Sunteți pe pagina 1din 13

Aplicatii

Click to add Text


– Determinaţi:
modificarea profitului
din care:
- contributia marjei
brute
- contributia cheltuielilor
fixe
modificarea
rezultatului financiar
Interpretaţi
rezultatele
Soldurile intermediare de gestiune
Efectuaţi analiza RBE (rezultatului
brut al exploatarii) pe baza
valorii absolute si a ratelor de
repartitie
Calculaţi rata veniturilor recalculate şi interpretaţi rezultatele
Pentru unitatile care produc si comercializeaza o gama variata de
produse, pragul de rentabilitate valoric pentru intreaga activitate a
intreprinderii, stabilit pe baza contului de profit si pierdere, are
urmatorul model:
In care mcv% este rata marjei asupra cheltuielilor variabile totale.
Aceasta metoda de analiza este foarte utila intreprinderii pentru
calculele de previziune, pemitand obtinerea unor informatii, cum sunt:
- cifra de afaceri pentru care rezultatul este nul (pragul de rentabilitate
sau punctul critic);
- marimea profitului realizabil la o crestere data a cifrei de afaceri;
- marimea cifrei de afaceri care sa conduca la obtinerea unui profit
dorit;
- marimea cifrei de afaceri necesara pentru mentinerea unui anumit
profit in conditiile in care cresc cheltuielile fixe.

Detreminaţi şi concluzionaţi: marja asupra cheltuielilor variabile şi


cifra de afaceri la prag!
Ps. Formulele: C (absolute )
CAPR 
f mcv  CA  Cv
mcv%
EVALUAREA RISCULUI FINANCIAR
Diagnosticul riscului de faliment consta in evaluarea capacitatii
intreprinderii de a face fata angajamentelor sale. Se sprijina pe doua
tipuri de analiza: analiza statica, fondata pe studierea bilantului si
analiza dinamica, fondata pe studierea fluxurilor. Fundamentele
analizei statice isi au originea in cele doua mari conceptii ale
bilantului: patrimoniala si functionala. Fiecare dintre aceste conceptii
permite sa se elaboreze instrumente specifice pentru diagnostic.
Analiza statica
Analiza statica poate fi facuta in functie de cele doua conceptii de
elaborare a bilantului: patrimoniala si functionala. In prima conceptie
intereseaza patrimoniul net al actionarilor si activul economic in
ansamblu, ca o garantie pentru creditori. In a doua conceptie,
bilantul este ansamblul alocarilor de fonduri si al surselor de
procurare a lor pe diferite cicluri financiare (de investitii, de finantare,
de exploatare), pentru a intelege functionarea intreprinderii.
Solvabilitatea reprezinta capacitatea unitatii patrimoniale de a face
fata obligatiilor scadente care rezulta fie prin angajamente
anterioare contractate, fie din operatii curente, fie din prelevari
obligatorii.
Activul net contabil intervine in diagnosticul solvabilitatii prin
raportare la intregul pasiv din bilant. Bancile folosesc, ca prag
minim, o rata de 20-30% a activului net fata de totalul pasivului.
Dificultatile financiare ale unei intreprinderi, in cazul in care devin
periodice, pot pune in pericol echilibrele fundamentale si pot afecta
imaginea firmei ce capata o reputatie de „rau platnic”. Aceasta ii
afecteaza desfasurarea activitatii viitoare.
Principalele instrumente operationale, utilizate de analiza statica
patrimoniala a riscului de faliment, sunt fondul de rulment si ratele
de lichiditate.
Conform teoriei patrimoniale, o intreprindere este solvabila daca
asigura echilibrul maselor bilantiere de aceeasi durata, daca
respecta urmatoarele reguli financiare:
Activ imobilizat (IMO) = Capital permanent (CPM)
Activ circulant (ACR) = Datorii de exploatare (DEX)
Pe baza datelor anterioare
Determinaţi:
a) rata lichiditatii generale:
b) rata fondului de rulment
c) rata lichiditatii parţiale (curente).
d) rata lichiditatii imediate, cunoscuta si sub
denumirea de "testul acid"
e) nevoia de fond de rulment
f) fondul de rulment
g) Trezoreria neta
a) Capacitatea intreprinderii de a-si acoperi datoriile
curente prin activele circulante de care dispune este
cunoscuta sub denumirea de rata lichiditatii generale:
Rata lichiditatii generale – compara ansamblul lichiditatilor
potentiale asociate activelor circulante cu ansamblul
datoriilor scadente sub un an.
unde:
ACR – active circulante
DEX – datorii din exploatare
In economiile occidentale o rata a lichiditatii generale mai
mare de 2 era apreciata ca prudenta, dar actualmente
ratele cu valori de 1-1.5 au devenit obisnuite. Daca rata
lichiditatii generale este prea mare, este posibil ca
intreprinderea sa aiba prea multe stocuri sau sa aiba prea
multe disponibilitati banesti care care ar putea fi folosite
mai profitabil in alta parte.
O valoare supraunitara a acestei rate este efectul unui
fond de rulment pozitiv, al existentei unui excedent de
resurse permanente utilizabil in finantarea activitatii
curente. Un test mai strict de lichiditate este acela in care
activele circulante mai putin lichide (stocurile) nu sunt
incluse.
b) Când rata lichidităţii generale
este mai mare decat unu (Rig>1),
semnifica existenta unui fond de
rulment Rig este echivalenta cu
rata fondului de rulment (Rfr).
unde:
CPM – capital permanent
IMO – active imobilizate

Rata lichiditatii partiale (Rlp)


exprima capacitatea intreprinderii
de a-si onora datoriile, pe termen
scurt, din creante si disponibilitati.
c) Activele circulante ramase -
creantele si disponibilitatile
banesti – sunt comparate cu
datoriile curente, raportul fiind
cunoscut sub denumirea de rata
lichiditatii parţiale (curente).
d) Rata lichiditatii imediate,
cunoscuta si sub denumirea de "testul
acid" indica abilitatea intreprinderii de
a-si plati datoriile fara sa fie nevoie sa
apeleze la vanzarea stocurilor. De
aceea se spune ca testul acid
furnizeaza dovada lichiditatii imediate
a intreprinderii prin compararea
activelelor circulante ramase -
creantele si disponibilitatile banesti -
sunt comparate cu datoriile curente.
Rata lichiditatii imediate (Rli) asigura
interfata elementelor cele mai lichide
ale activului cu obligatiile pe termen
scurt.
e) Nevoia de fond de rulment – reprezinta partea din activele ciclice ce trebuie
finantata din resurse stabile, respectiv partea din activele circulante formata
din stocuri (St) si creante (Cr), care nu este acoperita pe seama datoriilor de
exploatare.
NFR=(St +Cr) - DEX
unde:
St – stocuri
Cr - creante
f) fondul de rulment FR = Capitaluri
permenente – Imobilizări nete
g) Trezoreria neta reprezinta diferenta
dintre fondul de rulment si nevoia fondului
de rulment.
TN = FR – NFR