Sunteți pe pagina 1din 16

BRAND MANAGER – RESPONSABILITĂŢI ŞI

COMPETENŢE
BRAND MANAGER

PERSOANĂ CARE ARE ATRIBUŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI REFERITOR LA PLANIFICAREA ŞI


COORDONAREA ACTIVITĂŢILOR UNEI COMPANII ÎN RAPORT CU:
- BRANDURILE FIRMEI
- UN BRAND ANUME DIN PORTOFOLIUL FIRMEI, CU O POZIŢIONARE DISTINCTĂ
SARCINILE ŞI ATRIBUŢIILE POSTULUI DE BM
- ÎN RAPORT CU CLIENŢII

• CREŞTE PORTOFOLIUL DE CLIENŢI ŞI VÂNZĂRILE CĂTRE CLIENŢII EXISTENŢI


• SE OCUPĂ DE CREŞTEREA CALITĂŢII SERVICIILOR OFERITE CLIENŢILOR
• EVALUEAZĂ ŞI MONITORIZEAZĂ SATISFACŢIA CONSUMATORILOR
• EVALUEAZĂ ŞI MONITORIZEAZĂ IMPACTUL ACTIVITĂŢILOR PROMOŢIONALE ASUPRA RELAŢIILOR
CU CLIENŢII
SARCINILE ŞI ATRIBUŢIILE POSTULUI DE BM
- BUGETUL

• FACE ANALIZE ŞI RAPOARTE REFERITOARE LA BUGET


• ÎNTOCMEŞTE, URMĂREŞTE ŞI CONTROLEAZĂ BUGETUL PENTRU BRANDURILE DE CARE
RĂSPUNDE
SARCINILE ŞI ATRIBUŢIILE POSTULUI DE BM
- PRODUSE

• PROMOVEAZĂ NOILE PRODUSE AFLATE ÎN PORTOFOLIU ŞI ASIGURĂ


SUPORT TEHNIC PENTRU ACESTE ACTIVITĂŢI
• ASIGURĂ MANAGEMENTUL DE PRODUS PE PARCURSUL CICLULUI DE VIAŢĂ
• SE OCUPĂ DE EXTENSIILE DE GAMĂ ŞI DE DEZVOLTAREA NOILOR PRODUSE
• SE OCUPĂ DE LANSAREA/ RELANSAREA PRODUSELOR
• PROPUNE OPTIMIZAREA PORTOFOLIULUI DE CARE RĂSPUNDE
SARCINILE ŞI ATRIBUŢIILE POSTULUI DE BM
- STRATEGII

• MONITORIZEAZĂ PERFORMANŢELE BRANDURILOR PROPRII ŞI ALE CONCURENŢEI


• DEZVOLTĂ STRATEGII DE COMUNICARE PENTRU BRANDURILE DE CARE RĂSPUNDE
• DEZVOLTĂ, IMPLEMENTEAZĂ ŞI EVALUEAZĂ ACŢIUNILE PROMOŢIONALE PENTRU
BRANDURILE DE CARE RĂSPUNDE
• STABILEŞTE OBIECTIVELE ŞI STRATEGIA DE DISTRIBUŢIE PENTRU BRANDURILE AFLATE ÎN
RESPONSABILITATE
• URMĂREŞTE IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE PRODUS ŞI A STRATEGIEI DE PREŢ, ÎN FUNCŢIE
DE CERINŢELE ŞI DE CONDIŢIILE PIEŢEI
• REALIZEAZĂ TESTĂRI DE PIAŢĂ (PREŢURI, TENDINŢE, PRODUSE NOI ETC.)
SARCINILE ŞI ATRIBUŢIILE POSTULUI DE BM
- STRATEGII

• CONTRIBUIE LA DEZVOLTAREA DE STRATEGII DE PROMOVARE ÎN CONCORDANŢĂ CU


POLITICA FIRMEI
• IDENTIFICĂ PRINCIPALII COMPETITORI ŞI PRINCIPALELE OPORTUNITĂŢI DE DEZVOLTARE
• COORDONEAZĂ REALIZAREA DE CERCETĂRI DE MARKETING
• REALIZEAZĂ ŞI IMPLEMENTEAZĂ POLITICA DE BRAND, DEFINEŞTE PORTOFOLIUL DE
PRODUSE
• ANALIZEAZĂ LUNAR EVOLUŢIA INTERNĂ A PRODUSELOR DIN PORTOFOLIU ŞI A
PRODUSELOR CONCURENŢEI
COMPETENŢELE BRAND MANAGERULUI
- CUNOŞTINŢE ŞI DEPRINDERI

