Sunteți pe pagina 1din 15

Structura și funcția membranelor

biologice.
Potențialul de repaus.
Ptențialul de acțiune.
Grosimea ~ 8nm
Structura Membranei Celulare : Modelul de
Mozaic Fluid

Fosfolipide
Colesterol
Proteine: integrale sau periferice
Funcțiile membranelor biologice
• De barieră
• De transport a substanțelor
• Informațională
• De apărare
• De recepție a semnalelor chimice
• Electrogeneză
• De menținere a homeostaziei celulei
Transportul membranar
• Transportul pasiv
- difuziunea simplă
- difuziunea facilitată
- osmoză
• Transportul activ primar
• Transportule activ secundar
- co-transport (simport)
- contra-transport (antiport)
Osmoza
Fluxul net de apă cauzat de diferența de
concentrație (gradient) a ionilor.
Presiunea
osmotică

Apa trece liber în organism dintr-un compartiment


în altul până la stabilirea echilibrului osmotic
Co-transport
Simport
• Moleculele se
transportează într-o
direcție
• Examplu: Glucoza și
Na+
Antiport
Moleculele se
transportează în direcții
opuse
• Exampu: pompa
Na+/K+
Sistemele de macrotransport
• Endocitoza
• Exocitoza
• Transcitoza
• Coloidopexia
• Rofeocitoza
Exocitoza
Vesicule intracelulare fuzionează cu membrana
Este necesară energie (ATP) și Ca2+
Transcitoza
• Endocitoza  transport vesicular  exocitoza
• Transportează proteine intacte
Înregistrarea Diferenței de Potențial pe Membrană
Schimbări în permeabilitatea ionică
• rezultă în schimbări ale potențialului de membrană (de repaus):

Stimulus

Depolarization

Repolarization

Hyperpolarization
Potențialul de Acțiune (PA)

Apare la aplicarea excitației


pragale
Se propagă la distanță
Se supune legii “totul sau nimic”
Mecanismele ionice ale PA
Creșterea bruscă a permeabilității membranei
pentru Na+

Na+ intră în celulă datorită gradientului


electrochimic ~ 0.5 msec

Influxul de Na+ cauzează depolarizarea


membranei – PA

Inactivarea canlelor de Na+ și activarea cemor


de K+ duce la repolarizare.
Potențialul de acțiune
Modificările excitabilității în cursul PA