Sunteți pe pagina 1din 36

Profesor Coordonator : Student :

Dinu Mihai Georgescu Vlad – George


CAPITOLUL 1
Caracteristici generale ale judetului Arges.

 Judeţul Argeş face parte din Regiunea, Sud-Muntenia fiind situat în partea
central-sudică a României
 Structura administrativă a judeţului cuprinde:
• 3 municipii: - Piteşti (reşedinţa judeţului), Câmpulung, Curtea de
Argeş ;
• 4 oraşe: Costeşti, Mioveni, Topoloveni, Ştefăneşti ;
• 95 comune şi 577 sate ;
 Diversele forme de relief se îmbină într-o armonie deplină, predominante
(55,0% din suprafaţă) fiind cele de înălţime medie - Dealurile Subcarpaţilor
Getici şi Podişul Getic. Jumătatea cealaltă este împărţită aproximativ egal între
munţi (25,0%) şi câmpii (20,0%).
 Condiţiile climatice sunt aspre chiar si in anotimpul cald, mai ales in zona
alpina, când viscolul si frigul, mai ales in cea de-a doua jumătate a lunii august,
sunt fenomene destul de frecvente, aşa încât, turistul care porneşte la drum in
Munţii Făgăraş trebuie sa fie pregătit si pentru astfel de situaţii.
CAPITOLUL 2
Analiza socio – economica a judetului Arges
 Populatia pe sexe si medii :
Rata mortalitatii pe medii
Sporul natural al populatiei
Emigranti
Imigranti
Resurse de munca
Populatia ocupata
Someri pe judete
Persoane didactice pe judet
Suprafata fondului funciar
Productia medie la ha
( la cereale , legume si oleaginoase )
Efectivele de animale
Suprafata viilor pe rod
Suprafata terenurilor amenajate
pe terenuri de irigatii
Capacitatea de cazare turistica
Sosiri si innoptari ale turistilor
Locuitori cu locuinte conectate la sistemele
de canalizare si epurare ape uzate
In ceea ce priveste situatiia locuitoriilor
cu locuite conectate la sistemul de
canalizare si epurare , aceasta prezinta
un trend ascendent pentru toate
categoriile , in perioada analizata 2013
– 2015. La nivelul sistemelor de
canalizare fara epurare , acestea avand
valori constante
Populatia deservita de sistemul
public de alimentare cu apa
PIB / locuitorPIB / locuitor
CAPITOLUL 3
Analiza SWOT a judeţului Argeş
 Puncte tari:

 Judeţul Arges are populatia cea mai numeroasa in cadrul regiunii Sud
Muntenia;
 Rata somajului in judetul Arges se situeaza sub media natioanala;
 Grad de industrializare foarte ridicat ( atat la nivel national cat si in cadrul
regiunii, ocupand locul doi dupa judetul Prahova);
 Existenta unor agenti economici foarte puternici : Uzina Dacia Mioveni, Dr.
Oeotker International s.a.;
 Nod strategic rutier, judetul Arges este traversat de autostrada ce leaga orasele
Bucuresti, Râmnicu-Vâlcea, Sibiu, Arad, autostrada A1;
 Reteaua hidrografica bogata si exploatata (ex: Barajul Vidraru);
 Mostenire naturala bogata: rezervatii naturale si monumente ale naturii
(Albesti, Mihaiesti, Suslanesti (rezervatie paleontologica), rezervatia botanica
de la Negrasi;

 Puncte slabe:

 Imbatranirea populatiei;
 Scaderea natalitatii la nivelul judetului Arges;
 Calitatea mediului este una precara, “favorizata” de gradul mare de
industrializare din judetul Arges;
 Promovarea insuficientă a industriilor locale şi a cooperării interne şi
internaţionale a
 întreprinderilor din regiune.;
 Stare tehnica precara a drumurilor judetene si comunale;
 Pondere scazuta a populatiei ocupate cu studii superioare;
 Suprafete reduse de teren disponibile pentru noi investitii, implicând
un pret relativ mare al celor disponibile;
 Lipsa oportunitatilor de angajare, în special în mediul rural;
 Turism slab dezvoltat
 Pondere scăzută a tehnologiilor moderne utilizate înindustrie şi
agricultură;
 Creşterea ratei emigraţiei, îndeosebi în rândul populaţiei tinere
 Oportunitati:

 Posibilitatea accesarii fondurilor structurale;


 Orientarea programelor spre specializari în domeniile cerute de piata fortei de munca
 Potenţial ridicat de dezvoltare a turismului, datorită resurselor naturale şi culturale
bogate, precum şi datorită creşterii cererii în domeniul turismuluimontan, ecologic;
 Creşterea numărului de investiţii străine;
 Dezvoltarea infrastructurii de sprijin pentru activităţile economice;
 Dezvoltarea antreprenoriatului;

Amenintari:

 Incapacitatea infrastructurii de a se adapta la dezvoltarea intensivă;


 Cresterea numărului persoanelor defavorizate;
 Risc de crestere a somajului prin restructurarea si retehnologizarea unor societăti comerciale;
 Poluarea industrială si urbană;
 Adâncirea dezechilibrului pe piata muncii între cerere si oferta;
 Cresterea somajului în rândul absolventilor de liceu si in de institutiile de învamânt superior;
 Migrarea fortei de munca înalt calificata;
 Lipsa capitalului de susţinere a investiţiilor în economie;
 Trend demografic negativ;
 Adâncirea dezechilibrului între comunităţile rurale şi cele urbane;
 Relocalizarea anumitor ramuri industriale datorită creşterilor salariale şi aprecierii monedei
naţionale;
CAPITOLUL IV :
Fundamentarea unui scenariu de dezvoltare a
judeţului Argeş
Continutul strategiei la nivel de judet va trebui sa urmareasca atat obiectivele stabilite atat
la nivel de spatiu comunitar, national si de regiune, cat si obiectivele si necesitatile
rezultate din analiza SWOT a judetului Arges.

 Obiectivul global se sprijina pe trei obiective specifice: Cresterea competitivitatii pe termen lung a economiei romanesti
 Dezvoltarea la standarde europene a infrastructurii de baza
 Perfectionarea si utilizarea mai eficienta a capitalului uman autohton

In vederea atingerii obiectivului global si a obiectivelor specifice si pornind de la


aspectele identificate in etapa de analiza socio-economica, au fost formulate sase
prioritati nationale de dezvoltare pentru perioada 2014-2020:

 1. Cresterea competitivitatii economice si dezvoltarea economiei bazate pe cunoastere


 2. Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de transport
 3. Protejarea si imbunatatirea calitatii mediului
 4. Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocuparii si incluziunii sociale si intarirea
capacitatii administrative
 5. Dezvoltarea economiei rurale si cresterea productivitatii in sectorul agricol
 6. Diminuarea disparitatilor de dezvoltare intre regiunile tarii
Principalele obiective ale judetului Arges tin cont de obiectivele
generale exprimate la nivel de Regiune de Dezvoltare si se refera la

INFRASTRUCTURA

- calea ferata Valcele – Ramnicu Valcea;


- drumuri nationale si auto;
- drumurile judetene si orasanesti – reabilitarea retelelor de alimentare
cu apa in mediul urban si extinderea retelelor de distributie a apei
potabile in mediul rural;
- dezvoltarea retelelor de canalizare si a statiilor de epurare zonale in
mediul rural;
- extinderea retelei de telefonie
- parcurile industriale;
INVATAMANT, RESURSE UMANE

-continuarea procesului de comasare a scolilor din mediul rural, cu precadere la


centrele de oras care au baza materiala corespunzatoare, conform strategiei
Ministerului Educatiei si Cercetarii si a Inspectoratului Scolar Judetean;