• CUNOŞTINŢE ECONOMICE, DE MANAGEMENT ŞI MARKETING


• ABILITĂŢI DE NEGOCIERE, VÂNZARE
• CUNOAŞTEREA UNEI LIMBI DE CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ
• CUNOŞTINŢE DE OPERARE PE CALCULATOR: MICROSOFT OFFICE (WORD, EXCELL, POWER
POINT), NAVIGARE INTERNET
COMPETENŢELE BRAND MANAGERULUI
- CERINŢE APTITUDINALE

• CAPACITATE DE ANALIZĂ ŞI DE SINTEZĂ


• JUDECATĂ RAPIDĂ
(NIVEL DE INTELIGENŢĂ PESTE MEDIE)
COMPETENŢELE BRAND MANAGERULUI
- APTITUDINI SPECIALE

• CREATIVITATE
• UŞURINŢĂ ÎN EXPRIMAREA VERBALĂ
• VOCABULAR BOGAT
• ORIGINALITATE
• RAŢIONAMENT MATEMATIC ŞI NUMERIC
• CAPACITATEA DE A GRUPA SAU CATEGORIZA LUCRURI, INFORMAŢII
COMPETENŢELE BRAND MANAGERULUI
- APTITUDINI SPECIALE

• ATENŢIE SELECTIVĂ, ÎN ACELAŞI TIMP CONCENTRATĂ ŞI DISTRIBUTIVĂ


• UŞURINŢĂ ÎN ÎNŢELEGEREA FENOMENULUI ECONOMIC
• CAPACITATE DE A ANALIZA ŞI DE A SINTETIZA INFORMAŢII
• UŞURINŢĂ ÎN INTERPRETAREA REZULTATELOR OBŢINUTE ŞI ÎN GĂSIREA DE
SOLUŢII PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA REZULTATELOR
• CAPACITATEA DE A ÎNŢELEGE NEVOILE CLIENTULUI
COMPETENŢELE BRAND MANAGERULUI
- CERINŢE COMPORTAMENTALE

• CAPACITĂŢI PERSUASIVE
• ECHILIBRU EMOŢIONAL
• RESPONSABILITATE
• CAPACITATE DE PLANIFICARE ŞI ORGANIZARE
• EFICIENŢĂ PERSONALĂ
• CAPACITATE DE INTEGRARE ÎN MEDIUL DE LUCRU
COMPETENŢELE BRAND MANAGERULUI
- CERINŢE COMPORTAMENTALE

• SPIRIT DE ECHIPĂ
• CAPACITATE DE ORGANIZARE, PLANIFICARE ŞI CONTROL
• ENTUZIASM, FLEXIBILITATE
• INTEGRITATE, SIMŢ ETIC
ÎN ESENŢĂ, UN BUN BRAND MANAGER DEZVOLTĂ ANUMITE
APTITUDINI ŞI COMPORTAMENTE:

• CAPACITATE DE SCHIMBARE
• DESCHIDERE SPRE NOU
• APTITUDINEA DE A ÎNVĂŢA PE ALŢII
• APTITUDINEA DE A ADAPTA DIVERSE METODE ŞI TEHNICI LA CONDIŢIILE MEDIULUI
CERINŢE CE DECURG DIN SCHIMBAREA NATURII ROLURILOR PE CARE
LE AU ÎN CADRUL FIRMEI:

• LA ÎNCEPUTUL CARIEREI, BM TREBUIE SĂ ÎNVEŢE CONTINUU, MAI ALES DIN EXPERIENŢA


CELORLALŢI
• SĂ FIE UN BUN SPECIALIST, PENTRU A PUTEA SOLICITA ŞI ANALIZA INFORMAŢIILE NECESARE
PROCESULUI DECIZIONAL
CERINŢE CE DECURG DIN SCHIMBAREA NATURII ROLURILOR PE CARE
LE AU ÎN CADRUL FIRMEI:

• SĂ AIBĂ CAPACITATEA DE A URMĂRI DERULAREA PROCESELOR SPECIFICE, DE


A FACE SISTEMELE SĂ FUNCŢIONEZE ŞI DE A REZOLVA PROBLEMELE
PERTURBATOARE, A.Î. SĂ ASIGURE REALIZAREA PERFORMANŢELOR
PLANIFICATE
• SĂ FIE OPERAŢIONAL, ASIGURÂND BUNA FUNCŢIONARE A LEGĂTURILOR
DINTRE OBIECTIVELE ECONOMICE, TEHNICE, SOCIALE ŞI POLITICE