Sunteți pe pagina 1din 13

Metode pedagogice de

predare-invatare
Cojocaru Izabela
641CB
Conceptul de metodologie didactica
 Metodologia didactica desemneaza teoria si
ansamblul metodelor si procedeelor utilizate in
procesul de invatamant
 Metodologia didactica este stiinta, tehnica si arta in
acelasi timp
 Metodologia didactica difera de metodologia
cercetarii stintifice dar asemanatoare acesteia in ceea
ce priveste studiul metodelor si modalitatilor de
abordare a problematicii respective
Functiile metodelor de invatamant
 Functia cognitiva
 Functia instrumentala
 Functia normativa
 Functia motivationala
 Functia formativ-educativa
Descrierea principalelor metode de
invatamant
 A) EXPUNEREA
 Este metoda de transmitere a cunostintelor
prin intermediul limbajului oral
 Se realizeaza prin procedee precum explicatia,
descrierea, povestirea, conversatia,
demonstratia
Forme ale expunerii
 1) Povestirea didactica
 2) Descrierea
 3) Explicatia
 4) Prelegerea
 Conditii de realizare
a expunerii
Conversatia
 Este o metoda interogativa
 Se defineste ca metoda didactica prin convorbire,
discutie, dialog didactic sau metoda interogativa
facand totodata parte din metodele didactice
fundamentale fiind utilizata din cele mai vechi
timpuri
 - euristica – in scopul insusirii
unor noi cunostinte
 - de reactualizare
 - de fixare
 - de verificare
Demonstratia
 Este metoda didactica prin intermediul careia
profesorul dovedeste pe baza de material
concret realitatea unui obiect, fenomen sau
proces sau a unor adevaruri sau afirmatii
logice
 In concluzie, a demonstra inseamna a dovedi,
a convinge, a prezenta prin mijloacele
specifice avute la dispozitie
Metode de educatie morala
CONVINGEREA
 Este metoda care asigura intelegerea
necesitatii cunoasterii si respectarii normelor
morale
 Convingerea inseamna constientizare,
intelegere, acceptare, motivatie, atitudine
pozitiva in plan cognitiv si afectiv fata de
normele morale
Evaluarea
 Este actul didactic complex integrat intregului
proces de invatamant care asigura
evidentierea cantitatii cunostintelor dobandite
si valoarea, acestora la un moment dat, in mod
curent, periodic si final
Functiile evaluarii
 - de control
 - de reglare a sistemului
 - de predictie
 - de clasificare si selectie
 - de certificare
 - de educatie
 - sociala
Componentele evaluarii
 Controlul sau verificarea
 Aprecierea
 Notarea
Forme de evaluare didactica
 Evaluarea initiala
 Evaluarea curenta
 Evaluarea periodica
 Evaluarea finala
 Evaluare orala prin ascultare
 Evaluare scrisa
 Evaluare practica
 Evaluare sub forma de examene
 Evaluare sub forma de concursuri
Vă mulţumesc!!!