Sunteți pe pagina 1din 16

Infecţia HIV- SIDA

Şef de lucrări dr. Daniela Leca


 SIDA caracterizată printr-un deficit imunitar complex,
predominant celular care predispune la variate
suprainfecţii (bacteriene, virale, fungice, protozoare) şi o
evoluţie invariabil letală în decurs de câteva luni sau ani.

2
 HIV = Human Imune Deficiency Virus
 Izolat prima dată în 1983 – Luc Montagnier
1984 – R. Gallo
 Retrovirus
 2003- 378 milioane persoane infectate
- 2/3 în Africa sub-sahariană
- 20% în Asia şi Pacific
 Zilnic - 14.000 persoane infectate
 De la primul caz de SIDA identificat în 1981  20
milioane persoane decedate

3
Căi de transmitere

 Calea sexuală (hetero şi homosexuali)

 Calea parenterală (sânge şi derivate de sânge)

 Calea verticală (mamă infectată  făt)

4
Manifestări clinice
Clasificarea afecţiunii determinate de HIV-1 în 6 stadii se
bazează pe asocierea dintre manifestările clinice şi
nivelul CD4
1. Infecţia iniţială (sindromul de seroconversie acută)
2. Stadiul precoce al bolii HIV-1
3. Stadiul intermediar
4. Stadiul tardiv
5. Stadiul avansat
6. Stadiul terminal

5
1. Infecţia iniţială
(sindromul de seroconversie acută)
 Survine de regulă la 2-6
săptămâni (medie 21 zile) Febră, mialgii, artralgii, cefalee
după expunere la virus
 Poate fi asimptomatică sau Limfadenopatie
 Poate evolua cu simptome Faringită, esofagită, ulceraţii
similare gripei sau
mononucleozei aftoase
 Majoritatea simptomelor
retrocedează în 14-21 zile Diaree,
 Date de laborator: Erupţie tegumentară maculară
 Limfopenia
 Nivele crescute de virus
circulant Meningită, neuropatie
Antigen HIV p24
periferică, miopatie, paralizie

nervi cranieni

6
2. Stadiul precoce al bolii HIV-1
 Definit prin nivele CD4 peste 500 celule/mmc.
 Majoritatea persoanelor sunt asimptomatice
 Simptomele întâlnite sunt:
 Limfadenopatie (cervicală, axilară, inghinală)

 Anomalii dermatologice :
 Dermatita seboreică
 Perifoliculita
 Foliculita eozinofilică
 Leziuni orale
 Ulceraţii aftoase
 Leucoplazie păroasă

7
3. Stadiul intermediar

 Definit prin nivele CD4 între 200 şi 500 celule/mmc şi


poate evolua fără simptome sau doar cu manifestări
moderate:
 Infecţie recurentă cu herpes simplex
 Candidoză orofaringiană/vaginală
 Infecţie cu virusul Varicella Zoster (VZV)
 Scădere în greutate
 Sinuzită bacteriană, bronşită, pneumonie
 Cefalee, mialgii, artralgii
 În absenţa tratamentului antiviral - risc de 20%-30% de
progresie către o condiţie ce defineşte SIDA sau deces
într-o perioadă de 18-24 luni

8
4. Stadiul tardiv
 nivele CD4 între 50 şi 200 celule/mmc.
 risc crescut de a dezvolta:
 Infecţii oportuniste de tipul
 Pneumonie cu Pneumocystis

 Infecţii cu Toxoplasma gondii

 Criptosporidioză

 Tuberculoză

 Sarcom Kaposi

 Candidoză esofagiană

 Anomalii hematologice
 Anemie

 Neutropenie

 Trombocitopenie idiopatică

 Riscul progresiei către SIDA/deces, în absenţa


tratamentului, este de 50-70% în următoarele 18-24 luni
9
5. Stadiul avansat 6. Stadiul terminal

 nivele CD4 <50 celule/mmc.  Simptomele nu mai


 Cele mai frecvente afecţiuni pot fi controlate
întâlnite în acest stadiu sunt: deoarece tratamentul
 Infecţii cu micobacterii nu mai este eficient
atipice
 Meningita criptococozică
 Retinita cu citomegalovirus
 Leucoencefalopatia
multifocală progresivă

