Nicolae (fratele ţarului Alexandru al II-lea) solicită intervenţia armatei române pe frontul
din Balcani.
 În urma solicitărilor imperioase ale Rusiei, principele Carol I decide trecerea trupelor române la sud de
Dunăre.
 Al treilea asalt asupra Plevnei, realizat de trupele româno-ruse, s-a declanşat la 30 august 1877.
 Trupele române cuceresc reduta Griviţa I.
 Se decide asedierea Plevnei. Luptele continuă.

 La 9 noiembrie armatele române cuceresc Rahova


 După un îndelungat asediu, la 28 noiembrie, Plevna capitulează
 După căderea Plevnei armatele româno- ruse se despart. Armata rusă porneşte spre Constantinopol.
 Armatei române îi revine misiunea de a ataca cetăţile Vidin şi Belogradcik.
 La 12 ianuarie 1878 s-a desfăşurat una din crâncenele bătălii date pentru cucerirea Vidinului: bătălia de
la Smârdan.
 Epuizarea trupelor otomane a determinat solicitarea încheierii armistiţiului de la Kazanlîk, la
23 ianuarie 1878.
 Ziua de 9 mai este cunoscută drept Ziua Victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-Al Doilea
Război Mondial, reprezentând semnarea actului de capitulare necondiţionată a Germaniei naziste,
fapt care a dus la încheierea în Europa a celui de-Al Doilea Război Mondial.
 Un prim act de capitulare necondiţionată a Germaniei a fost semnat la 7 mai 1945, la Reims,
consemnează volumul ''Repere de cronologie internaţională 1914-1945'' (1982). Din partea
Germaniei, documentul a fost semnat de feldmareşalul Alfred Gustav Jodl, amiralul Friedeburg şi
generalul-maior Wilhelm Oxenius, iar din partea aliaţilor de generalul locotenent britanic Sir
Frederick Morgan, generalul francez Francois Sevez, amiralul H. M. Burrugh, comandantul forţei
navale expediţionare aliate, generalul-locotenent Walther Bedell Smith, şeful statului major al
armatelor aliate, generalul Karl Spaatz, comandantul forţelor aeriene ale SUA, generalul-
locotenent Ivan Cermişev şi generalul-locotenent Ivan Susloparov din partea URSS.
 Noaptea de 8 spre 9 mai 1945, procesul de capitulare a Germaniei a fost reluat în cartierul general
al armatei sovietice din Belin-Karlhorst, la dorinţa expresă a conducătorului sovietic Iosif V.
Stalin. De această dată, documentul a fost semnat de către mareşalul Wilhelm Keitel, generalul
Stumpf şi amiralul Friedeburg din partea Germaniei, de către mareşalul G.K. Jukov din partea
Comandamentului suprem sovietic, de mareşalul britanic Arthur B. Tedder, generalul american K.
Spaatz şi generalul francez J. de Lattre de Tassigny.
 În urma semnării actului de capitulare necondiţionată a Germaniei naziste s-a încheiat, în Europa,
cel mai mare conflict din istorie, în care şi-au pierdut viaţa peste 60 de milioane de oameni,
militari şi civili. Pentru prima dată, pierderile civile sunt mai mari decât cele militare. Urmările
războiului, inclusiv schimbările geopolitice, culturale şi economice, au fost fără precedent. Cel de-
Al Doilea Război Mondial a luat sfârşit odată cu capitularea Japoniei, în urma bombardamentelor
nucleare asupra oraşelor Hiroshima şi Nagasaki (6 şi 9 august), armistiţiul fiind semnat la 2
septembrie 1945, pe puntea cuirasatului Missouri.
 În acest context, Ziua Victoriei este sărbătorită la 9 mai de cele mai multe ţări din estul Europei,
printre care şi România, dar şi de statele care au aparţinut fostei URSS sau fostei Iugoslavii, în
timp ce în Marea Britanie, Franţa, Slovacia, Cehia, Norvegia, Ţările Baltice şi în unele regiuni din
Germania, Ziua Victoriei este sărbătorită în ziua de 8 mai.
 La 9 mai 1950, Robert Schuman şi-a prezentat propunerea privind crearea unei Europe organizate,
indispensabilă pentru menţinerea relaţiilor de pace.
 Această propunere, cunoscută sub numele de „Declaraţia Schuman”, a stat la baza creării Uniunii
Europene de astăzi.
 În prezent, ziua de 9 mai a devenit un simbol european (Ziua Europei) care, alături de drapel, imn, motto
şi moneda unică (euro), identifică entitatea politică a Uniunii Europene. Ziua Europei este o ocazie de a
organiza activităţi şi festivităţi menite să aducă Europa mai aproape de cetăţenii săi şi să alăture naţiunile
europene.
Realizat de: Zverchea Florentina
Clasa aXI-a A