Sunteți pe pagina 1din 25

Martian Cotrau, Lidia Popa, T. Stan, N.

Preda, Maria Kincses-


Ajtay- TOXICOLOGIE, Ed. Didact. Si Pedag, Bucuresti, 1991;

M-me A. Steenhaut – ECOTOXICOLOGIE, Universitate Libre de Bruxelles, Institute for


Environmental Management and Physical Planning,2005;

C. BANU – SUVERANITATE, SECURITATE SI SIGURANTA


ALIMENTULUI, ED. ASAB, 2007;

C. BANU – CALITATEA SI ANALIZA SENZORIALA A


PRODUSELOR ALIMENTARE, ED. AGIR, 2007;

Rodica Cuciureanu – CHIMIA SI IGIENA MEDIULUI SI


ALIMENTULUI, Metode de analiza, Ed. “Gr. T. Popa”, 2003;
grecesc "OIKOS "  casa
ECOLOGIA 
grecesc " LOGOS "  stiinta

"Stiinta care se ocupa cu studiulinteractiunii
organismele vii
dintre
mediullor de viata"

"TOXICON ""T OXON " sageata


TOXICOLOGI A  
"LOGOS " stiinta

"Stiinta care se ocupa cu studiulefectelor toxicelor
biotice sau abiotice(xenobioti ce) din organisme vii"
OBIECTIVELE
TOXICOLOGIEI
 
 
 originii 
 fizico  chimice

 proprietatilor 
 biologice 
 
studiul mecanismului de actiune a TOXICELOR
 izolare 
  
 metodelordeidentificare 
 dozare 
  
 metodelorde anihilare 
 
TOXICON TOXON 

 sageata


"Substanta(  otrava)car e exercita toxicitate"


toxice exogene(XE NOBIOTICE)  exointoxic atie
"Stare patologica  "
toxice endogene  autointoxi catie

INTOXICATI A  TOXICOZA
TOXIEMIA  starea patologica acumulare sange a unui toxic
TOXIINFECT IA  starea patologica toxinebacteriene

XENOS  strain
XENOBIOTIC 
BIOS  viata
RAMURI OBIECTIVE
TOXICOL
1 Analiza chimica subst anorg, org, biologice toxice
CHIMICA
2 Metodologia de investigatie a toxicelor
ANALITICA
3 Efectele toxicelor asupra organismelor vii
CLINICA
4 Diagnosticarea si prevenirea intoxicatiilor
DIAGNOSTICA si
PROFILACTICA
5 =Ecotoxicologia, T. industriala, T. alimentului, T.
MEDIULUI
fibrelor textile (in, canepa, bumbac), T. acvatica
AMBIANT
6 =T. medico-legala (implicatiile judiciare ale
JUDICIARA
producatorilor si utilizatorilor de toxice)
7 Studiul efectelor toxice pe animale de laborator
EXPERIMENTALA
8 Studiul ef toxice pe culturi de celule,
ALTERNATIVA(in vitro
bacterii,virusuri
9 Studiul influentei toxicelor asupra genomului
GENETICA
10 Studiul toxicelor ce provin din plante(fitotoxine)
FITOTOXICOLOGIA
SUBSTANTA
TOXICITATEA s
 gaz 
 FACTORII 
 
STAREA DE AGREGARE
 ETERMINANTI  amorfa

 solide
 
 marime particule


 SOLUBILITA TE "coeficient e"
de partiti
 I - III(apa,
 coefmic
alcool)
 

 9 IV - VI(eter)co
clase TOXICITATE MARE
ef mediu,
 
 VII - IX(benzen)
 coefmic

 STAREA DE IONIZARE(i onizarea  absorbtia )

 CONCENTRAT IA(concent ratia  toxicitatea  )
 DOZA (  cantitatea de S careproduce unanumitefecttoxic

  masacorporala)

 DL  doza care produce efect letal la 50%
 50
 din populatia studiata
APRECIEREA ECOTOXICOL OGICA a substantelor
DL 50 si DL 50 90

IC  INDICE DE CRONICITAT E
DL 50
IC  1
DL 50 90

CLASIFICAREA SUBSTANTELOR FUNCTIE DE IC

Valaorea IC Tipul substantei

>2 S. bioacumulativa

<2 S. bioneacumulativa
Clasificarea substantelor in functie de toxicitate (Solcan,
2006)
CATEGORIA DL50(mg/Kg) Exemple

