Sunteți pe pagina 1din 12

Universitatea Politehnica Bucureşti

Facultatea de Inginerie Electrică

Raport de practică
Marghioala Alexandru-Marian
Obiective practică

• Perioada:
• Familiarizarea cu o instituție publică
• Relationarea cu angajații
• Însușirea de noi cunoștințe
Date generale

București,
Sector 1,B-dul
Dinicu Golescu
38

Tel: +4 021 311 98 38


Fax: +4 021 319 25 12
Substația de tracțiune electrică

• Vehiculele electrice cu alimentare


de la linia de contact necesită o
serie de instalații care,împreună cu
ele,formează un sistem de
tracțiune electrică.
• Instalațiile de producere,transport si
distribuție a energiei electrice sun
constituite din:centrale electrice
CE,stații de transformare
ridicătoare SRT și liniile electrice
aeriene LIT(110,220,440 kV)
Substația de tracțiune electrică

Schema generală a unui sistem de tracțiune electrică


Substația de tracțiune electrică

Este o retea electrică


aeriană montată Linia de contact
deasupra CR LC

Este o retea electrică Posturile de Calea de rulare Este metalică (din


aeriană montată secționare PS CR șine) pentru vehicule
deasupra CR
Substațiile de
tractiune ST

Linii electrice aeriene


care fac legătura între Cabluri de Cabluri de Asigura închiderea
barele de joasă tensiune alimentare CA intoaarcere CI
circuitului electric
a ST si LC
Substația de tracțiune electrică

Panou
substație de
tracțiune
electrica

Exterior substație de
tracțiune electrica
Substația de tracțiune electrică

Post de
transformare
aerian

Post de
secționare
LC

Grup
electrogen
Măsurarea prizelor de pămant

Cu 3 electrozi

Metoda căderii de
Al 4-lea electrod
tensiune
este necesar doar
dacă cablul care
Cu 4 electrozi
conectează
sistemul este mai
lung de 4 m
Măsurarea prizelor de pămant
Concluzii
Bibliografie

• http://www.electrificarecfr.ro/