Sunteți pe pagina 1din 12

Poziția întreprinderii în cadrul localității,

față de căile de transport, de centrele


urbane principale ale raionului și ale
țării.
a) Distanța în kilometri de la întreprindere până
la:
 drumurile principale – 0,6 km;
 cea mai apropiată stație de cale ferată – 1,85
km;
 centrul raional – 27,7 km;
 alte orașe vecine – Bumbăta (8,8 km),
Bahmut(12 km);
 capitala țării – 85 km.
b) față de căile de transport și piața de desfacere
principală, întreprinderea dată are o poziție
favorabilă.
Lemnul în natură este materia primă
esenţială, care l-a ajutat pe om din vremuri
imemorabile să supravieţuiască, oferindu-i
posibilitatea de a-şi construi adăposturi,
confecţiona unelte şi obiecte necesare.
Din motivul că lemnul nu rezistă la
umezeală şi arşiţă, obiectele făcute din
lemn au dispărut fără a lăsa urme şi
mărturii evidente despre istoria valorificării
lui.
Prelucrarea lemnului însă a continuat
să rămînă o îndeletnicire de bază a
bărbaţilor pe parcursul tuturor timpurilor.
Terminologia multor obiecte din lemn
mărturiseşte convingător despre vechimea
meseriei prelucrării lemnului.
Întreprinderea individuală „Rovisimo”
condusă de Domnul Rotaru Victor,
specializata în prelucrarea bruta a lemnului,
a fost fondata în anul 2012 în or. Cornești.
Întreprinderea dată este asigurată
la un nivel mediu atât cu resurse de
muncă, cât si cu mașini și utilaje
necesare pentru prelucrarea lemnului
La nivel local, materiile prime
utilizate de întreprindere sunt lemnul și
energia electrică.
Din alte centre întreprinderea este
aprovizionat doar cu lemn, aceasta
fiind materia prima de baza.
Întreprinderea dată fabrică:
brichete;
suporturi pentru mărfuri(exemplu – lăzi);
garduri și porți de lemn;
mobilier țărănesc(mese joase, unelte
agricole, etc).
Întreprinderea dată poate avea
impact negativ asupra mediului în cazul
colectării iraționale și ilegale a materiei
prime, ceea ce duce la defrișarea
pădurilor.
În acest caz, soluția cea mai simplă ar
fi folosirea legală a materiei prime.
Un plan de dezvoltare în perspectiva a
întreprinderii date consider ca ar conține
următoarele aspecte:
Confecționarea producției de calitate mult
mai înaltă;
Lărgirea sortimentului de producție și
comercializare acestuia în mai multe centre
urbane;
Reînnoirea mașinilor și utilajelor de
prelucrare a lemnului;
Mărirea numărului de surse de aprovizionare
cu materie primă
Din analiza mărturiilor istorice
şi a datelor etnografice colectate
pe teren şi a terminologiei pieselor
din lemn rezultă că străvechea
îndeletnicire a prelucrării lemnului
era practicată de bărbaţi, rămînînd
una dintre ocupaţiile lor de bază,
care a supravieţuit în satele
Moldovei datorită materiei prime
naturale utilizate, frumuseţii
structurii şi gamei calde a lemnului,
a miresmelor plăcute şi sănătoase
emanate de lemn.