Sunteți pe pagina 1din 9

DESPRE SUPERSTIȚII ȘI MAGIE

Competențe derivate:
- Definirea unor termeni ca superstiție,credulitate
,magie;
- Menționarea motivelor pentru care oamenii sunt
superstițioşi;
- Explicarea de ce superstițiile și magia sunt
contrare învățăturii de credință creştin-ortodoxe;
- Precizarea poziției Bisericii creştin-ortodoxe față
de superstiții și magie;
Despre superstiții și magie

 Superstiţiile reprezintă o deformare a


adevăratei credinţe şi a relaţiei dintre
Dumnezeu şi credincios.
 Magia sau vrăjitoria este un sistem de
ceremoni și tehnici care au la bază credinţa
în puterea omului de a acţiona cu ajutor
supranatural, demonic.
Despre superstiții și magie

 Superstiţia este un amestec de frică şi


credinţă în ceva ireal, imaginar.
Despre superstiții și magie

 Forme de magie:
 Vrăjitoria
 Descântecul
 Spiritismul
Despre superstiții și magie

 Superstiţiile și magia indiferent de natura lor


nu sunt acceptate de învăţătura Bisericii.
 Ele încalcă Porunca I dată de Dumnezeu:
Eu sunt Domnul Dumnezeul tău
să nu ai alţi Dumnezei
în afară de Mine.

 Motivele pentru care oamenii devin


superstiţioşi sunt slaba credinţă şi neştiinţa
Despre superstiții și magie

 Mântuitorul ne spune ca atunci când avem


nelămuriri asupra unui lucru legat de
tradiţia bisericii,să mergem
să vorbim cu preoţii bisericii;
Despre superstiții și magie

 Nu vezi că diavolii n-au putut să


vindece nici pe vrăjitorii și
fermecătorii care le slujeau lor de
bubele date de Moise în Egipt, și pe
tine oare să te vindece?
Sfântul Ioan Gură de Aur
Despre superstiții și magie

 Cel ce crede cu tărie în Dumnezeu, cel ce se


roagă neîncetat lui Dumnezeu si aleargă
regulat la Sfânta Biserică, nu va cere
niciodată ajutorul diavolului si al vrăjitorilor,
care sunt vrăjmasii lui Dumnezeu.
Despre superstiții și magie

 Material realizat de :
prof. Negoiasa Lenuța
Liceul Tehnologic
Alexandru Macedonski
Melinești

S-ar putea să vă placă și