Cianuri, aconitina,
Extrem de toxice <1 stricnina

Paration, Metilparation
Foarte toxice 1-50

Nitrati, Me grele
Moderat toxice 50-500

Triclorfon, Clortion
Slab toxice 500-5 000

Aditivi furajeri (NaCl)


Practic netoxice 5 000-15 000

Substante
Practic lipsite de >15 000 neabsorbabile
nocivitate
ORGANISM

 SPECIA  particularitatianatomice(rumegatoa rele  rezistente)  perfectionate  sensibile
 RASA  rustice  rezistente
 
  copii si batrani sensibili
 VARSTA 
  adulti rezistenti
 MASA PONDERALA  toxicitatea

 SEXUL  hormoni (Sobolanii M  rezistenta la Paration

Alti FACTORI
STAREA DE SANATATE

REGIMUL ALIMENTAR
FACTORI INDIVIDUALI

ABSORBT
IATUB IGESTIV
 Cianuri 
  
 CAVITATE BUCALA  redusa; Exceptii : Nicotina 
 Alcool 
  
 PRESTOMACE  nula; Exceptie : NH   UREE
transformare
 
3
 
 mica(pH acid  ionizare) 
  
 STOMAC  buna : S. acide(barb iturice, alcool) 
  
 gradulde plenitudine
 
   difuzie simpla 
   
 S. hidrosolb  difuzie mediata 
   
(simport)
 
 
 INTESTIN  mare  solubilS. liposlb  CHILOMICRO NILOR
     S.detersiv e 
 TAG  AG  FL  Ch liber, esterif  
  
  
  
  
  
AARAT RESIRATOR
 gaze 
 
 mare pt  pulberi 
 aerosoli  vapori 
  
 stranut, tuse, dispnee
LOCAL 
TOXICODINA MIE  bronhospasm, edem pulmonar

(MEC
 DEACTIUNE)
 SISTEMIC
(cord stang  circul.gen) MOARTETRANSCUTAN ATA
Orgaclorurate

 buna pt S liposolubi
leOrganofosforice
Unguentecu Hg,I

leziuni

 mica pt S.hidrosolubile;Exceptie  plagi
dermatite

ARENTERAL A
 RAPIDA
 cea mai
 PERICULOAS A  intoxicatii severe
CIRCULAT
IA
S. absorbite digestiv FICAT

CIRCULATIA
  respirat  GENERALA
 
S. absorbite  transcut
  parent 
 

CIRCULATIA + PROTEINE PLASMATICE


SANGE (ALBUMINE)
ISTRIB
UTIA
 

Solubilitate 

S. hidrosolubile(Alcool ul)DISTRIBUTI


 E UNIFORMA
  toate organele

S. liposolubile     TESUT ADIPOS
DISTRIBUTI E

  Pb 
   DISTRIBUTI E
Me Sr     OASE
  
  Cs 
  Se 
   DISTRIBUTI E
Me As     FANERE
  
  Tl 
 FICAT DETOXIFIER E

 rinichi 
METABOLI ORGANE  pulmon
Scop
ACTIVARE TOXICITATE
 
ZAREA  creier
 intestin

METABOLIZA RE FICAT
  OXIDARE 
    polaritatea  
 MICROZOMII HEPATICI  EPOXIDARE  mari
  
 FAZA I             hidrosolubilitatea  
  DEMETILARE 
grabi excretarea renala
 
  HIDROXILAR E   

 
 ACID GLUCURONIC  

FAZA aII a CONJUGARE 
REST SULFAT
 
           ELIMINARE RENALA 
 GLUTATION  
   

Me(Fe, Zn, Cu, Mn)S. care nu sunt metabolizate Metaloizi( As, Sn, Sb)
S.volatile(Narcotice volatile)

ELIMINAR
EA
  toxice insolubile
 DIGESTIVA 
  toxice greu solubile
  toxice hidrosolub ile
 RENALA 
 metaboliti i toxicelor liposolubi le

 PULMONARA  toxice volatile cloroform
  
   alcooletil ic
 Me grele
 CUTANATA 
  toxice volatile

TIMP DE INJUMATATI RE (T 1/2 )

