Sunteți pe pagina 1din 25

OMUL ŞI

PROBLEMATICA
UMANĂ
OMUL ŞI PROBLEMATICA
UMANĂ
Prof. dr. Diana Silaghi
LA INCEPUT A
FOST…….. ………a fost o dată un univers
plin cu stele…

Una dintre stele a aterizat pe


pământ….
…..pare să fie ooo…o navetă
cosmică??.....daaaaaaa..
Coboară cineva????
O NAVETĂ
SPATIALĂ SI UN Daaaaa , dar ce e???...un…un
…..SPIRIDUŞ…??? ce?..un spiriduş??
??
o….nuuuuu, ba da .. E un
spiriduş.
Caută ceva.
Ce caută oare???
Hahahhaaa…..
Nu prea ştie unde este!!
Se miră??Aşa pare….
……..ÎNTREBAREA
……????
- Unde sunt??? Se întreabă
spiriduşul
În Grecia?? Ba nu la Delphi.
A.. Uite oracolul.
Mă voi duce la oracol să-l
întreb ce sunt creaturile
astea ce se sperie de mine.
…oracolul….

c
-Da, cine întreabă? - Tu eşti oracolul??

- Cine eşti tu, eu? - Eu


- Eu sunt….sunt….spiriduşul
-Ce vrei să şti? - Vreau să ştiu ce sunt
-Creaturile…..sunt creaturile din jurul meu?
OAMENI
- Ce este OMUL?
…….OMUL…..

- hai să descoperim
împreună Ce este omul?.

Există doua teorii: teoria


politică şi teoria metafizică

- Să-l întrebăm pe
Mai întâi îl întrebăm pe Aristotel
ARISTOTEL
ARISTOTEL – OMUL,
ZOON POLITIKON

- Dragul meu Aristotel, în


jurul meu sunt mulţi
-Pentru că în jur sunt oameni, mă întreb, şi te
oameni asta înseamnă întreb şi pe tine: ce este
că le place să stea omul?
împreună, omul este un
zoon politikon adică un
animal al cetăţii, un - Un animal social?
animal social.
- Mai întreabă şi pe alţii
OMUL - FIINŢĂ
SOCIALĂ

- Bunul meu prieten ,


- Întreabă-l pe J. J. Oracol, pe cine să întreb
Rousseau ce este omul? Nu prea m-a
convins Aristotel
OMUL…FIINŢĂ SOCIALĂ

-Omul este o fiinţă sociala - Prietenul meu drag,


dar nefericită întrucât s-a Rousseau, spune-mi ,Ce
îndepărtat de starea lui este Omul?
naturală( stare în care toţi
oamenii erau egali) pentru a
intra în societate( starea
socială în care oamenii nu
sunt egali), pentru a deveni
social .
OMUL….. PERSOANĂ

- Nu m-a mulţumit nici


- întreabă pe….. răspunsul acesta
…..reprezentanţii Pe cine să mai întreb?
creştinismului
OMUL ..PERSOANĂ

- Heeeiiiii, voi de
-Omul este Persoana din vârful acolo…Puteţi să-mi
creaţiei prin faptul că este făcut spuneţi Ce este
după chipul şi asemănarea lui Omul?
Dumnezeu
OMUL…
PERSOANĂ
MORALĂ

- Oracolul meu, pe
cine să mai întreb?

- Întreabă-l pe I.Kant
OMUL PERSOANĂ
MORALĂ

- Bunul meu prieten,


am întrebat pe mulţi
înţelepţi ce este
- Da, desigur. După a mea
omul? Dar încă nu
părere, Omul este o
am primit un răspuns
persoană fiindcă natura o
satisfăcător, ai putea
distinge numai ca scop în
sine şi niciodată ca mijloc , sa-mi spui şi părerea
cum este cazul celorlalte ta?
făpturi care poartă numele
de lucruri.
OMUL ESTE O
FIINŢĂ
CONTRADICTORIE

- Nu, nu încă

-Încă nu eşti mulţumit de


răspunsuri,
- Atunci întreabă- l şi pe B.
Pascal - Bine să-l întrebăm
şi pe B. Pascal
OMUL ESTE O
FIINŢĂ - “Ce himeră este deci omul? Ce
CONTRADICTORIE noutate, ce monstru, ce haos, ce
îngrămădire de contradicţii?
Judecător al tuturor lucrurilor,
imbecil vierme de pământ,
depozitar al adevărului ,
îngrămădire de incertitudine şi de
eroare; mărire şi lepădătură a
universului (..) Omul este aşa de
mare încât măreţia lui reiese şi
din aceea că se ştie nenorocit.”
OMUL .. UN LUCRU
CARE GÂNDEŞTE

