Sunteți pe pagina 1din 20

Efectul imediat al literaturii

asupra trăsăturilor de
personalitate
Profesor coordonator: Conf. dr. univ. Cazan Ana-Maria Studenți: Șerban David Andrei
Asistent dr. Crăciun Andra Ștefan Delia Ioana
Tîrsan Ana Victoria
Introducere
Antagonism- cercetătorii literari consideră
psihologia ca fiind reductivă și trivializantă.

Poetica lui Aristotel (330î.Hr./1970) – combinarea


literaturii și a psihologiei.
Cadru teoretic
Stimularea auto-schimbării
60% = lectura este o experiență care poate
transforma personalitatea
Literatura = fiind un catalizator pentru
schimbarea personalității.
(Oatley, Mar, & Djikic, 2012)
Obiectivul și ipotezele

Scopul acestei cercetări este de a urmări efectul


pe care îl produce parcurgerea unui text literar
artistic asupra personalității indivizilor.
H1: Presupunem că parcurgerea unui
text literar artistic produce schimbări la
nivelul personalității comparativ cu
parcurgerea aceluiași text reformulat
neutru, lipsit de valoare artistică.
H2: Presupunem că parcurgerea
unui text literar artistic produce
schimbări la nivel emoțional
comparativ cu parcurgerea aceluiași
text reformulat neutru, lipsit de
valoare artistică.
Participanți și procedura

◉Lotul a fost format din 29 (inițial 30) de


participanți- 21 femei, 8 bărbați
◉Media de vârstă= 21,10.

◉Criteriu: toți vorbesc fluent limba română


Instrumente
1. Text: gr. experimental- Ernest Hemingway
numită „Soldatul s-a întors acasă”
gr.control- „Studiu de caz”, reformularea
obiectivă a textului lui E. Hemingway
2.IPIP-50: Alternativă Big Five- 50 de itemi
(pretest și posttest) (Rusu et al., 2012)
Instrumente

3. Lista de verificare a emoțiilor: 10 emoții și


intensitatea resimțită pretest și posttest

4. Verificarea manipulării: Cât de artistic și


interesant a fost textul parcurs (posttest)
(Djikic et al., 2009)
Materiale
•Chestionarele ce cuprindeau:
- datele demografice
- IPIP 50 (prestest și posttest)
- Lista de verificare a emoțiilor (prestest și
posttest)
-Textul (în funcție de grup)
-Verificarea manipulării
Variabile

● VI: Parcurgerea unui text artistic vs. non-artistic

● VD: Personalitatea (trăsăturile de personaltiate)


Rezultate
● Transformarea personalității

Însumarea valorilor standardizate absolute=>


Doi indici: schimbarea personalității participanților
și schimbarea emoțiilor.
H1 testată printr-un test nonparametric pentru
eșantioane independente

Z = -.306, p = .78 (Meg experimental = 14.50,


Meg control = 15.47)

Nu există diferențe semnificative statistic=>


Ipoteza nu se confirmă
Schimbarea emoțională
H2 testată printr-un test nonparametric
pentru eșantioane independente

Z = -.262, p = .81 (Meg experimental = 15.43,


Meg control = 14.60)

Rezultatul nu este semnificativ statistic=>


Ipoteza nu se confirmă
Testare H1 și H2
Verificarea manipulării
Testată printr-un test nonparametric pentru
eșantioane independente

Z = -2.145, p = .037, p < 0.05

Rezultatul este semnificativ statistic=>


Povestirea scrută a lui E. Hemingway a fost
considerată mai artistică
Testarea manipulării
Discuții
•Rezultatele cercetării  Predicțiile/
așteptările cercetării noastre

•Rezultatele cercetării reper (Djikic et


al., 2009)  rezultatele cercetării
noastre
Limite
• Mărimea eșantionului
• Textul folosit (stil, temă și mărime)

Direcții viitoare
Evaluarea prealabilă a atitudinilor
asupra diverselor forme și stiluri literare