-dotarea cu mijloacele de transport necesare pentru asigurarea transportului


scolarilor din localitatile unde scolile se desfiinteaza la scolile din centru;
reabilitarea unitatilor de invatamant din mediul urban si rural, precum si
dotarea corespunzatoare a acestora cu material didactic si tehnica de calcul;

-construirea la unitatile scolare mari a salilor de sport cu sprijin guvernamental;


- dezvoltarea unor unitati scolare de profil care sa promoveze meseriile pe cale
de disparitie in judetul Arges;
- acordarea de premii de excelenta pentru olimpici
SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA

 cresterea calitatii asistentei medicale prin dotarea corespunzatoare a


spitalelor cu aparatura medicala performanta, cu sprijnul
Ministerului Sanatatii
 asigurarea resurselor financiare pentru reabilitarea unitatilor
spitalicesti
 organizarea unui sistem adecvat de monitorizare, evaluare si
sprijinire a tuturor categoriilor de persoane aflate in dificultate;
 -initierea unor programe si strategii care sa sprijine
reducerea saraciei si marginalizarii sociale a persoanelor
defavorizate;
 -reabilitarea si dotarea corespunzatoare a celor 3 unitati
medicosociale infiintate in judet;
 - ajutoare sociale pentru copii si studenti cu probleme
deosebite;
DEZVOLTAREA REGIONALA IN DOMENIUL TURISMULUI

 -asocierea judetelor Arges, Dambovita si Brasov pentru


dezvoltarea in comun a turismului in Masivul Leaota;
 -dezvoltarea infrastructurii generale si turistice in zona
lacului Vidraru – Cumpana;
 -includerea in circuitul national si international a traseelor:
Leresti - Voina, Podul Dambovitei, Dambovicioara – Ciocanu
– limita judetul Brasov; Podul Dambovitei, Valea Cheii,
Pestera Uluce, Fundata, Fundatica, Moeciu si Corbi – Valsan;
 -promovarea agro-turismului pe vaile raurilor Dambovita,
Doamnei, Argesului si Topologului prin reabilitarea
infrastructurii acestor vai;
PROTECTIA MEDIULUI
 -prevenirea si reducerea poluarii industriale de catre
agentii economici;
 -imbunatatirea calitatii mediului in zonele poluate;
 -gestionarea deseurilor industriale si menajere;
 -ecologizarea agriculturii si folosirea rationata a
terenurilor agricole;
 -promovarea unei campanii mediatice in randul
cetatenilor privind protectia mediului inconjurator;
Valoare totală a proiectelor din teritoriul desemnat
4,357,035.62 mii euro
CAPITOLUL V : Concluzii si Propuneri

In concluzie putem spune ca judetul Arges este unul dintre cele mai
puternice judete din punct de vedere economic, din cadrul regiunii Sud
Muntenia, avand un grad de industrializare foarte ridicat, aici gasindu-se uzina
Dacia Mioveni, dar si Dr.Oetker International.
 Avand in vedere faptul ca judetul Arges are avantajul de a fi un nod
strategic rutier, aflat pe ruta Bucuresti-Arad, favorizeaza in mod clar industria
beneficiind de autostrazi, care duc la buna functionare al importului si al
exportului.

 Conform prognozei populatiei elaborata de catre Institutul National de


Statistica, Argesul va devein un judet cu mai putin de 600 mii locuitori (564,1
mii locuitori in anul 2025). Acestea se datoreaza nivelului scazut al fertilitatii,
prin care generatia de parinti este inlocuita doar partial, si migratia, mai ales
cea externa care afecteaza mai ales tinerii cu un grad de profesionalizare inalt.
 In judetul Arges, grupa de varsta peste 65 de ani este singura grupa care
creste continuu in efectiv cu 14%.
 Datorita faptului ca judetul Arges, este un oras puternic dezvoltat din
punct de vedere industrial, iar mediul este unul poluat nu beneficiaza de
atractii turistice in mediul urban.

Va multumesc pentru atentie !