Sunteți pe pagina 1din 16

ESEUL

DE
CINCI PARAGRAFE

Marin Bălan
Facultatea de Filosofie
mb.filosofie@gmail.com
Structura de ansamblu a eseului de cinci paragrafe

Introducere:
spunem
ce vrem să facem.

Corp
argumentativ:
spunem
ca să
convingem.

Concluzie:
spunem
ce am făcut.
Diagrama eseului de cinci paragrafe

Paragraf - Introducere

3 Paragrafe – Corp argumentativ

Paragraf – Concluzie
Paragraful Introducere şi scopul său
General • Introducerea prezintă în
avans întreaga structură a
eseului.
• Ea trebuie să atragă atenția
cititorului.
• Oferă acele informații
generale de care cititorul
are nevoie pentru a
înțelege despre ce este
vorba în eseu.
• Identifică subiectul
lucrării, precum și opinia
autorului despre acest
Specific subiect.
Părţile Introducerii:
Enunţul de deschidere

Trecerea (restrângerea)
de la General la Specific

TEZA
Enunţul de deschidere:
Enunţul de deschidere
Primul enunţ al întregului eseu.

 Trebuie să capteze atenția


cititorului şi să dea tonul
eseului.
 Poate face pe cineva să dorească
să citească eseul.
 Poate fi:
 o inrebare
 un citat
Trecerea (restrângerea) de la General la Specific
Idei generale

Unul sau câteva enunţuri care


identifică aspectul particular al
unei teme ce va fi discutat în
eseu.

Idei specifice
Teza eseului
• Teza este cel mai important
Introducerea enunţ din întregul eseu.
• Este ultimul enunţ din
paragraful introductiv.
• Este cel mai specific enunţ din
întregul eseu.

TEZA ESEULUI

Teza are forţa de a decide în ce direcţie va merge eseul;


dacă eseul nu are o teză, nu va avea nici o direcţie.
Părţile unei TEZE
Exemplu:
Uniunea Europeană (UE) este o asociaţie voluntară de
Părţile unei TEZE : state europene care îşi propune promovarea
progresului economic si social, afirmarea identităţii
UE pe scena internaţonală, dezvoltarea unei zone de
libertate, securitate si justitie.

Subiectul Subiect: Uniunea Europeană

+
Opinia despre Opinia: este o asociaţie voluntară de state
europene care îşi propune promovarea
progresului economic si social,
afirmarea identităţii UEpe scena
= Teza
internaţonală, dezvoltarea unei zone de
libertate, securitate si justitie.
Teza spune exact despre ce se va trata în fiecare
din cele trei paragrafe ale corpului argumentativ
Uniunea Europeană (UE) este o asociaţie voluntară de state
europene care îşi propune promovarea progresului economic si
social, afirmarea identităţii UE pe scena internaţonală,
dezvoltarea unei zone de libertate, securitate si justitie.

promovarea progresului
economic si social
afirmarea identităţii UE părţile
pe scena internaţonală
opiniei
dezvoltarea unei zone de
libertate, securitate si
justitie
Paragrafele corpului argumentativ

Fiecare paragraf
trebuie
să dezvolte
o idee
care susţine
TEZA.
Un paragraf bine redactat include
mai multe tipuri de enunţuri

Enunţul conţinând ideea paragrafului

Enunţuri de justificare

Enunţuri care conţin


explicaţii/descrieri/analize/citate

Enunţul care concluzionează asupra


paragrafului sau face trecerea spre
următorul
Enunţul care specifică despre ce va fi
vorba în paragraf (ideea din paragraf)
• Primul enunţ al fiecărui
paragraf din corpul
argumentativ.
• Acest enunţ este un
indicator care permite
cititorului să afle ce se va
discuta în respectivul
paragraf.
• Acest enunţ trebuie să se
refere la teză.
• Este suficient un singur
rând.
Argumentul hotărâtor sau
Enunţul de trecere

• Ultimul enunţ al paragrafului


întăreşte subiectul.
• Adesea, reformulează ideea
enunţată și introduce ideea
paragrafului următor.
• Indică cititorului faptul că a
fost terminată o idee şi se
trece la următoarea.
Paragraful Concluzie
Reformularea Tezei
Teză • Reaminteşte cititorilor care a
fost subiectul propus pentru
eseul respectiv.

Concluzia trebuie ...


Specific
 să elimine orice încheiere vagă;
 să rezume ideile principale;
 să răspundă la întrebările:
▪ Ce?
▪ De ce este important?
 să reconecteze cititorul la
contextul mai larg al cunoaşterii.
General
Diagrama revăzută
Enunţul care captează aenţia
Introducerea

Teza

Ideea
Corpul
argumentativ Argumentul hotărâtor

Teza reformulată
Concluzia

S-ar putea să vă placă și