T1/2  timpul necesar eliminarii a 1/2 din


toxicele existente in organism
TESTE DE ECOTOXICOLOGIE

 efecte nocive directe


 efecte nocive provocatede metaboliti
 
SCOP  evidentiere 
 potentialde acumulare
 
potentialde"magnificatie"biologica

" MAGNIFICAT IE" BIOLOGICA 
 conc.de  alungul lanturilor trofice

 CLASIFICAR
 E 
 Testesimple(deecotoxicitate directa) 
 
 Testeintegrate 
 Testein conditii de teren(in ecosisteme 
 ) 
TESTEDE ECOTOXICIT ATE DIRECTA

IMEDIATA (24  96 ore)


Clasificare
TERM. MEDIU (14  28 zile)
 Monitoriza re efect nociv as.UNEI SINGURE SPECII
SCOP   intr  un biotop artificial  (CI 50 sauCL50 )

 alge
 SPECII TESTATEpurici de balta
 
 pesti
 
TESTE INTEGRATE
 microsiste m artificial
SCOP  monitoriza ef. nociv as. 
 lanturi trofice


 examen clinic zilnic al animalelor
 DL
 50
EVALUARE  examen necropsic

 examen biochimic   sange
   
hematologi c  urina

 IC

TESTECONDITII DE TEREN
 uitila
 florei

 daunatoare
SCOP  monitorizarea ef toxicas
fauneiutila
 
 daunatoare
culturiagricole

  fanaturi
APLICARE
luciuri de apa

 FOTODEGRAD ARE

 BIODEGRADA RE
 monitorizaPROCESE  BIOTRANSFO RMARE

 alte cai METABOLIZA RE

 BIOACUMULA RE
T1/2
CAPACITATE DE PENETRARE

EVALUARE 
PERSISTENT A

 ROUS USOR EGRAABIL  %   ZILE
TERMENOLOGIE ADIACENTA

 subst.chimicereziduale
 
 deseuriindustriale 
POLUARE  trecereaunor noxe  
gazede esapament
 
 gazede ardere 
 
  sol 
  afectare  flora  afectare
 mediulde viata  aer        OM
  apa  fauna
 

CONTAMINAR E  actiuneade a intra in contactcu


 obiect 
 
 organismpurtatori de germenipatogeni
un agentcontagios
 alta sursa
 
CONTAMINARE = CONTAGIUNE

CONTAGIUNE
 organismBOLNAV          
TRANSMITER EA AGENTULUI PATOGEN

  BOALA 
organismSANATOS   
  BOALA 

INFECTA(a)
 A CONTRACTA O INFECTIE

 BACTERIE

 VIRUS
AGENT PATOGEN 
MICET

 PRODUS METABOLIC 

ECOTOXICOL OGIA
  plante,miceti
 
 produse  bacterii, virusuri
 studiulsubstantel
or toxice  insecte, paraziti
 
 sintetizateOM

   VIETII PLANETEI
AFECTAREA

ECOTOXICOL OGIA PRODUSULUI ALIMENTAR

 studiulsubstantel
or toxice din ALIMENT 

MATERIA PRIMA    POLUARE


ACCIDENTAL


 PROCESTEHNOLOGI C    AMELIORARE
ADITIVI ALIMENTARI


PRELUCRARE TERMICA         
PIROLIZA SUBST. ORGANICE
 descoperirea toxicelor din alimente

 decelarea originii toxicelor din alimente
 evaluarea efectelor toxice ale acestora

 elaborarea metodologiei de investigatie

 modalitati de prevenire a poluarii alimentelo r
 inlocuirea aditivilor toxici

 elaborarea unei strategii de perfect. a legislatiei (LMA)
 elaborarea unei conduite de alimentati e " salubra"

PRINCIPALELE SUBSTANTE POLUANTE ALE ALIMENTULUI
  OCl 
  
 PESTICIDE OP 
  Piretroide 
  
  CO, CO 2 
  
  NO, NO 2 
 POLUANTI INDUSTRIAL I  Me grele,Metaloizi 
  
  
 Nemetale
 
  Antibiotice 
  
 REZIDUURI de MEDICAMENT E  Chimioterapice

  Antiparazitare 
  
 Vitamine
  
  Coloranti 
 ADITIVI ALIMENTARI  
  Antiagreganti.... 
 
 REZIDUURI de ADITIVI FURAJERI  Hormoni, vitamine
  
 Oligoelemente
 
 SUBSTANTEde PIROLIZA ORGANICA 

S-ar putea să vă placă și