- Dacă nici acum nu ai


înţeles ce este Omul ,
întreabă-l şi pe
R.Descartes unul dintre - Îl voi întreba şi pe
reprezentanţii R. Descartes
Raţionalismului
OMUL ESTE UN LUCRU
CARE GÂNDEŞTE

- Bunul meu prieten,


- După părerea mea, Omul sunt aici pe Pământ de
este un lucru care multă vreme şi încă nu
gândeşte, care se îndoieşte, am aflat ce este Omul.
care concepe, care afirmă, Ai putea să-mi spui
care neagă, care vrea şi nu care este părerea ta?
vrea, care imaginează şi
care simte.
OMUL DUAL -
IDENTITATE ŞI
ALTERITATE

- Cam aşa ceva….

- Nu eşti mulţumit deloc!!!! - Trebuie sa descopăr ce este


Omul pentru ca am intrat într-o
încurcătură.
- Ce încurcătură?
-Omul este un animal , apoi o
făptură ce gândeşte, ce
- Bine, sa-l întrebăm pe vorbeşte, ce simte,…..
J.P.Sartre Trebuie să mai întreb…
OMUL DUAL - IDENTITATE
ŞI ALTERITATE

- Bunul meu prieten,


Sartre , nu am înţeles
ce este Omul, deşi cam
-Se pare ca omul este un….. multă vreme a trecut de
Un mister…… când mă aflu printre
-După părerea mea , omul este oameni.
un “celălalt” un altul. Doar prin Vreau să merg la casa
celălalt se naşte conştiinţa de mea dar trebuie mai
sine a omului şi numai astfel întâi să aflu ce este
omul este responsabil şi în Omul.
acelaşi timp liber în lume. -da, este..!!
OMUL DUAL -
IDENTITATE ŞI
ALTERITATE

-Da……
- Tot mirat eşti……

- Se vede…ai urechile ciulite - Noi , spiriduşii, ne


şi parcă… eşti mai verde…… înverzim când suntem
curioşi, oare oamenii
cum sunt???
- Atunci să-l întrebăm şi pe
Emmanuel Levinas
OMUL DUAL - IDENTITATE
ŞI ALTERITATE

- Bunule prieten
Emmanuel Levinas,
- După părerea mea, omul se ai putea, tu, oare,
poate defini ca dualitate (EU- sa-mi spui ce este
TU)dualitate simultană atât ca Omul?
prezenţă cât şi la nivel de limbaj.
Omul ajunge să se cunoască pe
sine prin înţelegerea celuilalt.
Omul este o simplă “încercare de
a-l gândi pe celalalt”.
OMUL DUAL -
IDENTITATE ŞI
ALTERITATE

- Da, aşa este….


- Se pare că nu ai Nu prea înţeleg cum
priceput mare lucru!! vine asta: eu-celălalt,
Ce este celălalt, eu sunt
eu , dar celălat??
- Eu zic să-l întrebăm şi
pe Martin Heidegger
OMUL-
CONŞTIINŢĂ DE
SINE

-Bunule prieten,
Martin Heidegger,
- Omul…Hmm...omul… este cum defineşti tu
Logosul ,este începutul care pune Omul??
întrebarea,
-Cred că am priceput.
Este conştiinţa împlinită prin
celălalt ; doar prin prezenţa
celuilalt omul se ancorează in
lume: trăieşte, creează şi dă sens
-Să vedem……….
lumii. Acesta este OMUL.
MONOLOG
Deci, Aristotel spunea ca omul este un Zoon
Politikon, adică un animal al cetăţii; Rousseau era
de părere că omul este un animal social,
instituţionalizat; conform creştinismului Omul este
Persoana din vârful creaţiei prin faptul că este făcut
după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Un alt
filosof clasic german I.Kant consideră omul ca
persoană morală; După părerea lui B.Pascal omul
este o fiinţă contradictorie; Rene Descartes era de
părere că omul este un lucru care gândeşte , care
se îndoieşte şi îşi dă seama că, astfel, există; după
Sartre, omul nu se poate gândi decât prin celălalt;
după Levinas, omul se înţelege numai prin celălalt ,
iar după Heidegger , omul este conştiinţa de sine.
MONOLOG
Deci…Omul este ceva măreţ, omul este
fiinţa de dincolo de cuvinte, omul este cel ce
se miră , cel ce se întreabă, cel ce creează,
cel ce dă sens şi semnificaţie lumii .
Omul este lumea iar Lumea este Omul.

S-ar putea să vă placă și