Sunteți pe pagina 1din 2

Programul simpozionului științific internațional “Valori bibliofile“, 2017

14 iunie, ora 10, Biblioteca Națională a RM, sediul central, et. 2,


sala de lectura nr. 1.

Iurie Colesnic, președintele Societății Bibliofililor din Moldova ”Paul Mihail”.


Moderator / Cuvînt de deschidere

Elena PINTILEI, director general al Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova.


Un catalog de file seculare în arhive înstrăinate.

Zamfira MIHAIL, doctor în filologie, profesor universitar, cercetător ştiinţific, Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române din
Bucureşti.
Bibliotecile Naţionale şi donaţiile de cărţi. Un donator: Paul Gore.

Andrei EŞANU, academician, doctor habilitat în istorie, Institutul de Istorie al AŞM.


Cazania în cultura şi limba română.

Maria DANILOV, doctor în istorie, conferenţiar, cercetător ştiinţific coordonator la Institutul de Istorie al AŞM.
Un manuscris inedit din biblioteca lui Ştefan Ciobanu (Замечания на нынешнее состояние Бессарабии, 1823)

Igor CERETEU, doctor în istorie, Institutul de Istorie al AŞM


Cărţi vechi româneşti în biblioteca Mănăstirii Rudi

Silvia GROSSU, doctor în istorie, conferenţiar, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, USM
Valenţele didactice ale primului abecedar cu caractere latine din Basarabia (1917)

12.30 – 13.00 Pauză de cafea


Programul simpozionului științific internațional “Valori bibliofile“, 2017
14 iunie, ora 10, Biblioteca Națională a RM, sediul central, et. 3,
sala de lectura nr. 1.

Elena CHIABURU, doctor în istorie, bibliotecar-şef, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Al. I. Cuza” , Iaşi.
Cărţi basarabene păstrate la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iaşi - „puse la Index” în perioada comunistă.

Lăcrămioara CHIHAIA, şefă a Departamentului Colecţii Speciale, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iaşi.
Fondul de carte Gorceakov-Sturdza în colecţiile Bibliotecii Centrale Universitare “Mihai Eminescu”, Iaşi.

Andrei EŞANU, academician, doctor habilitat în istorie, Institutul de Istorie al AŞM;


Valentina EŞANU, doctor în istorie, Institutul de Istorie al AŞM.
Valori bibliofile occidentale în biblioteca lui Nicolae Milescu Spătarul.

Alexandru MAGOLA, cercetător ştiinţific al Institutului Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Manuscrise româneşti peste hotare.

Marius TĂRÎŢĂ, doctor istorie, Institutul de Istorie al AŞM.


Presa de la Tiraspol-Balta (1924-1938): din olecţiile secţiei Carte veche şi rară, BNRM.

Iurie COLESNIC,Doctor onoris Causa, membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova.


Romanul „În preajma revoluţiei”cu un destin aproape omenesc”.

Vladimir KRAVCENKO, cercetător ştiinţific, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM, lector universitar, Academia de Muzică, Teatru şi Arte
Plastice din Chişinău.
Particularităţile grafice ale cărţilor româneşti din colecţiile bibliotecilor din München, Germania.

Nadejda CRISTEA, director al Liceului Teoretic “Pro Succes”, Chişinău.


Basarabia în istoriografia românească (1880-1900). Tezaur complementar.

• Lansarea cărților editurii Academiei Romane și ale editurii Istros