Sunteți pe pagina 1din 12

CURENTUL ELECTRIC

CURENTUL ELECTRIC
• Se numeste curent electric orice miscare ordonata de sarcini elecrtice.
• Se numeste curent electric stationar acel curent electric in care viteza
miscarii ordonate a purtatorilor de sarcina este constanta in timp.
• Se numeste circuit electric ansamblul format din generatorul electric,
conductoarele de legatura (ghidaje de camp) si unul sau mai multi
consumatori (receptori)
Observatii :
• Pentru a mentine intr-un fir conductor un curent electric
stationar este necesar sa mentinem in el un camp electric constant,
adica sa mentinem la capetele firului conductor o diferenta de
potential constanta.
Pentru aceasta se foloseste un dispozitiv numit generator electric
sau sursa de tensiune electromotoare.
• Pentru a mentine curent electric prin conductorul C trebuie
mentinuta o diferenta de potential constatnta intre corpurile A
si B.
• Generatorul electric este sursa de energie care efectueaza lucrul
mecanic necesar miscarii cu viteza constanta a purtatorilor de
sarcina.
•Se numeste tensiune electromotoare marimea fizica scalara numeric egala cu
lucrul mecanic efectuat de sursa pentru a transporta unitatea de sarcina pozitiva
de-a lungul intregului circuit.

• unde: tensiunea la borne = caderea de tensiune pe circuitul


exterior si reprezinta lucrul mecanic efectuat pentru a
deplasa unitatea de sarcina prin circuitul exterior sursei.

caderea interna de tensiune si reprezinta lucrul mecanic


efectuat pentru a transporta unitatea de sarcina prin
interiorul sursei.
Sensul curentului electric
• Intr-un conductor metalic purtatorii de sarcina mobili sunt electronii
liberi. De aceea curentul electric in metale este numit curent electronic.
• In exteriorul generatorului electric electronii liberi se misca de la borna
negativa a generatorului la cea pozitiva.
• Sensul conventional al
curetului electric este
sensul de deplasare al
sarcinilor pozitive (de
la + la - ).
Intensitatea curentului electric
• Se numeste intensitate a curentului electric marimea fizica scalara
definita de relatia :

Unde : - I este intensitatea curentului electric


- Q este marimea sarcinii care strabate o sectiune transversala a
unui conductor in timpul Dt
• Intensitatea curentului electric de conductie se masoara cu un aparat
numit ampermetru. El este construit pe baza unuia dintre efectele
curentului electric.
Observatii :
• 1 Amper este intensitatea curentului electric, care transporta, printr-o
sectiune transversala a unui conductor, o sarcina de 1C in timp de 1s.
• Aceasta definitie este valabila numai atunci cand intensitatea curentului este
constanta in timp: curentul este continuu.
• Cand inensitatea curentului variaza in timp aceasta definitie da numai o
valoare medie a intensitatii.
• In lungul unui circuit neramnificat intensitatea curentului electric este
aceeasi peste tot.
• Cand se masoara intensitatea curentului electric intr-un fir conductor,
ampermetrul trebuie inserat in circuit => ampermetrul se monteaza in serie.
Caracteristici de curent
• Se numeste dipol orice componenta
de circuit electric care prezinta
doua borne de bransare.
Ex: becul electric, rezistorul, diodele,
sursele de tensiune electromotoare,
etc.
• Daca notam cu A si B cele doua
borne ale dipolului, vorbind de
dipolul respectiv folosim expresia
dipolul AB
• Tensiunea U la bornele dipolului
AB este masurata cu ajutorul unui
aparat numit voltmetru.
Observatii :

• Voltmetrul utilizat pentru masurarea tensiunilor electrice, se monteaza in


paralel cu segmentul de circuit la capetele caruia se determina tensiunea.
• Sursa poate furniza o tensiune electromotoare variabila.
• Variind tensiunea electromotoare a sursei, se masoara diverse valori ale
intensitatii curentului care trece prin dipol si corespunzator, diverse valori
ale tensiunii la bornele dipolului.
• Un dipol poate fi utilizat in mod normal numai in anumite conditii,
numite conditii de functionare precizate de fabricant : acestea indica, in
general, o valoare limita a tensiunii si a intensitatii care nu trebuie
depasite. Depasirea acestor valori conduce la deteriorarea dipolului
respectiv.
Reteaua electrica
• Reteaua electrica este un circuit
complex cu mai multe
ramificatii.
• Elementele ei sunt :
• Nodul de retea - orice punct in
care se intalnesc cel putin trei
conductoare.
• Ramura ( latura ) de retea -
portiunea de retea cuprinsa intre
doua noduri succesive.
• Ochiul de retea - o succesiune de
laturi de retea care formeaza un
contur poligonal inchis.
Legile lui Kirchhoff
• Prima lege a lui Kirchhoff se refera la nodurile de retea si exprima
conservarea sarcinii electrice intr-un nod de retea.
Suma inensitatilor curentilor care intra intr-un nod de retea este egala
cu suma intensitatilor curentilor care ies din nodul de retea.
Suma algebrica a intensitatilor curentilor electrici care se intalnesc
intr-un nod de retea este egala cu zero.

Conventie de semn : + in cazul in care curentii intra in nod


- in cazul in care curentii ies din nod
• A doua lege a lui Kirchhoff se refera la ochiurile de retea.
Suma algebrica a tensiunilor electromotoare ale surselor in lungul
unui ochi de retea este egala cu suma algebrica a caderilor de tensiune
de pe laturile ochiului.

Conventie de semn :
• Pentru E avem : + daca sensul ales pentru parcurgerea ochiului
strabate sursa in sens direct(de la borna – la +)
- in caz contrar
• Pentru IR avem : + daca sensul ales coincide cu sensul curentului
electric din latura respectiva
- in caz contrar