Sunteți pe pagina 1din 25

ILUMINISMUL ŞI

REPREZENTANŢII SĂI
Ce este iluminismul?
Mişcarea ideologică şi culturală,
antifeudală, desfăşurată în
perioada pregătirii şi înfăptuirii
revoluţiilor din sec XVII-XIX în ţările
Europei, ale Americii de Nord şi ale
Americii de Sud şi având drept
scop crearea unei societăţi
raţionale, prin răspândirea culturii,
a luminilor în mase.
Precursorii
iluminismului
Progresele ştiinţifice şi
tehnice
Matematica Leonhard Euler

Formula lui Euler


Invenţiile din fizică
Celsius şi
Fahrenheit -
Termometrul

Anders Celsius

Benjamin Franklin - Paratrăsnetul


Alessandro Volta

Chimia

Volta - Baterie electrică


Antoine Lavoisier
Immanuel Kant►
Filozofia Filozof german,
reprezentant de
seamă a
iluminismului.

◄Adam Smith
Economist şi filiozof
scoţian, scrie Avuţia
naţiunilor, cercetare
asupra naturii şi a
cauzelor ei (1776)

Edward Gibbon►
A scris Istoria
decăderii şi
prăbuşirii
Imperiului roman
Motorul cu aburi (1784)
Revoluţia
industrială

Atelierul lui James Watt James Watt


Edmund Cartwright –
Inventatorul războiului de
ţesut mecanic
Luminismul:
A reprezentat ideologia burgheziei
 Dorea să transforme societatea,
astfel încât, pe baza raţiunii, să se
atingă idealurile de toleranţă şi
libertate şi să se asigure drepturi
politice şi cetăţeneşti pentru toţi
 A apărut în Franţa (sec XVIII) şi se
va extinde în Europa
Trăsăturile iluminismului

 Caracterul raţional: conform cu


cerinţele raţiunii, logic, bine chibzuit
 Caracterul antibisericesc: împotiva
Bisericii ca instituţie socială, pentru
toleranţă religioasă
 Caracterul antiabsolutist: împotriva
absolutismului monarhic
Domenii de manifestare
 Economic: fiziocraţii susţin că dezvoltarea
agriculturii trebuie pusă la baza activităţilor
economice. Economiştii sunt interesaţi de
activităţile industriale, comerţ, perfecţionarea
reţelei rutiere.
 Religios: iluminiştii au poziţii foarte diverse
(unii sunt atei - Diderot), însă toţi condamnă
intoleranţa.
 Politic: combat absolutismul monarhic şi se
arată admiratori ai monarhiei constituţionale
a Angliei.
Charles de Montesquieu

Personalităţi
 În cea mai
importantă lucrare
a sa, Spiritul
legilor, a teoretizat
principiul separării
puterilor în stat
dând exemplu
monarhia engleză.
A dezvăluit
Voltaire nedreptăţile din
societate:
inegalitatea
oamenilor în faţa
legii, despotismul,
tirania, ignoranţa
şi intoleranţa
clerului etc.
 A fost adeptul
despotismului
luminat.
Jean-Jacques  Ideile sale se regăsesc în
lucrările - Contractul social
Rousseau şi Discurs asupra inegalităţii
dintre oameni:
 Oamenii sunt egali în
drepturi şi liberi încă de la
naştere;
 Originea nedreptăţilor este
considerată apariţia
proprietăţii private;
 Este adeptul republicii
democratice, în care toţi
oamenii să participe la
luarea deciziilor.
Lucrările lui
Rousseau
Pentru a face cunoscute concepţiile
Enciclopedia iluminiştilor, reprezentanţi de seamă, ca
Denis Diderot şi Jean le Rond d'Alembert
au editat , între anii 1751-1772,
Enciclopedia sau Dicţionarul raţional al
ştiinţelor, artelor şi meseriilor.

d'Alembert Diderot
Frontispiciul Enciclopediei
Conţinutul
Enciclopediei a
constituit o armă
ideologică a
burgheziei ce
urmărea cucerirea
puterii prin
înlăturarea
absolutismului
monarhic.
13 volume de text şi
11 volume de
planşe s-au scris
cu efortul a peste
250 de autori.
Salon al iluminiştilor francezi
Studiu de caz: Montesquieu
 S-a născut într-o familie de aristocraţi (1689). În ciuda originii
sale nobile, părinţii i-au ales drept naş un cerşetor, ca să nu
uite că toţi oamenii din lume sunt fraţi.
 Studiază la Bordeaux şi Paris, iar în 1721 publică Scrisorile
persane, un pamflet antimonarhic, sub forma unor epistole în
care doi persani privesc Franţa din perspectiva altei civilizaţii.
 Cartea Spiritul legilor este publicată la Geneva, fără a menţiona
autorul (1748). În 1751 a fost interzisă. Aparent o istorie a
Republicii, cartea conţine elemente de economie politică,
demografie, istoria comerţului, drept penal şi internaţional.
 Despre el însuşi spunea: "Sunt un bun cetăţean, dar în oricare ţară m-aş fi născut,
tot aşa aş fi fost. Sunt un bun cetăţean, fiindcă am fost întotdeauna mulţumit cu
starea în care m-am aflat. Fiindcă soarta mi-a fost hărăzită am consimţit mereu şi
nici n-am roşit vreodată de ea, nici n-am pizmuit pe a altora".
 S-a stins din viaţă în 1755.
Răspândirea iluminismului

Idei asemănătoare cu cele ale iluminiştilor francezi


au fost îmbrăţişate şi de gânditori din:

Germania Italia Anglia America

G E Lessing G B Vico A Smith B Franklin


Şcoala Ardeleană

Şcoala Ardeleană a fost o componentă


importantă a iluminismului european.
În lucrările lor, oamenii de cultură au apărat
drepturile românilor din Transilvania,
subliniind vechimea istorică, latinitatea şi
continuitatea acestora.
Despotismul luminat

Aplicarea ideilor iluministe în organizarea statului

Monarhi

Frederic al II-lea Iosif al II-lea Ecaterina a II-a


Prusia Austria Rusia
 Fiul lui Francisc I şi al Mariei
Studiu de caz:
Tereza, a domnit ca regent Iosif al II-lea
împreună cu mama sa
(1770-1780) şi apoi singur
(1780-1790).
 Este considerat tipul clasic
de monarh luminat.
 A desfiinţat şerbia şi corvezile
şi a impus impozitul unic.
 Prin Edictul de toleranţă
(1781), se acordau
comunităţilor calvine,
luterane şi greco-catolice
atât egalitatea în drepturi
cu cele catolice, cât şi
libertatea cultului.
Iosif II în costum de pandur
Realizat de
 Prof Murgu Eugenia-Angela
 Bibliografie:
 Manuale alternative de istorie, cl a VI-a
 M Stan/C Vornicu-Istorie, manual preparator,
clasele 5-8, Ed Niculescu, 2004
 M Rangu/M Ţugulea/C Boboc-Caiet metodic
al prof. de istorie, cl a VI-a, Ed Lidana, 2009
 Enciclopedia Wikipedia
 DEX

S-ar putea să vă placă și