10
Categorii clinice
A B C
Infecţie HIV Simptomatic, Candidoză: esofagiană, traheală, bronşică
asimptomatică condiţii nonA sau Coccidioidomicoză extrapulmonară
Limfadenopatie nonC Criptococoză
persistentă Candidoză Criptosporidioză extrapulmonară >1 lună
generalizată orofaringiană Retinită CMV/ altă localizare (ficat,splină,ggl)
Infecţie primară Candidoză Encefalopatie HIV
HIV vulvovaginală Histoplasmoză extrapulm
Angiomatoză Isosporidioză >1 lună
bacilară Sarcom Kaposi
Displazie cervicală
Limfom nonHodgkin
severă sau Infecţie extrapulm M.avium/Kansasii
carcinom in situ Infecţie M.tuberculosis
Simptome
Pneumonia Pn.carinii
constituţionale: Leucoencefalopatia multifocală progresivă
febră, diaree >1 Bacteriemia recurentă cu Salmonella
lună Toxoplasmoza cerebrală
Sindrom caşectic
11
Sistemul de clasificare
Categoria clinică
Valoare CD4
A B C
>500/mmc A1 B1 C1

200-499/mmc A2 B2 C2

<200/mmc A3 B3 C3

12
Teste de laborator
I. Testarea anticorpilor HIV
A. Detectarea anticorpilor în ser sau plasmă
1. Testul de imunoabsorbţie enzimatică EIA - 30% din testele HIV-2
sunt fals negative. Testul EIA trebuie repetat, iar pozitivitatea sa
impune testare prin metoda Western Blot
2. Testul Western Blot (WB). Testul de confirmare necesită trei
proteine virale majore: proteina core p24 şi două proteine de
inveliş gp41 şi gp120/160.
3. Testul de imunofluorescenţă- metodă alternativă de detectare a
anticorpilor HIV utilizând celule HIV infectate şi fluorochrom ca
indicator
B. Detectarea anticorpilor HIV în alte fluide biologice
A. Testul salivar – detectează anticorpii în salivă (IgG)
B. Testul urinar – rezultatele sunt disponibile în 2,5 ore

13
II. Detectarea virusului

1. Detectarea antigenului p24 HIV-1 poate stabili prezenţa infecţiei


înainte de apariţiei anticorpilor (<2luni)
2. Izolarea HIV prin culturi de celule mononucleare din sângele
periferic
3. PCR calitativ din celulele circulante sau din plasmă
4. Viremia plasmatică HIV RNA cantitativă (încărcătură virală)

14
Tratament
 Obiectivele terapiei
1. Obiective clinice: îmbunătăţirea calităţii vieţii şi prelungirea
duratei de viaţă
2. Obiective virusologice: reducerea viremiei plasmatice (preferabil
<20 copii/ml)
3. Obiective imunologice
 Reconstrucţia imună cantitativă (CD4 în limite normale)
 Reconstrucţia imună calitativă (răspuns imun specific patogenului)
4. Obiective terapeutice: menţinerea opţiunilor terapeutice,
tratamente cu efecte adverse limitate şi bună aderenţă la
tratament
5. Obiective epidemiologice: reducerea ratei de transmitere a
infecţiei

15
Clasificarea drogurilor anti HIV actuale

Inhibitori nucleozidici de Inhibitori de protează


reverstranscriptază (NRTI) − Saquinavir
− Zidovudine (ZDV) − Indinavir
− Stavudine (D4T) − Ritonavir
− Didanosine (ddi) − Nelfinavir
− Lamivudine (3TC) − Amprenavir
− Emtricitabină − Fosamprenavir
− Tenofovir − Atazanavir
− Abacavir − Tipranavir

Inhibitori non-nucleozidici de Inhibitori ai fuziunii


revers-transcriptază (NNRTI) − Enfuvirtid (Fuzeon)
− Nevirapine Inhibitori de integrază
− Efavirenz

16